Kristine Askvik (t.v.) og Silje Karine Robinson lanserte weCare-appen på toppen av Ulriken. weCare er en måte å gjøre livet for pårørende enklere, for å bidra til et best mulig liv for de eldre. Foto: weCare Family

– Målet med appen er å gjøre det lettere for familier å samarbeide om å gi omsorg, sier Silje Robinson i weCare Family AS.

weCare er en app for pårørende som samarbeider om å hjelpe eldre. Appen er tilgjengelig gratis både for deg som har iPhone (lenke) og Android-mobil (lenke).

Appen er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, Extrastiftelsen i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Grieg Foundation og Kavlifondet.

– Vi setter utrolig stor pris på støtten fra sterke og viktige aktører. Uten dem ville ikke appen blitt realisert, sier Robinson.

I appen kan du opprette en gruppe for den du vil hjelpe og invitere de andre hjelperne med. Her kan du gi korte beskjeder og legge inn viktige ting i kalenderen. Alle i gruppen blir løpende oppdatert. I appen får du også helseråd innenfor de temaene du synes er viktig for din eldre.

Appen vil være gratis en periode nå i starten. Deretter vil det bli tilbud om familieabonnement på kroner 100 per måned.

weCare ønsker å samle all kommunikasjon mellom pårørende på ett sted. Foto: weCare Family

weCare ønsker at kommunikasjonen innad i familien skal forbedres, forenkles og systematiseres.

– Ved å samle informasjonen på ett sted, i stedet for å spre meldinger på Facebook, sms og lignende, vil alle pårørende være oppdatert og informert om situasjonen rundt den eldre, sier Robinson.

Appen er laget av Silje Robinson og Kristine Askvik i weCare Family. De hadde selv erfaringer med å være pårørende til eldre og så at det kunne være utfordrende å få til god kommunikasjon i familien.

– Vi håper weCare-appen kan være til god hjelp for familier som hjelper sine eldre, sier Robinson.

VIDEO: weCare på LEV VEL 2018 (starter cirka 18 minutter ut i sendingen)

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
weCare - et digitalt omsorgsverktøy
Prosjektet i kortform

weCare er et digitalt omsorgsverktøy som skal gjøre det lettere for pårørende som samarbeider om å gi uformell omsorg til sine hjemmeboende eldre. Verktøyet skal samle informasjon om daglig og fremtidig uformell omsorg på et sted og gi bedre oversikt over omsorgssituasjonen. Verktøyet skal tilby helseråd for helseplager eller utfordringer den eldre har. Verktøyet skal forebygge negativ utvikling av helsetilstanden hos den eldre. weCare skal styrke frivilligheten og være et hjelpemiddel for alle som gir uformell omsorg.

Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
we Care Family AS
Prosjektleder/forsker

Silje Robinson

Fylke(r)
Hordaland
Kommune(r)
Bergen
Konkret sted/adresse
Christian Michelsensgate 7
Konkret sted/postnr
5012
Bevilget
2017: kr 500 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
31.08.2018
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Frem mot 2040 vil antall 80-åringer i Norge fordobles. Det vil ikke antall sykehjemsplasser. Eldre med omsorgsbehov må bo lengre hjemme. Familiens rolle og engasjement vil bli avgjørende for at eldre får en trygg og god alderdom. Opp mot 700 000 nordmenn er pårørende til eldre og uformell omsorg utgjør minst 100 000 årsverk. weCare mener at familien rundt den eldre trenger nye hjelpemidler for å kunne håndtere omsorgssituasjonen på en best mulig måte.

 • Målsettingen er å styrke frivillige som gir uformell omsorg til eldre som står dem når. Vi vil bidra til at eldre kan bo lengre hjemme og ha et godt fungerende nettverk av pårørende rundt seg. Vi vil gjøre det lettere for pårørende å samarbeide om å gi omsorg til hjemmeboende eldre over tid.

 • Pårørende som gir daglig eller ukentlig uformell omsorg til hjemmeboende eldre.

 • 100000
 • 580000
 • Gjennomføring.
  I prosjektperioden fokuserer vi på teknisk utvikling der eksperter innen design, interaksjon og brukervennlighet utvikler weCare-verktøyet.

  Vårt helseteam kartlegger fokusområder og utvikler helseråd. Vi bruker nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet når vi tilpasser rådene i verktøyet.

  Vår gruppe av frivillige pårørende tester verktøyet fotløpende. Vi sikrer en utvikling der pårørende selv har innvirkning på resultatet.

  Vi utvikler informasjonsmateriell om prosjektet. Det blir essensielt å nå ut til målgruppen med informasjon om prosjektet.

  Metode.

  Vi skaper en platform der pårørende kan trygt dele informasjon om den uformell omsorgen. Pårørende får bedre oversikt over hva som gjøres i forhold til den hjemmeboende eldre.

  Vi kobler teknologi og helseråd, og skaper et verktøy som kan heve omsorgskompetansen i familien.

  Pårørende selv tester verktøyet fortløpende i prosjektperioden. Kontakt med brukergruppen er essensielt i utviklingen av verktøyet.

  Eldre og pårørende som bruker verktøyet skal være trygge på at informasjonen ikke spres til utenforstående. Vi forholder oss til Veilederen i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi utgitt av direktoratet for e-helse.

 • Mellom juli og desember 2017 vil vi utvikle selve weCare-verktøyet. Workshops med pårørende vil gjennomføres første gang i løpet av august 2017. Pårørende skal teste verktøyet trinnvis. Videre skal vi gjennomføre et testprosjekt blant pårørende i Fjell kommune iløpet av september og oktober. Utvikling av informasjonsmateriell vil foregå i november og desember. Lanseringforberedelser vil foregå mellom desember 2017 og frem til februar 2018.

Sluttrapport

 • Vi lanserte weCare appen august 2018. Den ble da tilgjengelig både for IOS og Android telefoner for pårørende i hele Norge. Vi har til nå ca 700 nedlastninger, og cirka 230 aktive grupper. 1100 personer er invitert inn i grupper av et familiemedlem som har opprettet gruppe for den eldre. Vi har lagt nettsiden www.wecare.famiily som er et nettsted som retter seg mot vår brukergruppen.
  Vi har fått omtale i medier. Vi ble invitert til Nyhetskanalen på TV2 ved to anledninger, reportasje om innovasjon på Norge Nå på NRK, og vi har vært gjest på radio NRK Hordaland. Vi er omtalt i lokale aviser, samt en utfyllende artikkel på Digi. no. Vi ble invitert til å holde foredrag på den nasjonale Helsekonferansen 2018 som en av få grunderbedrifter i Norge. Vi ble også invitert til å holde foredrag på Extrastiftelsen sin egen konferanse 2018.
  Vi er fornøyd med å ha lansert appen og gjort denne tilgjengelig for alle pårørende i Norge. Vi har fått en rekke gode tilbakemeldinger fra brukere.

 • Målsetting:
  Vårt mål er å utvikle og ferdigstille et digitalt verktøy som skal gjøre det lettere for familier å samarbeide om å gi omsorg til sine eldre.
  Målgruppe:
  Målgruppen er personer som gir tar vare på eldre i familien, og som i samarbeid med andre planlegger og tilrettelegger denne omsorgen. Vi ønsker også at det skal være enklere for yngre familiemedlemmer å engasjere seg i omsorgen (feks barnebarn). Dersom den eldre kan bruke smarttelefon skal også hun/han kunne bruke verktøyet.
  Bakgrunn:
  Frem mot 2040 vil antall 80-åringer i Norge fordobles. Det vil ikke antall sykehjemsplasser. Eldre med omsorgsbehov må bo lengre hjemme. Familiens rolle og engasjement vil bli avgjørende for at eldre får en trygg og god alderdom. Vi så et stort behov for teknologiutvikling rettet mot uformell omsorg i Norge, altså digitale verktøy for familie og frivillige som gir omsorg til eldre familiemedlemmer. Alle i prosjektet har selv erfaring som pårørende.

 • 1100
 • For å utvikle en best mulig app har vi jobbet tett med målgruppen. Først gjennom markedsundersøkelser blant familier til eldre, deretter i testgrupper helt frem mot lansering. Vi har lagt vekt på at testfamilier skal være lik målgruppe. I enkelte app-selskaper er det mer vanlig å bruke ansatte i selskapet. Dette har vi ikke ønsket. Gjennom å bruke familier tett i testingen, har vi avdekket behov og kommet nærmere hva slags ønsker og bruksmåte personer i den aktuelle målgruppen har. Dette har hatt stor verdi for oss både i utforming, utvikling og videreutvikling av appen. Det vil også ha stor verdi for oss i videre utvikling fremover. Noe som er svært uvanlig innen appverden er å lansere både iOS og Android-versjoner samtidig. På grunn av den noe spesielle naturen til vår app, at det må brukes av hele familien for å være nyttig, har vi valgt å lansere begge de to versjonene samtidig. Dette har stilt ekstreme krav til produksjonen og prosessen tok noe lenger tid enn ventet. Vi la inn en liten periode mellom lansering av iOS og Android, for å kunne luke bort barnesykdommer slik at vi skulle unngå å kopiere eventuelle sykdommer over til Android. Dette ser vi fungerte veldig bra

 • Både før og etter lansering har vi opplevd stor interesse fra familier i hele landet. Gjennom media og konferanser har vi nådd ut med info om appen. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant våre tidlig-brukere. De melder om stor brukertilfredshet. Det er en overvekt av kvinner som laster ned appen, noe som var ventet. De fleste som tar initiativ til å lage en gruppe i appen, er mellom 40 og 60 år. De fleste er også tre, fire eller flere som samarbeider om å hjelpe en i familien. Fremover ønsker vi å nå mange gjennom målrettet markedsføring.