La deg inspirere av hva disse organisasjonene har fått til:

Siste nytt:

Slik fordelte vi midlene i 2014


23 23% gikk til tiltak for funksjonshemmede
21 21% gikk til tiltak for somatisk helse
22 22% gikk til psykisk helse
18 18% gikk til bedre levevilkår
4 4% gikk til andre prosjekter

Totalt 232 mill fordelt på 538 prosjekter

  • · 23% gikk til tiltak for funksjonshemmede
  • · 21% gikk til tiltak for somatisk helse
  • · 22% gikk til psykisk helse
  • · 18% gikk til bedre levevilkår
  • · 4% gikk til andre prosjekter

65 132,1 mill kr gikk til helse og rehabiliteringsprosjekter
35 71,2 mill kr gikk til forskning

Slik er fordelingen mellom helse- og forskningsprosjekter

  • · 132,1 mill kr gikk til helse og rehabiliteringsprosjekter
  • · 71,2 mill kr gikk til forskning

Se alle tildelinger for 2014