La deg inspirere av hva disse organisasjonene har fått til:

Siste nytt:

Slik fordelte vi midlene i 2017


54 54 % gikk til Helse
30 30 % gikk til Forskning
12 12 % gikk til administrasjonstillegg (i organisasjonene)
4 4 % gikk til ExtraExpress

Totalt 265 mill fordelt på 944 prosjekter

  • · 54 % gikk til Helse
  • · 30 % gikk til Forskning
  • · 12 % gikk til administrasjonstillegg (i organisasjonene)
  • · 4 % gikk til ExtraExpress

30 30 % til somatisk helse
27 27 % til psykisk helse
19 19 % til tiltak for funksjonshemmede, kronikere og pårørende
19 19 % til bedre levekår
5 5 % til andre områder

Helseområder

  • · 30 % til somatisk helse
  • · 27 % til psykisk helse
  • · 19 % til tiltak for funksjonshemmede, kronikere og pårørende
  • · 19 % til bedre levekår
  • · 5 % til andre områder

Se alle tildelinger for 2017