La deg inspirere av hva disse organisasjonene har fått til:

Siste nytt:

Slik fordelte vi midlene i 2016


46 46 % gikk til Helse
37 37 % gikk til Forskning
12 12 % gikk til administrasjonstilskudd (i organisasjonene)
5 5 % gikk til ExtraExpress

Totalt 200 mill fordelt på 773 prosjekter

  • · 46 % gikk til Helse
  • · 37 % gikk til Forskning
  • · 12 % gikk til administrasjonstilskudd (i organisasjonene)
  • · 5 % gikk til ExtraExpress

35 35 % til somatisk helse
21 21 % til psykisk helse
19 19 % til tiltak for funksjonshemmede, kronikere og pårørende
19 19 % til bedre levekår
6 6 % til andre områder

Helseområder

  • · 35 % til somatisk helse
  • · 21 % til psykisk helse
  • · 19 % til tiltak for funksjonshemmede, kronikere og pårørende
  • · 19 % til bedre levekår
  • · 6 % til andre områder

Se alle tildelinger for 2016