Viktige datoer

Her finner du en oversikt over viktige datoer for søknader og tildelinger i ExtraStiftelsen.

Helse vår

 • Utlysning av midler: 2. januar
 • Søknadsfrist: 15. mars
 • Tildeling: 15. juni
 • Utbetaling av midler: ca 1. juli

Helse høst

 • Utlysning av midler: 2. juni
 • Søknadsfrist: 15. september
 • Tildeling: 15. desember
 • Utbetaling av midler: ca 1. februar

ExtraExpress vår

 • Utlysning av midler: 2. januar
 • Søknadsfrist: 15. mars
 • Tildeling: 15. mai
 • Utbetaling av midler: ca 1. juni

ExtraExpress høst

 • Utlysning av midler: 2. juni
 • Søknadsfrist: 15. september
 • Tildeling: 15. november
 • Utbetaling av midler: ca 1. desember

Forskning

 • Utlysning av midler: 1. mars
 • Søknadsfrist: 1. juni
 • Tildeling: cirka 15. oktober
 • Utbetaling av midler: cirka 1. februar

Administrasjonstillegg

 • Utbetales i juni året etter innvilgelse av prosjektmidler til Helse og Forskning. Det følger ikke administrasjonstillegg med ExtraExpress-prosjekter.

Se for øvrig retningslinjer for alle ordningene her.