Statistikk

Statistikk fra ExtraStiftelsens tildelinger.

Her presenteres oppdatert statistikk fra ExtraStiftelsens tildelinger. Tallene er i hovedsak ment for ExtraStiftelsens styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Flere steder vil det mangle informasjon. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med ledende fagsjef Jan-Ole Hesselberg på joh@extrastiftelsen.no

ExtraExpress

Oppdatert 03.12.18: Til og med ExtraExpress høst 2018

Forskning

Oppdatert 17.10.18: Til og med tildelingen i 2018

Helse

Oppdatert 19.06.18: Til og med Helse vår 2018

 

Spørreundersøkelser

Vi gjennomfører også regelmessige spørreundersøkelser blant våre søkere, prosjektkoordinatorer, fagutvalg og generalsekretærene i våre medlemsorganisasjoner. De oppsummerte resultatene fra dem kan studeres på www.extrastiftelsen.no/undersokelser