Statistikk

Statistikk fra ExtraStiftelsens tildelinger.

ExtraStiftelsen krever forhåndsregistrering av alle studier, for å forhindre publiseringsskjevhet. Foto: Adobe Stock

Her presenteres oppdatert statistikk fra ExtraStiftelsens tildelinger. Tallene er i hovedsak ment for ExtraStiftelsens styre og kontrollutvalg, men er åpent tilgjengelig for alle.

Vær oppmerksom på at disse regnearkene er omfattende og under utvikling. Flere steder vil det mangle informasjon. Dersom du finner feil eller har spørsmål, ta kontakt med ledende fagsjef Jan-Ole Hesselberg på joh@extrastiftelsen.no

Helse

Oppdatert 17.12.18: Til og med Helse høst 2018

ExtraExpress

Oppdatert 03.12.18: Til og med ExtraExpress høst 2018

Forskning

Oppdatert 17.10.18: Til og med tildelingen i 2018

Totalt, alle ordninger

Oppdatert 05.01.19: Inkluderer alle tildelinger i 2018

Spørreundersøkelser

Vi gjennomfører også regelmessige spørreundersøkelser blant våre søkere, prosjektkoordinatorer, fagutvalg og generalsekretærene i våre medlemsorganisasjoner. De oppsummerte resultatene fra dem kan studeres på www.extrastiftelsen.no/undersokelser