Søknadsfrister

Her får du oversikt over ExtraStiftelens ulike søknadsfrister.

I 2016 ble Forebygging og Rehabilitering slått sammen til ett område, Helse.

ExtraStiftelsen har fire søknadsfrister for totalt fem ordninger:

  • 15. mars: Søknadsfrist for Helse vår og ExtraExpress vår (ExtraExpress er kun for medlemsorganisasjoner).
  • 1. juni: Søknadsfrist for Forskning.
  • 1. september: Søknadsfrist for Forskning år 2 og år 3, og Forebygging/ Rehabilitering (gammel ordning).
  • 15. september: Søknadsfrist for Helse høst og ExtraExpress høst.

Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR ExtraStiftelsens frister. Ta kontakt med din organisasjon i god tid!

Les mer om de ulike ordningene, og hvordan du søker om støtte fra ExtraStiftelsen her.