Søknadsfrister

Her får du oversikt over ExtraStiftelens ulike søknadsfrister.

ExtraStiftelsen har fire søknadsfrister for totalt fem ordninger:

15. mars:

  • Søknadsfrist for Helse vår.
  • Søknadsfrist for ExtraExpress vår.
  • Frist for framdriftsrapportering Helse vår.

1. juni:

  • Søknadsfrist for Forskning.

1. september:

  • Frist for framdriftsrapportering Forskning.

15. september:

  • Søknadsfrist for Helse høst
  • Søknadsfrist for ExtraExpress høst.
  • Frist for framdriftsrapportering Helse høst.

Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR ExtraStiftelsens frister. Ta kontakt med din organisasjon i god tid!

Les mer om de ulike ordningene, og hvordan du søker om støtte fra ExtraStiftelsen her.