Søknadsfrister

Her får du oversikt over ExtraStiftelens ulike søknadsfrister.

ExtraStiftelsen har fire søknadsfrister for totalt fem ordninger:

15. mars:

  • Søknadsfrist for Helse vår (klokken 15).
  • Søknadsfrist for ExtraExpress vår (klokken 15).
  • Frist for framdriftsrapportering Helse vår (klokken 15).

1. juni:

  • Søknadsfrist for Forskning (klokken 15).

1. september:

  • Frist for framdriftsrapportering Forskning (klokken 15).

15. september:

  • Søknadsfrist for Helse høst (klokken 15).
  • Søknadsfrist for ExtraExpress høst (klokken 15).
  • Søknadsfrist for skissesøknader Utvikling ((klokken 23.59).
  • Frist for framdriftsrapportering Helse høst (klokken 15).

15. desember:

  • Søknadsfrist for full søknad Utvikling (klokken 23.59).

Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR ExtraStiftelsens frister. Ta kontakt med din organisasjon i god tid!

Les mer om de ulike ordningene, og hvordan du søker om støtte fra ExtraStiftelsen her.