1.Finn organisasjon å samarbeide med

 • For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må du samarbeide med en av våre godkjente søkerorganisasjoner. Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet.
 • Du kan gjerne forhøre deg hos flere organisasjoner om de er opptatt av det temaet du søker innenfor, men du kan bare sende inn søknaden gjennom én organisasjon.
 • Du kan søke om å bli godkjent søkerorganisasjon. Sjekk retningslinjer for godkjenning av søkerorganisasjoner for å se om din organisasjon har mulighet til å bli godkjent.
 • Søknadsskjema om godkjenning finner du her.

Sjekk ExtraStiftelsens søknadsfrister her!

Se oversikt over viktige datoer i ExtraStiftelsen her

Se alle godkjente organisasjoner
Organisasjon Kontaktperson E-post
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Jan Ivar Ekberg janivar@a-larm.no
Actis Mark Chapman mark@actis.no
ADHD Norge Britt Kollstrøm britt@adhdnorge.no
Afasiforbundet i Norge Marianne Brodin marianne.brodin@afasi.no
Ammehjelpen Anne Sigstad anne.sigstad@ammehjelpen.no
Aniridi Norge Kari Wæge kari@aniridi.no
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund Trine Lund post@arbef.no
AURORA Per Overrein per.overrein@hotmail.com
Autismeforeningen i Norge Tove Olsen tove@autismeforeningen.no
AV-OG-TIL Marte Sletten marte@avogtil.no
Barnekreftforeningen Trine Nicolaysen trine@barnekreftforeningen.no
Blodkreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Blærekreftforeningen Ranveig Røtterud post@blaerekreft.no
Blå Kors Norge Hanne Backe-Hansen hanne.backe-hansen@blakors.no
Brystkreftforeningen Kari Bøyum kari@brystkreftforeningen.no
CarciNor Erik Hansen ehans4@online.no
Caritas Norge Per Wenneberg per.wenneberg@caritas.no
Cerebral Parese-foreningen Margaretha Nicolaysen margaretha@cp.no
Den Norske Turistforening Anette Løvaas Olsen anette.olsen@dnt.no
Diabetesforbundet Tore Amundøy tore.amundoy@diabetes.no
Dissimilis Norge Lisa Suizu lisa@dissimilis.no
DNT - Edru Livsstil Marit Barene post@edru.no
Dysleksi Norge Kine Dahl khd@dys.no
Endometrioseforeningen Anja Stenslette anjastenslette@gmail.com
FH-Norge Margaretha Hamrin info@f-h.no
Fontenehus Norge Svein Jacobsen svein.jacobsen@fontenehus.no
For Fangers Pårørende Hanne Hamsund hanne@ffp.no
Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås kreinas@online.no
Forbundet Tenner og Helse Toril Sonja Gravdal torilsonjagravdal@hotmail.com
Foreningen for barnepalliasjon - FFB Natasha Pedersen np@barnepalliasjon.no
Foreningen for blødere i Norge Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Foreningen for hjertesyke barn Torunn Fjær-Haugvik torunn@ffhb.no
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Jorunn Arnesen jorunn@kroniskesmerter.no
Foreningen for Muskelsyke Tollef Ladehaug tollef.ladehaug@ffm.no
Foreningen Norges døvblinde Geir Jensen fndb@fndb.no
Foreningen rastløse bein Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Foreningen Sjøen for Alle Jon Erik Bastiansen kontor@sjoen.com
Foreningen Velo Cardio Facialt Syndrom (VCFS) Jan Ove Bakkom jan.bakkom@gmail.com
Foreningen Vi som har et barn for lite Anne Giertsen foreningen@etbarnforlite.no
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Lin Hauglund lin@llh.no
Friluftsrådenes Landsforbund Marianne Sanderud marianne@friluftsrad.no
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hanne Erdal Witsø hanne.witso@ffo.no
Gynkreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Harry Benjamin ressurssenter Tone Maria Hansen info@hbrs.no
Hest og Helse Annika Meltzer annika.meltzer@getmail.no
HivNorge Arne Walderhaug arne.walderhaug@hivnorge.no
Hjelpekilden Hilde Langvann hilde@hjelpekilden.no
Hjernerådet Aud Kvalbein aud@hjerneradet.no
Hjernesvulstforeningen Rolf Johan Ledal rolf.ledal@hjernesvulst.no
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Steinar Birkeland birkeland@hlf.no
Hospiceforum Norge Astrid Rønsen astrid@communicare.no
Hvite Ørn Norge Jan-Magne Sørensen leder@hviteorn.no
IOGT i Norge Jan Tore Evensen jevens@online.no
ISAAC Norge Odd Winje oh.winje@gmail.com
Juvente Kjetil Vesteraas kjetil.vesteraas@juvente.no
Kirkens Bymisjon Jon Magne Fure jmtf@bymisjon.no
Kirkens SOS i Norge Lene Bergset lene@kirkens-sos.no
Kiwanis Ralph Castellan rc-art@hotmail.com
Klinefelterforeningen i Norge Solveig Irene Larsen sirenel70@gmail.com
Knappen Foreningen Per Waardal Per.Waardal@bergen.kommune.no
Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett Marianne Røhme marianne.rohme@kondis.no
Kreftforeningen Arve Lauvnes arve.vidar.lauvnes@kreftforeningen.no
Kreftomsorg Rogaland Jannicke Haugan jannicke@kreftomsorg.no
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Inger Slang inger.slang@kabb.no
Kristent Interkulturelt Arbeid Kåre Skartland ksk@kianorge.no
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde Karin Andvig kontor@lshdb.no
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Harald M Kvame Hansen landsstyret@landsforbundet-lupe.no
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bendik Sundby bendik.sundby@motstoff.no
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Oddrun Bøhlerengen oddrun@leve.no
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Irene Steinsvik irene.steinsvik@lhl.no
Landsforeningen for Huntington sykdom Ane Mygland ane_mygland@yahoo.no
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Marit Gonsholt marit@lnt.no
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom Anita Aasheim anita.aasheim@prader-willis.no
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Imen Hasnaoui imen@lpp.no
Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS) Sidsel Fiskaa post@vestibular.no
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Arne Schatten generalsekr@lmfnorge.no
Landsforeningen mot seksuelle overgrep Elin Skjeltorp post@lmso.no
Landsforeningen uventet barnedød Vilde von Krogh vilde@lub.no
Landsforeningen We Shall Overcome Grete Johnsen grete.johnsen@gmail.com
Leverforeningen Andre Ruud andre.ruud@gmail.com
LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk Anne Christine Næss annec@linorg.no
Lungekreftforeningen Eddy Grønset Eddy@pekaill.no
Lymfekreftforeningen Elin Maria Wall ew@orgservice.no
MA-rusfri trafikk og livsstil Elisabeth Kristoffersen elisabeth@ma-norge.no
MA-Ungdom Stig Sandstad stig.sandstad@ma-norge.no
Marfanforeningen Randi Johannessen randi@marfan.no
Mat & 0 Ingunn Notøy
ME Ungdom Østfold Lene Ludvigsen lene@ludvigsen.eu
Mental Helse Aud Karin Bjørn aud.karin.bjorn@mentalhelse.no
Mental Helse Ungdom Ranveig Stava ranveig.stava@mhu.no
MOMENTUM Liv Karin Søstuen livkarins@yahoo.no
Morbus Addison Forening Geir Faarlund gei-fa@online.no
Multippel Sklerose forbundet i Norge Kari Bjørklund kari@ms.no
Munn -og halskreftforeningen Elin Maria Wall ew@orgservice.no
Nasjonalforeningen for folkehelsen Kristine Harstad krha@nasjonalforeningen.no
Noonanforeningen Edvin Slaattelid edvin@slaattelid.be
Nordic hypoPARA Organisation Helen Dahl-Hansen h.dahl.hansen@hypopara-nordic.org
Norges Astma- og Allergiforbund Dace Kaleja Dace.kaleja@naaf.no
Norges Bedriftsidrettsforbund Kjetil Olsen kjetil.olsen@bedriftsidrett.no
Norges Blindeforbund Eirik Pettersen eap@blindeforbundet.no
Norges Blindeforbunds Ungdom Trine-Lise Blime tlb@blindeforbundet.no
Norges Døveforbund Arash Bagharzadeh arash@doveforbundet.no
Norges Fibromyalgi Forbund Elena Slydal adm@fibromyalgi.no
Norges Handikapforbund Linda Åsheim linda.aasheim@nhf.no
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Line Hurrød line.hurrod@idrettsforbundet.no
Norges Livredningsselskap John-Inge Austad jia@livredning.no
Norges Myalgisk Encefalopati Forening Rune Hoddevik runehodd@online.no
Norges Parkinsonforbund Thyra Kirknes thyra.kirknes@parkinson.no
Norges Røde Kors Hawa Muuse Hawa.muuse@redcross.no
Norsk Craniofacial Forening Jorån Dalane norsk.craniofacial.forening@gmail.com
Norsk cøliakiforening Mona Lindholm mona.lindholm@ncf.no
Norsk Dystoniforening Johan Arnfinn Warvik warvik@dystoni.no
Norsk Epilepsiforbund Jørn Sibeko jorn@epilepsi.no
Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Claudia Ursulescu claudia@nefu.no
Norsk Folkehjelp Per Øivind Eriksen poe@npaid.org
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Helene Strøm-Rasmussen HTSR@nfunorge.org
Norsk Forening for Albinisme Kjeld Christian Fjeldvig leder@albinisme.no
Norsk forening for brannskadde Kenneth Wangen kenneth.wangen@nrbr.no
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Trine Mørk Fossen tm.fossen@gmail.com
Norsk Forening for Ehler-Danlos Syndrom Line Blålid line.blalid@enivest.net
Norsk Forening for Nevrofibromatose Britt Ohrø leder@nffnf.no
Norsk Forening for Rett Syndrom Hilde Friis hilde.friis@inn.no
Norsk Forening For Slagrammede Arne Hagen arne-hag@online.no
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Simen Brændhaugen simen@norilco.no
Norsk forening for Williams syndrom Erik Andersen andersen.erik1956@gmail.com
Norsk Fosterhjemsforening Tove M. S. Wahlstrøm generalsekretaer@fosterhjemsforening.no
Norsk Friluftsliv Hans Erik Lerkelund hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no
Norsk Glaukomforening Charlotte Deijenberg charlod@online.no
Norsk Interesseforening for Kortvokste Espen Sigurdsen essigurdsen@gmail.com
Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale Oscar Hovin oscar.aaslund.hovin@live.no
Norsk Lyme Borreliose Forening Gerd Marit Berge gerd@lyme.no
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Edita Daulova editadaul@gmail.com
Norsk Nettverk for Down Syndrom Randi Ødegaard randi.odegaard@nnds.no
Norsk OCD forening, ANANKE Sidsel Myhr sidsm@online.no
Norsk organisasjon for asylsøkere Ragnhild Lerø ral@noas.org
Norsk Osteoporoseforbund Jan Arvid Dolve nof@nof-norge.no
Norsk Revmatikerforbund Arild Nybø any@revmatiker.no
Norsk Sarkoidose Forening Rune Isaksen rune@lalm.no
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening Trine Paus tpa@rcn.no
Norsk Tourette Forening Liv Irene Nøstvik liv.irene.nostvik@touretteforeningen.no
Norske Kvinners Sanitetsforening Iselin Løvhøiden iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter Jorun Marie Kveldro post@atrop.no
Organisasjonen Voksne for Barn Ina Nergård ina.nergard@vfb.no
Pascal Norge Lars Espen Vestad lerv@online.no
Personskadeforbundet LTN Christina Thanger christina@personskadeforbundet.no
Prematurforeningen Hege Nordhus post@prematurforeningen.no
proLAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR Ronny Bjørnestad ronny@prolar.no
Prostatakreftforeningen Andreas Hole ah@orgservice.no
Psoriasis- og eksemforbundet Maren Awici-Rasmussen maren.awici-rasmussen@pefnorge.no
Redd Barna Stina Eiet Hamberg stina.eiet.hamberg@reddbarna.no
Reform - ressurssenter for menn Are Saastad are@reform.no
Retinitis Pigmentosa-Foreningen i Norge Håkon Gisholt hakongis@gmail.com
Ridderrennet Anne-Kristin Wadahl mail@ridderrennet.no
Ryggforeningen i Norge Thor Einar Holmgard extra@ryggforeningen.no
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Eli Skattebu post@ryggmargsbrokk.org
Rådet for Muskelskjeletthelse Astrid Lunestad astrid@lunestad.com
Rådet for psykisk helse Charlotte Elvedal charlotte.elvedal@psykiskhelse.no
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Marte Vigeland marte@nettros.no
Sarkomer Frode Homb fdh@sarkomer.no
Seniordans Norge Randi A. Grønbakken randi@seniordans.org
Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen torhugne@sexogpolitikk.no
Skeiv Ungdom Sunniva Marie Hustoft hustoft@skeivungdom.no
Spillavhengighet Norge Lill-Tove Bergmo lill.tove.bergmo@spillavhengighet.no
SPISFO – Spiseforstyrrelsesforeningen (tidligere IKS) Elin Amor Olsen elin@spisfo.no
Spondyloartrittforbundet Norge Elisabeth Opsahl Nilsen elisabetho.nilsen@hotmail.com
Stiftelsen Norsk Luftambulanse Nina Dokka nina.dokka@norskluftambulanse.no
Stiftelsen Organdonasjon Hege Kuhle hege.kuhle@organdonasjon.no
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Aida Naqasha aida@psykopp.no
Stiftelsen Rettferd for taperne Tor Bernhard Slaathaug slaathaug@taperne.no
Stiftelsen Signo Tine Hynne tine.brager.hynne@signo.no
Stoffskifteforbundet Eddy Kjær eddy.kjaer@stoffskifte.org
Studieforbundet Funkis Elin Sollid elin@funkis.no
Søvnforeningen Marit Aschehoug sovnforeningen@gmail.com
Trappen Motiveringssenter Tor Blaha blaha@online.no
Trygg Trafikk Marianne Sletner sletner@tryggtrafikk.no
Ung Kreft Annika Fallsen Huhtala annika@ungkreft.no
Unge funksjonshemmede Mads Johansson mads@ungefunksjonshemmede.no
Veteranforbundet SIOPS Heidi Bergfald heidi.b@forandringsfabrikken.no
Voksne med medfødt hjertefeil Anne Giertsen anne@vmh.no
Ønskebarn Karianne Bye post@onskebarn.no

2.Velg et av områdene

Du kan søke støtte til helseprosjekter eller forskning. Mindre prosjekter kan søke om støtte gjennom ExtraExpress (kun medlemsorganisasjoner).

OBS! Husk å velge riktig fane under, klikk på enten Helse, Forskning eller ExtraExpress, avhengig av hvilken ordning du søker på.

 • ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

  • Retningslinjene sier mye om hva du kan søke midler til. Retningslinjer for helseprosjekter finner du her.

   Det er søkerorganisasjonen som oppretter søker/prosjektleder som bruker i søknadssystemet ExtraWeb, og organisasjonen oppretter også søknadsskjemaet og tilordner dette til søker/prosjektleder.

  • Du kan søke om prosjektstøtte for ettårige, toårige eller treårige prosjekter. Midlene utbetales for ett år av gangen, med fremdriftsrapportering.

  • Før du sender inn søknad må du lage prosjektbeskrivelse på norsk. Maks åtte sider i skrifttype Calibri 12. Lastes opp som vedlegg i pdf. Det er utarbeidet en mal til prosjektbeskrivelsen som vi anbefaler å benytte. Nedenfor ser du en opplisting av det innholdet vi anbefaler.

   1. TITTEL PÅ PROSJEKT

   2 INNLEDNING

   2.1 Bakgrunn for prosjektet
   2.2 Mål for prosjektet

   3 PLAN OG GJENNOMFØRING

   3.1 Måloppnåelse og resultatevaluering
   3.2 Målgruppe
   3.3 Tiltak/Aktivitet
   3.4 Gjennomføring og fremdriftsplan

   4 ANDRE OPPLYSNINGER

   4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn
   4.2 Frivillighet
   4.3 Brukermedvirkning
   4.4 Tilleggsfinansiering og andre ressurser
   4.5 Formidling av resultater
   4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn

   5 REFERANSELISTE

  • ExtraWeb er vårt søknadssystem.

   Før du begynner å skrive søknaden bør du laste ned brukerveiledningen for helseprosjekter her.

 • ExtraStiftelsen støtter forskning innen helse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. ExtraStiftelsens helseforståelse innebærer at stiftelsen støtter tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

  • Søknadsfrist til ExtraStiftelsen er 1. juni klokken 15.00 hvert år.

   Sjekk med den organisasjonen du vil samarbeide med hvilken intern frist de har. Den kan være så tidlig som i april.

   Det er søkerorganisasjonen som oppretter søker/prosjektleder som bruker i søknadssystemet ExtraWeb, og organisasjonen oppretter også søknadsskjemaet og tilordner dette til søker/prosjektleder.

   Her finner du retningslinjer for forskning

   Nysgjerrig på helseforskning og ExtraStiftelsens forskningsinnretning? Abonner på vårt forskningsnyhetsbrev her!

  • Det kan søkes om støtte til ph.d., postdoktorstilling eller til frikjøp av seniorforsker. For postdoktor og seniorforsker må navn være kjent og personen selv må søke. For ph.d.-stillingene kan det være ukjent kandidat, men kjent kandidat med vedlagt CV er en fordel.

   Det gis midler til lønn, sosiale utgifter og et fast driftstillegg, som bestemmes av en fastsatt rundsum.

   For forskningsprosjekter i kommuner eller om samhandling kan det også søkes om ekstra driftsmidler. Mer informasjon om kriteriene finnes i veiledningstekster i søknadsskjemaet og i Instruks fagutvalg Forskning.

   Postdoktor er en rekrutteringsstilling med målsetning om fast forskerstilling eller høyere akademisk stilling på sikt. Postdoktorstillinger er i hovedsak begrenset til institusjoner som kan tildele doktorgrad innen fagområdet. Se forskrift fra Kunnskapsdepartementet FOR-2006-01-31-102.

   Institusjoner som ikke omfattes av lov om universiteter og høgskoler kan likevel benytte stillingen ut fra gitte forutsetninger. Se avtaleverk og eksempel for virksomheter organisert i Spekter.

   I slike tilfeller må institusjonen vedlegge en intensjonserklæring som tydelig signaliserer at institusjonen ser på forskningsområdet som et satsingsområde med rekrutteringsbehov. Erklæringen må beskrive kompetansebehovet, videre karrieremuligheter for forsker og hvordan prosjektet inngår i egen institusjons forskningsprofil.

   Har man tidligere hatt en postdoktorstilling kan det ikke søkes ExtraStiftelsen om en ny slik stilling, uavhengig av hvem som har finansiert tidligere stilling/prosjekt.

   Frikjøp av seniorforsker betyr frikjøp fra fast forskerstilling, og ikke for å utvide forskningsdelen i undervisningsstillinger. Den kan brukes når tema for forskningen og resultatene er spesielt viktige for søkerorganisasjonens arbeid og gjerne ideer eller problemstillinger de har utformet. Det skal framgå av søknaden at samarbeidet om tema og utforming har vært tett. En erfaren forsker kan som regel raskere gjennomføre og komme med resultater som søkerorganisasjonen ser nytte av i sin daglige virksomhet eller i strategiske satsninger.

   For prosjekter på kommunalt nivå kan det være aktuelt med mer enn én forskerstilling i et prosjekt. Det må likevel sendes ett søknadsskjema per stilling hvor det klart framgår hva denne personen skal gjøre i prosjektet. Det må også beskrives om prosjektet kan gjennomføres hvis bare én stilling innvilges eller om det kun er aktuelt å gjennomføre hvis begge stillinger får midler.

  • I selve søknadsskjemaet er det lagt inn informasjon om hva som kreves av opplysninger og vedlegg.

   Det er viktig å se gjennom hele skjemaet. Les alle veiledningstekster, både de som ligger åpne og de som ligger i blå boks med spørsmålstegn. Skjemaet kan fylles ut, men opplysningene kan ikke lagres. Fordi valg man gjør i ulike rubrikker fører til ulike felter i fortsettelsen, må du fylle ut noe. For eksempel må du velge «Forskningens overordnede tema». Velges kommune eller samhandling blir det mulig å søke ekstra driftsmidler. Det er ikke mulig for valget «Annet».

   Dummy av skjemaet under her er kun for informasjon og kan ikke sendes inn til en søkerorganisasjon. Søknadsskjema får du opprettet ved å kontakte en søkerorganisasjon som er opptatt av tema i din forskning. «Stillingstype» kan ikke velges i dummyen, det settes direkte på skjema av søkerorganisasjonen. Det kreves ikke hovedveileder for søknad om Seniorforskerstilling. Klikk deg fram og tilbake og se hva som gjelder for det du ønsker å søke om.

   Link til søknadsskjema

   Grad av brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter og blir vektlagt i søknadsbehandlingen. Se mer om brukermedvirkning her.

   For søkere med utenlandsk utdanning skal det dokumenteres hvordan utdanningen vurderes i forhold til norsk høyere utdanning.

   Stillingene må knyttes til norsk institusjon, men man kan gjerne samarbeide med utenlandske institusjoner. Det er krav om å inngå en Coututelle-avtale hvis man også ønsker nærmere tilknytning til utenlandsk institusjon.

   Det gis ikke egne utenlandsstipend. Midler må eventuelt skaffes fra andre kilder. Beskriv eventuelt i søknaden hvor lenge man skal være i utlandet og hvordan dette finansieres.

   Oppgave/avhandling knyttet til nødvendig kompetanse for stillingen som søkes må være innlevert senest 31. desember det året man sender inn søknaden. Hvis man får tildelt midler må oppgave/avhandling  være godkjent av universitet/høgskole før oppstart av prosjektet. Seneste dato for oppstart er 15. juni.

   Ved innvilgelse av en søknad innstilles det midler for hele søknadsperioden. Det må likevel sendes inn en framdriftsrapport for godkjenning hvert år innen 1. september. Det er kun ved store avvik fra opprinnelig prosjektbeskrivelse at et prosjekt stanses. Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes på forhånd.

   Mange søker midler fra flere kilder samtidig. Hvis prosjektet blir dobbeltfinansiert kan ikke midlene fra ExtraStiftelsen benyttes. Man må vente med oppstart til alle instanser man har sendt søknad til har besvart.

   ExtraStiftelsen ønsker å være hovedfinansiør av prosjektet og gir derfor ikke støtte til å fullføre påbegynte ph.d.-løp.

  • Prosjekter i form av forsøks- og utviklingsarbeid og utrednings- og kartleggingsarbeid, skal søkes innenfor helseprosjekter.

   Dette er prosjekter som ikke vil nå igjennom som forskningssøknader.

  • Før du begynner å skrive søknaden bør du laste ned brukerveiledningen.

   Den guider deg gjennom hele søknadsprosessen.

   Obs! Dersom du ikke får lastet ned brukerveiledningen, kan du ta kontakt med hege@extrastiftelsen.no eller mobil 988 02 577.

  • Trykk på lenkene under, kopier teksten til et dokument, fyll ut og lagre dokumentet, som du så laster opp som vedlegg til søknaden.

   Anbefaling fra hovedveileder

   Godkjenning av prosjektet fra institusjon

   Skjema ved ukjent ph.d.-kandidat

 • Kort vei fra idé til resultat! ExtraExpress, en raskere søknadsbehandling.

  • ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens 36 medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

   Søknadsskjema må opprettes av organisasjonen sentralt.

  • Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter.

   Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende.

   Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

  • Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 30.000 kroner.

  • Før du begynner å skrive søknaden bør du laste ned brukerveiledningen. Den guider deg gjennom hele søknadsprosessen.

   Retningslinjene sier mer om hva du kan søke midler til gjennom ExtraExpress. Retningslinjene for ExtraExpress finner du her.

3.Send inn søknad til helseprosjekt

ExtraStiftelsens søknadsfrist for helseprosjekter er 15. mars klokken 15 og 15. september klokken 15.

Søkerorganisasjonene vurderer og godkjenner prosjektskisser og søknader før de sendes inn til ExtraStiftelsen, og har derfor egne interne frister. Fristene får du ved å kontakte søkerorganisasjonen du samarbeider med.

Tilgang til søknadsskjema, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb, får du av din søkerorganisasjon. Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Du får svar på søknaden henholdsvis 15. juni klokken 13 og 15. desember klokken 13.

Alle søkere får svar i ExtraWeb, og prosjekter som får støtte blir offentliggjort på våre nettsider.

5.Utbetaling

Pengene til prosjektene overføres fra ExtraStiftelsen til søkerorganisasjonen henholdsvis januar/februar og juli/august.

6.Kontrakt

Søkerorganisasjonen inngår kontrakt med prosjektleder før oppstart og utbetaling til prosjektet.

3.Send inn søknad

Søknaden om støtte til forskning må sendes inn av samarbeidsorganisasjonen.

Søkerorganisasjonene har sine egne interne frister for innsending av prosjektskisser og søknader inn til seg, for vurdering. Fristene får du ved å kontakte organisasjonen.

Innlogging til søknadsportalen ExtraWeb får du gjennom din samarbeidsorganisasjon.

Søknadsfristen er 1. juni klokken 15.00.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Søknadene blir behandlet i løpet av høsten med kunngjøring av resultatet i midten av oktober.

Her kan du lese instruks til fagutvalg for forskning og rutinebeskrivelse for vurdering av forskningssøknader.

Liste over prosjekter som får midler blir offentliggjort på våre nettsider. Prosjektkoordinator i søkerorganisasjon skal melde fra til de som får avslag. Alle søkere kan selv logge seg inn å se status på sin søknad i ExtraWeb etter kunngjøringen.

Det gis ikke begrunnelse for avslag.

5.Utbetaling

Pengene til prosjektene overføres fra ExtraStiftelsen til organisasjonene i begynnelsen av februar.

6.Kontrakt

Søkerorganisasjonen inngår kontrakt med prosjektleder/forsker og arbeidsgiver før oppstart og utbetaling til prosjektet.

7.Forhåndsregistrering

Alle studier finansiert av ExtraStiftelsen skal registreres i ClinicalTrials.gov eller tilsvarende før oppstart.

Les mer om krav til forhåndsregistrering her.

8.Åpen publisering

Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av ExtraStiftelsens skal gjøres åpent tilgjengelige.

Les mer om krav til åpen publisering her.

3.Send inn søknad til ExtraExpress

Det er kun medlemsorganisasjoner som kan opprette søknadsskjema i ExtraWeb. Her er det ingen interne frister fordi søker sender søknaden rett inn til ExtraStiftelsen.

Søknadsfristene er 15. mars klokken 15 og 15. september klokken 15. Søknadsskjemaet åpnes for utfylling henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Send inn søknad

4.Svar på søknaden

Det er cirka åtte ukers behandlingstid på ExtraExpress.

Etter tildelingen er klargjort får du en oppgave i ExtraWeb som heter «Akseptere midler ExtraExpress», der du skal bekrefte (eller avkrefte) at du tar imot midlene, og samtidig kontrollere kontonummer.

Når dette gjøres raskt etter tildeling utbetales midlene i starten av desember (for ExtraExpress høst) og starten av juni (for ExtraExpress vår). Ved senere aksept utbetales det i starten av neste måned, med unntak av august og januar.

ExtraExpress-midler år du svar på henholdsvis 15. mai klokken 13 og 15. november klokken 13.