Fedmekirurgi kan være et godt alternativ for mange med diabetes type 2, som sliter med overvekt. Foto: Adobe stock

Skrevet av Susanna Elisabeth Hanvold, PhD stipendiat for magasinet Diabetes.

Mange med diabetes type 2 sliter med helseskadelig overvekt, og det kan være vanskelig å oppnå god diabetesregulering. Vektreduksjon har ofte gunstige virkninger både på blodsukkeret, blodtrykket og blodfettstoffene, og mange føler seg også mer vel når vekten blir lavere.

Det finnes mange ulike måter å redusere vekten på, men erfaringene viser at det ofte er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon ved kun å endre levevaner.

Mest effektiv

Fedmekirurgi kan da være et godt alternativ for mange og er nok den mest effektive behandlingen av fedme. Med moderne kirurgiske behandlingsmetoder er det liten risiko forbundet med selve inngrepet.

Det er godt dokumentert at fedmekirurgi fører til langvarig vekttap og forbedring av fedmerelaterte sykdommer, inkludert diabetes type 2. Det er rapportert at ca 80 prosent blir helt kvitt – eller får en forbedring av sin diabetes – etter operasjon, og virkningen ser også ut til å vare over tid hos de fleste.

Tilbakefall

En publisert studie har funnet at lavere alder, KMI høyere enn 35 men lavere enn 50 kg/m2, høyt nivå av C-peptid og kort diabetesvarighet øker sannsynligheten for å få normalt blodsukker uten medisiner etter den kirurgiske behandlingen.

Noen får tilbake sin diabetes etter noen år, og en studie rapporterer at dette skjedde med 12 prosent innen tre år etter operasjon. Forskerne rapporterte også at de pasientene som brukte flere diabetesmedisiner enn kun metformin før operasjonen, hadde økt risiko for tilbakefall.

Økt levetid

En annen studie viser at personer med fedme og diabetes har økt levetid etter fedmekirurgi, sammenliknet med de som ikke gjennomgår en operasjon. Spesielt ved vanskelig regulert diabetes type 2 og KMI høyere enn 35 kg/m2 kan fedmekirurgi være en alternativ behandling, og best effekt oppnås blant annet ved lavere alder, lavere KMI og kort diabetesvarighet.

Referanser

  1. Nguyen NT, Varela JE. Bariatric surgery for obesity and metabolic disorders: state of the art. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017;14:160-9.
  2. de Oliveira VLP, Martins GP, Mottin CC, Rizzolli J, Friedman R. Predictors of Long-Term Remission and Relapse of Type 2 Diabetes Mellitus Following Gastric Bypass in Severely Obese Patients. Obes Surg 2017.
  3. Kassem MA, Durda MA, Stoicea N, Cavus O, Sahin L, Rogers B. The Impact of Bariatric Surgery on Type 2 Diabetes Mellitus and the Management of Hypoglycemic Events. Front Endocrinol (Lausanne) 2017;8:37.
  4. Schauer DP, Arterburn DE, Livingston EH, Coleman KJ, Sidney S, Fisher D, O’Connor P, Fischer D, Eckman MH. Impact of bariatric surgery on life expectancy in severely obese patients with diabetes: a decision analysis. Ann Surg 2015;261:914-9.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Vektopprettholdelse etter fedmekirurgi
Prosjekttema
Livsstilsendring for å forebygge ny vektøkning, opprettholde helseeffekter og opprettholde forbedret livskvalitet.
Organisasjon
Diabetesforbundet
Ekstern instans
Oslo univ.sykeh., Aker
Prosjektleder/forsker

Susanna Hanvold

Hovedveileder

Anne-Marie Aas

Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
01.04.2018
Status
Under gjennomføring