Mange tror at jeg ikke kan ha sex og at jeg ikke har en seksualitet på grunn av rullestolen. Men jeg bryter ned de fordommene ved å være fullstendig åpen om slike temaer, sier Sally, som er en av modellene i utstillingen. Foto: Brian Cliff Olguin/Unge Funksjonshemmede

Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, åpnet programmet med å fortelle om bakgrunnen for at Unge funksjonshemmede har laget fotoutstillingen Jeg elsker.

– Vi har laget fotoutstillingen Jeg elsker for å vise at unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer har en seksualitet på linje med alle. Når vi som samfunn overser at ungdom med funksjonsnedsettelser har de samme følelsene, drømmene og behovene som andre, hindrer vi folk i å leve ut sin seksualitet åpent og trygt. Det vil vi gjøre noe med.

Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, åpnet utstillingen. Foto: Tora Hope/Unge funksjonshemmede

Videre fortalte fotograf Brian Cliff Olguin om hvordan det har vært å jobbe som fotograf for prosjektet. Han fortalte at noen av det viktigste for han har vært de spennende møtene med alle deltakerne.

Fotograf Brian Cliff Olguin fortalte om spennende møter med mennesker i arbeidet med utstillingen. Foto: Tora Hope/Unge funksjonshemmede

Flere av deltakerne i fotoutstillingen var til stede under åpningen, og to av dem holdt innlegg for alle som hadde møtt frem.

Luna Andrine Engh er fotografert sammen med kjæresten Alexa Hamsund. På åpningen fortalte Luna Andrine om bakgrunnen for at hun valgte å stille opp som modell i fotoutstillingen. Hun fortalte at hun ønsket å vise frem usynlige funksjonsnedsettelser fordi det er mange funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer som ikke er synlige for andre.

– Jeg ønsker å vise at det finnes et stort mangfold av kjønnsidentiteter og legninger. Jeg ønsker også å vise at kjønnsidentitet og legning ikke nødvendigvis henger sammen. Dette er noe jeg opplever selv. Fordi jeg har en kvinnelig kjønnsidentitet, så antar mange at jeg er interessert i menn. Men dette stemmer ikke for min del.

Jeg ønsker å vise at det finnes et stort mangfold av kjønnsidentiteter og legninger, forteller Luna Andrine Engh. Hun og kjæresten Alexa Hamsund er modeller i utstillingen #jegelsker. Foto: Brian Cliff Olguin/Unge Funksjonshemmede

– Dette er noe jeg har ventet i årevis, sa Helle-Viv Magnerud.

Hun holdt et varmt og personlig innlegg der hun blant annet fortalte om hvordan det er å bli møtt som gravid og mor med funksjonsnedsettelser. Helle-Viv fortalte at hun har fått mange rare spørsmål opp gjennom livet, blant annet hvordan i alle dager hun, som er rullestolbruker, kunne bli gravid.

– Når jeg så at Unge funksjonshemmede skulle lage en fotoutstilling så tenkte jeg «faen også». For dette kom 30 år for sent. For fakta er at jeg er ikke lenger blant dere unge funksjonshemmede. Men seksualitet og sex har ingen øvre aldersgrense, og jeg er glad for at jeg også kunne være med i denne utstillingen.

Utstillingen henger på Eldorado bokhandel til 5. august. Det er også mulig å se utstillingen HER.

Tekst: Stine Mari N. Leirdal/Unge Funksjonshemmede

– Dette er noe jeg har ventet i årevis, sa Helle-Viv Magnerud, som er en av modellene i utstillingen: Foto: Brian Cliff Olguin/Unge Funksjonshemmede

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
#jegelsker
Prosjektet i kortform

Unge funksjonshemmede har de samme spørsmålene om relasjoner og sex som andre. Likevel opplever mange at deres seksualitet er usynliggjort og tabubelagt. Bevisstgjøring kan bidra til at flere kan leve ut sin seksualitet åpent og trygt, og fremmer slik livskvalitet.

#jegelsker skal bryte tabuer om funksjonshemmedes seksualitet. Med fotoportretter som synliggjør funksjonshemming og seksualitet, retter prosjektet seg mot den generelle befolkningen.
Prosjektet innebærer en fotoutstilling, kommunikasjonsarbeid i tradisjonelle og sosiale medier, og arbeid for å inkludere bildene i undervisning.

Organisasjon
Unge Funksjonshemmede
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Mads Johansson

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2017: kr 396 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Vår medlemmer har identifisert økt åpenhet om funksjonshemmedes seksualitet som et stort behov. Unge med komplekse og alvorlige helseproblemer er først og fremst ungdommer, med de samme spørsmålene om seg selv, egen kropp og seksualitet som andre. Mange unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer opplever likevel manglende åpenhet som en barriere mot å leve ut sin seksualitet åpent og trygt. Mange forteller at de opplever å bli avseksualisert i samfunnet, og at temaet er tabubelagt. Med dette fotoprosjektet ønsker vi å bryte tabuer knyttet til funksjonshemming og seksualitet.

 • Fotoprosjektet har som hovedmål å fremme livskvalitet, psykisk og fysisk helse, ved å bryte tabuer i befolkningen og slik bidra til at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdommer kan leve ut sin seksualitet på en trygg og åpen måte.

 • Primærmålgruppe for prosjektet er hele befolkningen.

 • 3000000
 • 5000000
 • Fotoprosjektet innebærer en fotoutstilling på et offentlig sted, en nettside der fotoprosjektet er tilgjengelig for alle, og en kommunikasjonsstrategi for å nå flest mulig. Med fotografi som metode, kan vi synliggjøre tematikken på en måte som har kraft til å vekke interesse og bryte tabuer. Brukermedvirkning og fagkompetanse vil også spille en sentral rolle i prosjektet, både ved at deltakerne selv har stor påvirkningskraft og gjennom en referansegruppe. Prosjektleder vil bli ansatt dersom prosjektet innvilges, med ansvar for gjennomføring og evaluering av prosjektet. Vi vil også hyre en fotograf. I tillegg vil vi jobbe for at prosjektet videreføres ved at det for eksempel blir inkludert i seksualundervisningsmateriell ved skoler, eller at utstillingen vises flere steder.

 • Januar:
  -Ansette prosjektleder og fotograf
  -Sette sammen referansegruppe, utvikle konsept
  -Rekruttere deltakere
  Februar - april:
  -Intervjurunde og utvelgelse av 12 deltakere
  -Samtaler med endelige deltakere
  -Fotoproduksjon og redigering
  -Lage kommunikasjonsstrategi, planlegge lansering
  -Møte referansegruppe
  -Kommunikasjons- og mediearbeid
  Mai -august:
  -Lansering
  -Erfaringsutveksling/kartlegging av videre bruk av bilder
  -Evaluering og rapportering