Både de aller yngste og de litt eldre har vært med på vitensenteret VilVite og på den måten bidratt til å styrke samholdet. Foto: Tove Gylløw/NHF OS

Hensikten med prosjektet Ung og eldre hånd i hånd har vært å legge til rette for gode opplevelser for alle medlemmene i lokallaget. Målet er at flere skal se gleden og verdien av å stå sammen i lokallaget.

Derfor ble det planlagt en familiedag på VilVite, slik at hele familien kunne være sammen om opplevelsene. Og dette ga mersmak, for nå har lokallaget vært en rekke ganger på vitensenteret.

– Vi har vært på VilVite flere ganger. Våre medlemmer har hatt gode i opplevelser i fellesskap, sier Tove Gylløw, som sitter i styret i Norges Handikapforbund (NHF) Os.

Aktivitetene på VilVite er tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsnivå og alder. Foto: Tove Gylløw/NHF Os

I søknaden skriver lokallaget at de opplever at det kan være vanskelig å få med yngre inn i organisasjonen, og at et stort flertall av medlemmene er eldre. Dette var bakteppet for at lokallaget ville gjøre en innsats for at særlig de yngre skulle se verdien av frivillig arbeid.

I tillegg ønsket de å tilrettelegge for en aktivitet som hele familien kan være med på.

– For oss som har nedsatt funksjonsevne kan det å være med på mange aktiviteter være utfordrende og det går ofte ut over hele familiens aktiviteter. Å kunne være med på sitt nivå er viktig enten man er gående eller bruker rullestol for å forflytte seg, skriver lokallaget i søknaden.

Vitensenteret VilVite i Bergen tilbyr aktiviteter som veldig mange kan delta på, blant annet ustillinger, instalasjoner, vanneksperimenter, roboter og ekspedisjoner – både over og under vann.

Gjennom spennende installasjoner og ekspedisjoner har deltakerne i prosjektet fått mange spennende opplevelser sammen. Foto: Tove Gylløw/NHF Os
I forbindelse med aktivitetsdagene på VilVite har medlemmene også hatt et felles måltid sammen – en god arena for å bli bedre kjent. Foto: Tove Gylløw/NHF Os

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
ExtraExpress (vår 2017)
Prosjektnavn
Ung og eldre hånd i hånd
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Lokallag
Norges handikapforbund, Os lokallag
Prosjektleder/forsker

Rita Samdal

Fylke(r)
Hordaland
Kommune(r)
Bergen, Fusa, Os, Tysnes
Bevilget
2017: kr 15 000
Startdato
31.05.2017
Sluttdato
28.12.2018
Status
Avsluttet