Det er poulært blant barna med hengekøyer i gapahukane i trivselsskogen. Foto: Ronny Solheim

Gleden ved å bruke naturen starter i tidlig alder, og derfor er det så viktig at barn og unge lærer å kjenne naturen og oppleve mestring i trygge rammer. Ønsket om å gjøre det lett å bruke naturen var grunnen til Midtre Nordfjord Turlag ønsket å satse på trivselsksogen.

– Vi ønsket å utvikle et sentrumsnært område hvor det var enkelt for alle å komme seg ut og oppleve naturglede. Nå gleder vi oss til å ta område i bruk, sier en stolt prosjektleder i turlaget Katrine Fjellestad Aske.

– Vi har hatt et godt samarbeid med barnehager, skoler, 4H og speideren i regionen, som gjør at området garantert kommer til å bli mye brukt til overnatting, matlaging og undervisning og andre aktiviteter, forteller hun.

Trivselsskogen har over 100 dekar å boltre seg i for store og små! Foto: Ronny Solheim

Utsikten er som et landskapsmaleri

Søndag 30.september var det høytidelig åpning av trivselsskogen. Generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen, deltok også på åpningen.

– Jeg vil rette en stor takk til alle de ildsjelene i Trivselsskogen og turlaget som har brukt 2000 dugnadstimer på prosjektet. Med håndverk av høy kvalitet og svært kortreiste materialer er det blitt et unikt sted for befolkningen i Gloppen, sa Lillehagen.

– Dere har et utrolig vakkert sted her! Utsikten er som et landskapsmaleri, dramatisk og av det vakreste som er i Norge, kanskje i verden, avsluttet Lillehagen.

– Midlene fra Extrastiftelsen var 100% utløsende for at Trygg i naturen i det hele tatt ble bygd. Vi setter utrolig stor pris på støtten, og har fått en fantastisk arena for friluftsliv for alle folk i alle eldre, sa Katrine Fjellestad Akse fornøyd.

Nils Øveraas fra Den Norske Turistforening åpnet trivselsesskogen sammen med generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen og styreleder i Trivselsskogen Christine Aagård Midthjell. Foto: Ronny Solheim

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Trygg i naturen
Prosjektet i kortform

Prosjektet "Trygg i naturen" er ein del av det store folkehelseprosjektet "Trivselsskogen". Trivselsskogen er eit 100 mål stort sentrumsnært turområde bygd med tanke på betre folkehelse og trivsel. "Trygg i naturen" skal vere eit område der barn og unge skal lære å oppholde seg, overnatte, leike og leve av og med naturen. Det skal vere lavterskel, trygt og gratis for alle å bruke. Det er viktig at brukarane av området vil føle grad av meistring, tryggheit, samhald og føle glede over å vere ute i naturen. Heile skogen blir ein tumleplass for leik, nye oppdagelsar, inntrykk og opplevingar.

Organisasjon
Den Norske Turistforening
Org.ledd
DNT- Midtre Nordfjord Turlag
Ekstern instans
Trivselsskogen SA
Prosjektleder/forsker

Katrine Aske

Andre fylker for prosjektet
Sogn og Fjordane
Konkret sted/adresse
Sandane
Konkret sted/postnr
6823
Bevilget
2018: kr 400 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
02.11.2018
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Tilrettelegging av naturbaserte opplevingar, aukar bruken av naturen og får folk ut. Trivselsskogen er alt ein godt besøkt suksess. DNT har i tillegg gjort prosjektet til nasjonal pilot for si nærturområdesatsing. Vi veit at mange barn og unge slit med å finne seg til rette, finne sin plass og vere ein del av eit større fellesskap. Dette prosjektet vil inkludere og vere opent for alle. Delprosjektet "Trygg i naturen" skal skape meistringsfølelse og skape trygghet på det og ferdast og leve i naturen. Den skal og vere ein plass berre å vere, utan krav til prestasjon og opplevd press.

  • Vår målsetting er at barn og unge skal bli meir aktive og søke naturen som fritidssyssel og hobby. Vi vil at dei skal lære, meistre og bli trygge på å opphalde seg og overnatte ute. Dei skal lære å samhandle med andre. Vi vil at barn og unge skal bevege seg meir. Vil vil at unge skal le og leike.

  • Trygg i naturen skal gi barn og unge kunnskap, meistring og glede av å opphalde seg ute i naturen. Dei skal lære å "knekke" koden og bli trygge på seg sjølv.

  • 10000
  • 1000000
  • I prosjektgruppa til Trivselsskogen SA er det kompetanse og kunnskap til å kunne gjennomføre bygginga av området "Trygg i naturen". Området er alt avsett i masterplan. I utforming av plassen vil vi samarbeide med barnehagar, barne- og ungdomsskulane, 4H og speidaren i nærområdet. Vi vil og knyte til oss kompetanse frå DNT og Nordfjord Folkehøgskule som er spesialistar på utandørs friluftsliv. Vi ynskjer og dialog med rådet for funksjonshemma for å optimalisere området for denne gruppa. Det er forventa ein byggeperiode på 3-4 månader. Det meste av jobben vil bli gjort på dugnad. Ein må reikne med å leige inn maskiner og utsyr for grunnarbeid. For å opparbeide området i prosjektet må det fjernast røter, grave grøfter for å lede vatn samt erstatte myrmasse. Det skal settast opp gapahukar, lagast bålplass til matlaging og aktivitetplass for fysisk leik og mor. I styret til Trivselsskogen SA er det juridisk kompetanse, ingeniør og byggleiing samt prosjektleiar. Heile styret til Trivselsskogen og medlemmar frå Midre Nordfjord Turlag jobbar frivillig og på dugnad for fellesskapet.

  • Januar-Mars 2018: Tegning og prosjektering av prosjektet. Detaljplanlegging på material og grunnarbeid. Sjølve bygginga vil skje i perioden april-juni.