Tøffe motbakker er ingen problemer for denne gjengen i LHL Os! Foto: Stian Amadeus Antonsen

Det er noe så sjeldent som en vakker vårdag på vestlandet, landsdelen som er kjent for både mye regn og kupert terreng. Ikke de beste forutsetningene for å oppfordre til sykkelturer med andre ord. Et par lokale ildsjeler ga heldigvis ikke opp av den grunn.

– Vi visste at mange av medlemmene ønsket å komme seg ut på tur, men som har vanskeligheter med å bruke ordinær sykkel. Inspirert av LHL Sarpsborg ønsket vi å tilby el-sykler til interesserte medlemmer, forteller leder i LHL Os Jan Oddvar Gjerde.

Sykler sammen to ganger i uka

Utfordringer knyttet til alder og helse gjør at mange slutter å sykle og heller bruker bilen. El-sykler gjør det lettere å komme seg opp motbakker, og passer dermed ypperlig på vestlandet. De høye kostnadene for syklene er imidlertid en utfordring for mange.

– Takket være midlene fra ExtraStiftelsen har vi nå gått til innkjøp av 10 elektriske sykler som interesserte medlemmer kan disponere og bruke gjennom en avtale som vi skriver med dem, sier sykkelentusiast og leder for el-sykkelgruppa Bjørn Blytt.

– Vi sykler sammen hver tirsdag og søndag, i tillegg til at mange av medlemmene sykler på egen hånd i tillegg til de organiserte turene, sier Blytt.

Hadde ikke syklet om det ikke var for el-sykkelen

Noen av medlemmene i lokallaget har lang fartstid fra sykkelmiljøet, slik som Bjørn Blytt. Andre hadde ikke syklet på mange år.

– Det var en aha-opplevelse å bruke el-sykkelen, det gikk mye lettere enn jeg hadde trodd, sier Bjørg Midtun.

– Med el-sykkelen så går det greit å komme opp de tunge bakkene, nå bruker jeg sykkelen i det daglige, avslutter hun.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Trå til! - På el-sykkel langs landeveien
Prosjektet i kortform

LHL Os ønsker å skape et lavterskel trimtilbud i form av en el-sykkelgruppe. Gruppen skal være et tilbud til de som opplever at alder og helse har satt noen begrensninger som bl.a. gjør at de ikke lenger har krefter og pustekapasitet til sykkelturer på vanlig sykkel i et krevende vestlandsterreng med mange motbakker. Mange ser seg heller ikke i stand til å investere i en el-sykkel. Derfor vil lokallaget kjøpe et parti el-sykler for utleie slik at aktiviteten ikke ekskluderer noen fra å delta i gruppen. Vi er overbevist om at en el-sykkelgruppe vil få flere til å bli fysisk aktive utendørs.

Organisasjon
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Org.ledd
LHL Os
Prosjektleder/forsker

Jan Gjerde

Fylke(r)
Hordaland
Kommune(r)
Fusa, Os
Konkret sted/adresse
Os
Konkret sted/postnr
5200
Bevilget
2017: kr 200 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
01.12.2018
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • LHL Os hentet inspirasjon til å starte el-sykkelgruppe fra et annet lokallag, og fikk også god respons fra egne medlemmer om at dette kunne være et flott tiltak som fikk flere i fysisk aktivitet utendørs. Mange opplever at alder og helse setter begrensninger som bl.a. gjør at de ikke lenger har krefter og pustekapasitet til sykkelturer på vanlig sykkel i et krevende vestlandsterreng med mange motbakker. Mange ser seg heller ikke i stand til å investere i en el-sykkel. Derfor vil prosjektet kjøpe et parti el-sykler for utleie slik at aktiviteten ikke ekskluderer noen fra å delta i gruppen.

  • Vi vil etablere et tilbud om el-sykkelgruppe og legge opp til el-sykkelturer i gruppe rundt omkring i kommunen og nærområder. Hensikten er å få flere i fysisk aktivitet utendørs. Dette vil bidra til bedre fysisk og psykisk helse for den enkelte og gi dem gode mestringsopplevelser og økt livskvalitet

  • El-sykkelgruppen vil være et tilbud til hjerte-, kar- og lungesyke fra Os og Fusa kommuner, men også personer med andre diagnoser er velkommen til å være med.

  • 20
  • 500000
  • En kartlegging blant medlemmene viser at der er behov og ønske om en el-sykkelgruppe. Mange ønsker å delta dersom tilbudet kommer på plass. Flere forteller imidlertid at de er avhengig av å leie el-sykkel da det blir for dyrt for dem å kjøpe egen. Foreløpig har ca. 20 personer meldt interesse for å leie el-sykkel av lokallaget. Vi vil først avklare forhold rundt organisering av tiltaket, og deretter kontakte leverandører for pristilbud, forsikringsvilkår, reparasjons- og vedlikeholdsavtale og avklare lagring av el-syklene. Deretter vil det bli utarbeidet forslag til sykkelruter for gruppen og vi vil ha en gjennomgang av sikkerhet og hvilke hensyn man må ta som el-syklist. Deltakerne betaler et depositum og et leiebeløp når de disponerer sykkelen. Vi vil starte opp med 10 el-sykler for utlån, men det kan bli flere dersom vi får god pris fra leverandør. Vi vil kjøpe inn el sykler i løpet av vinteren 2017/18 og starte opp el-sykkelgruppen våren 2018. Sykkelturer gjennomføres til ut på høsten 2018. Frisklivssentralen i kommunene informeres om tiltaket slik at de kan gjøre det kjent. Vi vil også markedsføre el-sykkelgruppen overfor egne medlemmer og på lokallagets side på lhl.no samt sørge for omtale i lokalavisen og regionaviser.

  • 3 kvartal 2017: Ta stilling til leverandør, forsikringsvilkår og avtale om vedlikehold, reparasjon og lagringsløsning. Bestille sykler. 4 k 2017-1 k-2018: Ta i mot påmeldinger, legge opp utlånsavtaler, planlegge sykkelruter og organisere gruppen. Sette i gang sykkelgruppen og informere om sikkerhet som el-syklist. 2 kvartal- 4 kvartal 2018: Gjennomføre sykkelturer (så lenge som det er forsvarlig utover høsten). Evaluering av tiltaket.