Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
The ADHD Coaching Approach - Train me
Prosjektet i kortform

Voksne med ADHD får i dag lite tilbud om hjelp og støtte etter diagnostisering.Derfor ble Error i frontallappen - Coach meg» utviklet som et Extrastiftelsesprosjekt i 2014 – 2016.Prosjektets evaluering viser gode resultater. Målet med en videreføring i et nytt prosjekt er å gi flere i Norge gleden av denne metodikken, slik at psykoedukative tilbud for voksne med ADHD blir et reelt alternativ. Da er det nødvendig å trene opp ledere til å holde disse coachinggruppene rundt omkring i Norge slik at målsetning om å nå flest mulig mennesker med ADHD kan oppnås.

Organisasjon
ADHD Norge
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Marie Enback

Fylke(r)
Landsdekkende
Konkret sted/adresse
Storgate 10 A
Konkret sted/postnr
0155
Bevilget
2018: kr 222 000, 2019: kr 559 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Hovedsymptomene ved ADHD – oppmerksomhet, impulsivitet/ hyperaktivitet gir problemer med konsentrasjon, organisering, planlegging, hukommelse, kontinuitet, tidsoppfattelse, kommunikasjon, selvregulering av følelser og aktivitetsnivå, som noen eksempler. Å ofte mislykkes på grunn av sine symptomer gir også en dårlig selvfølelse. Med en løsningsfokusert og styrkebasert metode som denne som vi tilbyr, gis det støtte til å finne individuelle strategier for mestring og økt kunnskap om seg selv, sin diagnose og sine muligheter.

 • Forebygging:
  Å gi økt mestring i hverdagslivet for personer med ADHD og økt sjanse på arbeidsmarkedet, i studier og i sosial deltagelse. Ved å gi mange i målgruppen mulighet for å delta i denne psykoedukative, metodikken kan vi nå målet. Forutsetningen er at vi får flere ledere som kan holde kurs.

 • Primær målgruppe: 12- 18 Nye gruppeledere
  Personer med stort engasjement for personer med ADHD. Med mye erfaring og mye kontakt med voksne som har ADHD.

 • 190
 • 225
 • Søkende skal være personer med stort engasjement for personer med ADHD. Med mye erfaring og mye kontakt med voksne som har ADHD.
  De nye lederne for gruppene skal være medlemmer i ADHD Norge.Rekrytering sker i samråd med ADHD Norge.
  Når 12-16 gruppeledere har fullført kurs og blit sertifisert antas mellom 144 -192 personer med ADHD i året å få ADHD Coaching i gruppe med den samme utprøvde metodikken. Det at en person med ADHD får gå kurs påvirker også i stor grad andre mennesker i miljøet, - i familien, på arbeidsplassen / studier.
  Nye ADHD Coaching grupper startas runt om i landet. De nye gruppelederne får veiledning når de begynner med den opgaven når de har læert den metode som skal brukes av alle.

  År 1 bildes en samrådsgruppe før prosjektet og skal existere etter prosjektiden.

  Samrådsgruppe sammensatt av :
  2 uberoende fagpersoner inom ADHD
  Prosjektledere Marie Enback
  1 gruppeledere representant fra år 2
  2 st brukerrepresentanter
  1 representant fra ADHD Norge

  ADHD Coaching i gruppe med denne metode, har store muligheter att nå mange mennsker i hele Norge langt in i fremtiden.Denne metode, med så bra resutater, har viset seg også vare kostnadseffectiv.

 • År 1:
  Organisering,planlegging og rekrytering,
  Opparbeiding og tilpasning av materiale

  År 2:
  Rekruttering for ny kurs
  Veiledning for gruppeledere rekruttert i år 1.
  Sertifisering av 6-8 deltager.
  Deltagere begynner å holde gruppemøte for voksne med ADHD

  År 3
  Sertifisering av 6-8 nye deltagere
  Mentoring og veiledning
  12-16 deltagere/ gruppeledere holder gruppemøte for voksne med ADHD,
  Evaluering,Prosjektrapportering