Nærmere 1.600 mennesker deltok på Stafett for livet på Ringsaker. Arrangementet har vokst seg rekordstort i Norge, blant annet takket være flere hundre frivillige. Foto: Stafett for livet Ringsaker

– En del av historien ved å ha kreft er sorg og vonde minner, men også mestring. Og det som forener oss i dag: Engasjement!, sa generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, da årets første Stafett for livet ble arrangert på Ringsaker 26. mai 2018.

Stafetten ble arrangert første gang i Norge i Randaberg i 2017. Men konseptet ble startet allerede i 1985 av legen Gordy Klatt i USA, under navnet Relay for life. Arrangementet har siden spredt seg til 28 land i over 5.000 byer og med flere millioner deltakere, som på ulike måter er berørt av kreft.

Stafett for livet foregår ved at lag bestående av for eksempel familier, venner, skoler, foreninger og arbeidsplasser deltar i en 24-timers stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes. Relay for life, og da også Stafett for livet er nå det største non-profit-arrangementet i verden.

VG: Amund løp i ett døgn for kreftsaken: – Det var som å løpe på kull

Langt over målet

Hensikten med løpet er å synliggjøre hvordan kreftsykdommen rammer, og at den aldri tar pause, men tvert imot er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Stafetten foregår derfor ved at det alltid må være en deltaker fra hvert lag på banen, men forskjellen fra andre stafetter er at lagene her går eller løper med hverandre – ikke mot hverandre.

Da stafetten ble arrangert på Ringsaker 26. Mai, var det med rekordoppmøte. Solen skinte fra klar himmel i godt over 20 grader.

– Da vi startet dette satte vi oss mål om tusen deltakere og 40 lag, men nå er vi allerede nærmere 1.500 deltakere og 55 påmeldte lag, sa en strålende fornøyd stafettleder Gunnar Elvsveen like før start.

Hvert lag får sitt eget telt, der de kan slappe av, spise og ha aktiviteter. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Fightere

I løpet av dagen kom det enda flere deltakere til, og det totale antallet som deltok var rundt 1.600. Hensikten med Stafett for livet er å skape bevissthet om kreftsaken, der hele lokalsamfunn kan komme sammen og finne støtte i hverandre.

– Bånd knyttes her, og det er verdifullt for hver og én, men det er også viktig for lokalsamfunnet, sa generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, fra scenen.

Æresgjester under arrangementet er de såkalte Fighterne, som er mennesker som selv er rammet av kreft. I et eget telt ble de servert både lunsj og middag, og de ble gjort stas på gjennom hele arrangementet. For mange handler dette også om å finne støtte i likepersoner, ved å møte andre mennesker i eget nærmiljø, som er rammet av sykdommen.

Ringsaker Blad: Se video av innspurten på Stafett for livet

Fighterne, de som selv er rammet av kreft, er æresgjester på Stafett for livet. Her like før start på Ringsaker. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Har utviklet seg raskt

I løpet av 2018 skal totalt åtte Stafett for livet arrangeres på ulike steder i Norge. Og det er en rekordstor vekst i det 33 år gamle arrangementet.

– Mange andre land forteller at de har brukt flere år på å utvikle konseptet. Med vårt godt utviklete system for rekruttering og oppfølging av frivillige, og støtten fra ExtraStiftelsen kunne vi utvikle det raskt. Det er et lagt ned en enorm innsats fra veldig mange frivillige, sier David Hemmingsen, som er avdelingsleder for distriktsavdelingen i Kreftforeningen.

Stafetten varer i 24 timer for å symbolisere at kreften aldri tar pause, men tvert i mot er til stede hele døgnet. Når mørket faller på arrangeres en lysmarkering til minne om og støtte for dem som er rammet av kreft. Foto: Stafett for livet Ringsaker

Stafett for livet 2018

Her arrangeres Stafett for livet i 2018:

 • Ringsaker: 26. – 27. mai
 • Askøy: 2. – 3. juni
 • Nye Asker: 18. – 19. august
 • Karmøy: 1. – 2. september
 • Harstad: 8. – 9. september
 • Kristiansand: 8. – 9. september
 • Sandefjord: 15. – 16. september
 • Randaberg: 22. – 23. september

Les mer om Stafett for livet hos Kreftforeningen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Stafett for livet
Prosjektet i kortform

Kreftforeningen ønsker å etablere Stafett for Livet (Relay for Life) i Norge. Dette er et lokalt arrangement som gjør det mulig for kreftrammede og nærstående å møtes i fellesskap. Prosjektet har et todelt mål: å tilby en annerledes møteplass ved å tilpasse Relay for Life til norske forhold, og skape engasjement for kreftsaken ved å løfte den lokale frivilligheten.

Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Distriktsavdelingen
Prosjektleder/forsker

Lars Kristensen

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2017: kr 841 000, 2018: kr 1 640 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • De fleste tilbudene kreftrammede er permanente, med relativt høy terskel for å delta. Kreftforeningen ønsker å etablere Stafett For Livet for å gi et tilbud på tvers av interessegrupper og alder. Stafett For Livet gir en felles ramme for en god og lærerik opplevelse. Tilbudet er en unik møteplass for de som er rammet og berørt av kreft, hvor det er enkelt å finne støtte i andre som er i samme situasjon som en selv. I tillegg er arrangementet avhengig av frivillige som planlegger og gjennomfører stafetter i sitt lokalmiljø.

 • Stafett For Livet vil gi et lokalt tilbud på tvers av interessegrupper og alder. Arrangementet gir en felles ramme for en god og lærerik opplevelse. Tilbudet er en unik møteplass for de som er rammet og berørt av kreft, hvor det er enkelt å finne støtte i andre som er i samme situasjon som en selv.

 • Kreftrammede, pårørende, etterlatte og nærstående (kolleger, naboer, medstudenter o.l.)

 • 7500
 • 800000
 • Vi starter opp med å nedsette styringsgruppe og en prosjektgruppe for prosjektet. Prosjektgruppen nedsetter en ressursgruppe bestående av brukerrepresentanter og frivillige. Vi starter opp planleggingen av 1. stafett med å rekruttere og lære opp frivillige til ledergruppen. Prosjektgruppen reiser på kartleggingsbesøk til Stafet for Livet i Danmark. Om det er mulig blir representanter for ledergruppen for første stafett med på dette. Parallelt starter planleggingen av selve arrangementet. Her er det de frivillige i ledergruppen som arbeider. Ved gjennomføring av den første stafetten vil vi inkludere nøkkelpersoner som skal være med i utvidelsen 2018. Det vil i første rekke være ansatte fra våre øvrige distriktskontorer. Etter endt stafett gjennomfører vi en mellomevaluering der vi inkluderer kvalitative undersøkelser blant deltakere og frivillige. I planleggingen av stafetter for år 2, utvider vi til 12 stafetter/steder hvor det skal etableres tilsvarende antall ledergrupper. Etter gjennomførte 12 stafetter vil vi i sluttevalueringen inkludere kvalitative undersøkelser blant deltakere, frivillige og Kreftforeningens ansatte. Vi vil på dette tidspunktet også ta en beslutning om videreføring utover prosjektperioden.

 • Nedsette styringsgruppe for prosjektet: januar 2017
  Nedsette en prosjektgruppe: januar 2017
  Nedsette en ressursgruppe: januar 2017
  Planlegge stafett, 1.år: februar-mars 2017
  Kartlegge: mai 2017
  Planlegge arrangementet: mars-august 2017
  Gjennomføre stafett: august 2017
  Mellomevaluering: desember 2017
  Planlegge stafett, 2.år: januar 2018
  Gjennomføre stafetter, 2.år: august 2018
  Evaluering: desember 2018
  Beslutning om videreføring: desember 2018