Espen er lagt inn på Avdeling for traumatisk hjerneskade ved Sunnaas sykehus, og er inne i et intensivt rehabiliteringsløp. Noen timer med tv-spill er en kjærkommen – og veldig nyttig – del av opplegget. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Det er gøy, men jeg tror faktisk pappa synes det er enda morsommere enn meg, for han har kjøpt spillkonsoll hjemme, sier Espen Hauglid (19).

Han har akkurat fått strike i bowling-spillet, men selv om det er gøy, er det slettes ingen pause i det krevende rehabiliteringsprogrammet han er en del av. For på Sunnaas sykehus er tv-spill en del av behandlingstilbudet.

– Vi har jobbet med spill i rehabiliteringen siden 2008, men de siste tre-fire årene har vi systematisert det, forteller ergoterapeut Truls Sveløkken Johansen, og fortsetter:

– Spilltrening kan gi lik effekt som tradisjonell terapi på noen funksjoner.

Unikt og gratis spilltilbud

Og nå har Sunnaas sykehus lansert en helt unik tjeneste, som skal senke terskelen for både behandlere og privatpersoner over hele landet.

Spillbiblioteket spilldegbedre.no er en gratis veileder for folk som enten er i rehabilitering, eller for behandlere som trenger hjelp i jungelen av tv-spill. Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas og Norsk Forening For Slagrammede, og er finansiert av ExtraStiftelsen.

– Den systematiske jobbingen som vi har gjort her er ganske unik, også i verdenssammenheng, sier Johansen.

Mange sykehus bruker tv-spill i rehabilitering, men systematiseringen Sunnaas har gjort, er unik.

Prosjektleder og ergoterapeut Truls Sveløkken Johansen følger med når Espen spiller inne på VR-laben på Sunnaas sykehus. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Tv-spill på timeplanen

Når pasienter kommer til sykehuset får de en unik timeplan, som består av alt fra legevisitt til ulike typer opptrening og behandling. Her får de også tilbud om å bruke tv-spill – et tilbud mange takker ja til.

Espen er innlagt på Avdeling for traumatisk hjerneskade ved Sunnaas sykehus, der han er i et tre måneders rehabiliteringsprogram etter en alvorlig hodeskade.

På Sunnaas består dagene av et tett program med opptrening og behandling. Da er det et kjærkomment avbrekk å tilbringe noen timer på VR-laben, sammen med ergoterapeut Truls.

– Jeg spiller alt fra én gang i uka, til to-tre ganger. I helgen hadde jeg permisjon og da spilte jeg hjemme også. Og så er planen å kjøpe Nintendo Wii med balansebrett til å ha på hytta, forteller han.

Når du går inn på spilldegbedre.no blir du møtt av en tegning, der du enkelt kan velge hvilken kroppsdel du ønsker å trene opp. Deretter får du kyndig veiledning inne på nettsiden til å finne spill som passer deg. Skjermdump: spilldegbedre.no

Glemmer at man trener

Tv-spillene kan bidra til å bedre for eksempel balanse, håndfunksjoner eller hjelpe til med gåtrening. I spillbiblioteket foreslås også egne «pakkeløsninger» for ulike typer skader.

– Rehabilitering er krevende og det krever veldig mye egeninnsats. Men mange opplever at når man spiller så er det gøy, slik at man gjør veldig mange repetisjoner uten at man egentlig tenker på at det er trening, forteller Johansen, og legger til:

– Én time med spill kan gi nesten dobbelt så mange repetisjoner som tradisjonell ergoterapi. Og så har man jo også mulighet til å fortsette opptreningen hjemme, for en relativt billig penge.

Spill på blå resept

En spillkonsoll koster fra rundt en tusenlapp, og det er også et stort bruktmarked, hvor man kan kjøpe spill og konsoller rimelig.

– Men drømmen er spill på blå resept?

– Ja, det hadde jo vært det beste. Det hadde vært kjempefint om vi kunne sende med pasienter en spillkonsoll hjem, sier Johansen.

Håper spilltrening sprer seg

Sunnaas sykehus får en rekke henvendelser fra helsepersonell som ønsker å hospitere for å lære mer om bruk av spill i rehabilitering.

– Vi har jo ikke mulighet til å ta i mot alle som ønsker å hospitere hos oss, men med spillbiblioteket så tror vi jo at metoden kan spre seg, sier Johansen.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2016)
Prosjektnavn
Spill deg bedre
Prosjekttema
Et prosjekt om bruk av dataspill for personer med nevrologisk skade.
Organisasjon
Norsk Forening For Slagrammede
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Sunnaas Sykehus HF
Prosjektleder/forsker

Sveinung Tornås

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2016: kr 350 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Interessen for bruk av spill og spillteknologi innen helsevesenet er sterkt økende. Spill og spillkonsoller fra store kommersielle aktører brukes i stadig større grad til trening og rehabilitering. Dataspill ble tidligere forbundet med passivitet. Med inntoget av bevegelsessensorene til Microsoft og til Nintendo har fysisk aktivitet blitt en integrert del av dataspill og vi ser nå at begreper som exergames og cybertraining har kommet inn i dagligtale. Det er et stort behov for økt kunnskap om hvordan vi skal bruke dataspill riktig og hvilke dataspill som kan trene hvilke funksjoner.

 • 1. lage en brukerveiledning som er forankret i forskning og erfaringer gjort igjennom mange år på Sunnaas.
  2. lage en internettbasert oversikt over hvilke dataspill som trener hvilke ferdigheter.

 • personer med nevrologisk skade og deres pårørende. I tillegg behandlere og andre behandlingsinstitusjoner.

 • prosjektet starter med et bredt litteratursøk. Basert på den kunnskapen litteratursøket gir skal vi formulere og publisere en brukerveiledning. Brukerveilederen skal inneholde enkle forklaringer av hvilke spillkonsoller som fungerer best til hvilke typer skader, hvordan man skal enkelt kunne sette opp spillet og hvordan man på en enkel måte kommer i gang.
  Deretter skal det opprettes ett Spillbibliotek på en egen internettside. Dette skal være en nettside hvor det skal finnes en oversikt over hvilke spill som trener forskjellige ferdigheter. Her skal det være en oversikt over ulike typer funksjonsnedsettelser, man skal kunne klikke inn på en funksjonsnedsettelse eller funksjon, som for eksempel nedsatt bevegelse i håndledd, og deretter finne ulike spill som kan trene på denne funksjonen.

 • Prosjektet skal deles inn i 4 kvartaler og strekker seg over hele 2016. Litteratursøket vil strekke seg over de to første kvartalene av prosjektet. Brukerveilederen skal publiseres etter 4 kvartaler og Spillbiblioteket skal publiseres etter 4 kvartaler.

 • Prosjektet vil tydeliggjøre hvilke typer spill man bør eller kan bruke i rehabilitering av nevrologiske skader. Brukerveilederen og spillbiblioteket vil gjøre det enklere for brukere å gjøre egentrening ved hjelp av dataspill hjemme. Mer trening for hver enkelt, kan gi samfunnsøkonomiske resultater.

Sluttrapport

 • Bruken av kommersielle dataspill som treningshjelpemiddel i rehabilitering etter skade og sykdom er en metode som blir tatt i bruk i økende grad rundt omkring i helse verden. Kommersielle dataspill er utviklet for å være morsomme og engasjerende. Forskjellige dataspill trener ulike funksjoner og det kan være vanskelig for klinikere i en hektisk hverdag å være oppdatert på hvilke spill som kan være til hjelp for deres pasienter. I tillegg er det ikke alltid like lett for pasienter og deres pårørende og vite hvordan de skal velge spill til trening etter at de er utskrevet fra rehabiliteringen. Mål 1:
  Publisere en brukerveileder som skal inneholde en oversikt over forskningen på området, og anbefalinger for hvordan bruke dataspill i rehabilitering. Mål 2:
  Å lage et Spillbibliotek. Spillbiblioteket skal være en oppdatert oversikt over hvilke spill som kan brukes for å trene ulike motoriske og kognitive funksjoner. Spillbiblioteket skal publiseres på egen internettside.

 • 1000
 • Litteratursøket ble gjennomført i samarbeid med Psykologiskinstitutt og bibliotekarer ved Universitet i Oslo. Dette søket resulterte i to masteroppgaver. Prosjektleder sorterte forskingen inn i 9 kategorier. Brukerveilederen er basert på erfaringer som er gjort av terapeuter ved Sunnaas Sykehus, og retter seg både mot brukere, pårørende og terapeuter.

  Spillbiblioteket har både anbefalinger for spill som utfordrer fysiske funksjoner og kognitive funksjoner. Metoden som ble benyttet for fysisk funksjon er at alle spillene i spillbiblioteket er testet av ergoterapeuter og fysioterapeuter ved Sunnaas Sykehus. Bevegelsene spillene utfordrer ble analysert gjennom observasjon og er blitt kvalitetssikret.
  Spillene som er anbefalt for kognitiv funksjon er valgt ved at prosjektleder valgte ut spillene og en ekspertgruppe har deretter satt en score på spillet fra 1-10 for hver kognitive funksjon. De kognitive funksjonene som det er blitt satt en score på er basert på «Prinsipper for rehabilitering av traumatiske hjerneskader", utarbeidet ved Sunnaas Sykehus HF. Scorene som er blitt satt på spillene er basert på gruppens erfaringer fra klinisk praksis og er ikke basert på forskning.

 • Målet om å opprette en nettside med spillbibliotek vil oppnås da den publiseres i januar 2017. Brukerveilederen fikk navnet «Veileder for bruk av dataspill i opptrening etter sykdom eller skade» og kan lastes ned på nettsiden til prosjektet. Nettsiden vil være åpen for alle å benytte vederlagsfritt og det vil bli drevet reklame for nettsiden på konferanser i 2017 og igjennom andre kanaler.
  En uttømmende beskrivelse av effect av dataspill for de ulike 9 kategoriene som er undersøkt, foreligger i vedlagte sluttrapport.

 • Prosjektet har dokumentert at det finnes en rekke mulige anvendelsesområder for dataspill knyttet til trening og rehabilitering etter nevrologisk skade eller sykdom. Prosjektet representerer et nybrottsarbeid, og etter publisering av spillbiblioteket på nettsiden www.spilldegbedre.no vil den holdes oppdatert som en driftsoppgave hos ergoterapeuter på Sunnaas Sykehus, som beskrevet i søknaden. Prosjektet vil bli forankret i ergoterapigruppen på Sunnaas sykehus.