BUL håndballs HU-lag teller nærmere 20 spillere. Helt foran sitter de tre treningskompisene, og med på bildet er også trenere, Inger-Lise Eieland fra Finnmark idrettskrets og Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i ExtraStiftelsen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Jeg kan ha verdens verste dag, og så kommer jeg til BUL-hallen og får et smil fra den gjengen her, og så er alt helt fantastisk, sier Guro Elde.

Hun er én av totalt fire treningskompiser for BUL håndballs HU-lag – et treningstilbud til psykisk utviklingshemmede i Alta. Laget hadde sin første trening i september 2016, men har allerede spilt flere kamper og turneringer.

For folk i alle aldre

Treningskompis-konseptet handler om å få mennesker med behov for bistand til å drive med fysisk aktivitet. Finnmark idrettskrets har lenge jobbet med å kurse treningskompiser, for å hjelpe flere mennesker ut i aktivet.

I tillegg til å lære om fysisk og psykisk helse, bidrar treningskompisene til den faktiske aktiviteten, og til godt kosthold og treningsplanlegging. Det hele skjer i samarbeid med kommunen.

– Vi har mange som har en én-til-én-hjelp, og dette er folk i alle aldre, forteller Inger-Lise Eieland i Finnmark idrettskrets.

HU-laget scorer mål i stor stil, og jubelen står i taket både på banen og på tribunen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Inkludert i idrettslaget

Men i BUL ville de gjerne ta konseptet litt lenger, for selv om fysisk aktivitet i seg selv er viktig for mange utsatte grupper, ønsket de å tenke inkludering i den ordinære idrettslaget i tillegg.

– Det er kjempeviktig at disse menneskene får være med i idrettslaget, og føle seg inkludert, sier Eieland.

På HU-laget som nå har vært aktivt i et halvt år er det fire treningskompiser. Hver uke møtes trenere, spillerne og treningskompisene til trening i BUL-hallen. Laget har allerede vært med i Alta-turneringen, og noen uker spiller de treningskamper mot de andre lagene i BUL.

I tillegg hender det at treningskompisene har en ekstra gulrot på lur.

– Ja, vi har blant annet arrangert pizzakvelder og grøtkvelder. Det sosiale er veldig viktig, forteller treningskompis Sofie Elvedal Jensen.

Anbefaler treningskompis til andre lag

På banen er det høy stemning når ExtraStiftelsen er på besøk, og det scores mål i begge retninger, til stor begeistring for publikum på sidelinja. Det er ikke fritt for at det kastes et slengkyss eller to mot publikum heller – det er åpenbart at spillerne trives på banen.

Mye kan de nok takke treningskompisene for, men i følge Sofie og Guro, er dette en gjensidig glede.

– Jeg har bare positive ting å si om å være treningskompis, og jeg anbefaler det til alle idrettslag. Det er fantastisk å få være med på dette, sier Guro.

Hver uke møtes HU-laget i BUL-hallen, sammen med treningskompisene til trening – og sosialt samvær. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2016)
Prosjektnavn
Treningskompis Finnmark
Prosjekttema
Skape varige idrettstilbud til mennesker med bistandsbehov
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Finnmark Idrettskrets
Prosjektleder/forsker

Inger-lise Eieland

Fylke(r)
Finnmark
Bevilget
2016: kr 240 000, 2017: kr 240 000, 2018: kr 240 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Treningskompiskonseptet i Finnmark er skapt av idretten, og er blant annet etablert som et betydningsfullt forebyggende folkehelsetiltak i Alta og Hammerfest. Vi vil bruke de positive erfaringene fra konseptet i Alta, Hammerfest og Sør-Varanger til å finne en modell som kan skape VARIGE AKTIVITETSTILBUD for mennesker med behov for bistand, i idrettslag/klubber. Dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med tre kommuner, særforbubnd og minst seks idrettslag. Gjennom gode ressursutnyttelser vil et samarbeid mellom idretten og kommunen gi muligheter for et allsidig og godt folkehels

 • Etablere varige aktivitetstilbud for mennesker med bistandsbehov
  - Gi tilbud om 4-6 timer organisert, fysisk aktivitet i uken
  - 100 nye medlemskap i idrettslagene

 • Mennesker med bistandsbehov.

 • Gjennom bruk av idrettens trenere vil vi gi et godt, forutsigbart og fast aktivitetstilbud til mennesker med behov for bistand i Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Finnmark Idrettskrets eier prosjektet, som vil benytte seg av det etablerte idrettsmiljøet i gjennomføringen. Tilbudet vil være åpent for alle, men vil i hovedsak kanalisere deltakere til prosjektet gjennom treningskompisordningen.
  Idretten har aktivitetskompetansen og står for aktivitetstilbudet, mens kommunene bidrar med helsekompetanse og oppfølging av deltakerne.

  Ressurskobling av idretten og den kommunale støttekontaktordningen/ fritid med bistand gjør at man bruker kompetansen på en god måte.

  Høsten 2015 vil kommunene kartlegge ulike idretts-/aktivitetsmiljøer lokalt, og en vil mot slutten av året velge ut hvilke idrettslag en skal jobbe videre med. Avtaler med særforbundene gjøres mot slutten av året. Dette for å komme i gang med det praktiske arbeidet i vårt nye prosjekt så tidlig som mulig i 2016.

 • Januar 2016 - planlegging, involvering, utvikling. Februar - desember 2016 - igangsetting og gjennomføring.
  Januar - desember 2017 + januar - desember 2018 evaluering, justering, forankring og gjennomføring.

 • Ressurskobling gjør at man bruker kompetansen på en god måte. Prosjektet er av stor betydning for kommunene i prosjektet, og er også overførbart til andre kommuner i landet. Forventet resultat er bedre og mer forutsigbare idrettstilbud til mennesker med behov for bistand, og minst 100 nye medlemsskap i IL.