Gleden var stor da helseminister Bent Høie besøkte prosjektet. Foto: Pia Prestmo/ExtraStiftelsen

– Vi har lært å tenke annerledes. Da begynner man også å handle annerledes, forteller kursdeltaker Téa Heggland.

Hun har nettopp startet et enkeltmannsforetak, og har mye på hjertet når helseministeren har tatt turen til Sandnes for å få vite mer om prosjektet.

Ta regien på eget liv

Fra offer til kriger er et eksempel på hvordan man kan få gode resultater ved å tenke litt utradisjonelt, tilpasse tilbudet til deltakerne og møtes utenfor den vanlige rammen for psykisk helse.

Deltakerne treffes på «nøytrale» steder, ofte caféer, hvor de arbeider med å selv ta regien på sitt liv og definere seg bort fra offerrollen. De distanserer seg fra sykdomsfokus og legger trykket på deltakelse i samfunnet. Flere av deltakerne har allerede tatt steget fra passiv til aktiv: noen har begynt med studier, andre er i jobb.

Prosjektet er ikke en del av det kommunale helsetilbudet, men er finansiert av ExtraStiftelsen, som er landets største pengeutdelende stiftelse. Pengene går til helseprosjekter over hele landet. Mental Helse er medlem i stiftelsen, og Fra offer til kriger er blitt tildelt midler gjennom dem.

– Dere er selv de beste bevisene på at dette kurset fungerer, sier helseminister Bent Høie.

Definerer seg som kriger

– Slik jeg oppfatter Fra offer til kriger, dreier dette seg om en omdefinering av seg selv. Dersom du ser deg selv som et offer, flyter man bare med og er gjenstand for andres valg og handlinger. Om man derimot definerer seg selv som en kriger, er det deg selv som tar grep og blir sjef over eget liv.

Linda Øye og Bjarne Johansen er prosjektledere og understreker viktigheten av at kurset skal tilpasse seg deltakerne, ikke omvendt. De er overveldet over den positive responsen, og ser frem til evalueringen av prosjektet.

– Kanskje er dette en ide som kan vokse og bidra til at flere igjen kan bli aktive samfunnsdeltakere.

Fra offer til kriger

  • Fra offer til kriger har mottatt kr 90 000 for 2014.
  • Prosjektledere er Linda Øye og Bjarne Johansen.
  • Tema er deltakelse i eget liv.
  • Om å komme seg ut av en offerrolle for å kunne få en reell deltakelse i samfunnet.