Rød løper på Riksen

Oslo Pix inviterer til ekte kino på Rikshospitalet.


Brus, nypoppet popcorn og den røde løperen stod klart da barn og unge på Rikshospitalet ble invitert til visning av den nye filmen Skammerens datter 2. Det som vanligvis er kjent som Rødt auditorium var for anledningen omgjort til kino, med det som følger med av anlegg for lyd og bilde.

Filmvisningen er en del av festivalen Oslo Pix. En gang i måneden inviterer Pix barn og unge som bor på sykehus til visning av en helt fersk film, med besøk av en eller flere av skuespillerne. Opprinnelig var målgruppen ungdom mellom 13 og 18 år, men på grunn av stor pågang har de åpnet opp for yngre deltakere også. Det har fått navnet Pix på sykehuset og er et samarbeid mellom Rådet for psykisk helse og Stiftelsen Festivalkontoret, som står bak Oslo Pix. Prosjektet kom i stand med støtte fra Extrastiftelsen.

Et av sykehusets audiorier blir gjort om til kinosal – til glede for både pasienter, pårørende og personalet.

Betyr mye

Anders Brørby er aktivitetsleder for barn og unge på sykehuset. Han forteller at mange av ungdommene bor på sykehuset lenge. Da betyr det mye å kunne gjøre noe vanlig.

– Mye av tilbudet på sykehuset er rettet mot de yngste barna. Det er lite for de litt eldre, og derfor er Oslo Pix topp. For noen av de som bor her betyr det mye å komme seg på kino.

Alle filmene er kinoaktuelle og på norsk, slik at det er lett for alle å følge med. Festivalsjef Susann Østigaard forteller at tanken er å gi ungdommene pause fra sykehushverdagen.

– For oss er det viktig at ungdommen på sykehuset får se filmer som går på vanlig kino, at de får gjøre noe som også ungdom utenfor gjør.

Jakob Oftebro måtte svare på mange spørsmål om Skammens datter 2.

Stjernemøte med Jakob Oftebro

Kveldens høydepunkt kom likevel etter filmen. Filmstjernen Jakob Oftebro, som spiller hovedrollen i filmen, hadde satt av tid i en travel timeplan for å komme på besøk. «Er det en ekte drage», «var jenta i filmen faktisk usynlig», og «hvordan var det å gråte i filmen», var noe av det Jakob måtte svare på.

Noen av de eldre i publikum lurte på hvordan det er å lage film. Selv om dagene preges av mye venting, var Jakob klar på at det også er veldig gøy.

– Å lage film er som å være med på en veldig dyr og kul lek, lenge.

Han avslørte også at filmen ikke lages i rekkefølgen vi ser på skjermen, og noen ganger faktisk baklengs.

Etter spørsmålsrunden ble det autografer og bilder på den røde løperen. Her hilser Jakob blant annet på Amine, som var kommet sammen med sin mor.

Stjernetreff: Amina møtte Jakob
Innvilget støtte890.000
forventet avsluttet i2021
Filmvisninger i måneden1-2

Sammendrag

Bakgrunn

For et ungt menneske kan livet på sykehus være en tøff påkjenning. Det er en tilværelse preget av behandling, bekymringer og vanskelige følelser. Spesielt for tenåringer kan det å være avsondret fra verden utenfor, miste daglig omgang med venner og gå glipp av sosiale aktiviteter som definerer selve ungdomstida, være en stor belastning. Mange kjenner på følelser av isolasjon og ensomhet, og strever med å finne meningsfulle aktiviteter å fylle hverdagene med. Pix på sykehus håper å kunne utgjøre en forskjell for denne pasientgruppa og gi dem et fritidstilbud tilpasset deres behov og ønsker.

Målsetting

Pix på sykehus skal: -gi ungdommene et godt aktivitetstilbud på deres egne premisser -få fokus bort fra sykdom og bidra til økt livskvalitet og mestring -være en sosial møteplass hvor pasienter kan omgås på tvers av diagnoser -skape positive minner fra oppholdet på sykehus

Målgruppe

Primærmålgruppen er unge pasienter i alderen 13-18 år ved barne- og ungdomsavdelingen på Rikshospitalet. I år 2 ønsker vi også å inkludere Ahus i prosjektet.

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Pix på sykehus skal være spesielt tilrettelagt for unge pasienter på deres egne premisser. Derfor vil vi i starten av prosjektet invitere til en fokusgruppe hvor ungdommene selv får si noe om ønsker og behov. Dette skal, i tillegg til innspill fra aktivitetsleder og personale på sykehuset, ligge til grunn for utforming av program og organisering Det vil i år 1 gjennomføres 1-2 visninger i måneden på Rikshospitalet. Det skal i hovedsak være av kinoaktuelle filmer. Vi vil invitere skuespillere, regissører og filmfagarbeidere til å komme å snakke om arbeidet bak, i tillegg til å arrangere praktiske workshops hvor de unge pasientene får utfolde seg kreativt. Vi vil i løpet av år 1 arrangere 8-10 visninger for vår primærmålgruppe, i tillegg et større julearrangement hvor yngre barn og øvrige pasienter også er invitert. Alle arrangementer skal være åpne for pårørende og venner. År 2 ønsker vi å etablere tilbudet på Ahus, samtidig som det opprettholdes på Rikshospitalet. Tre personer i Oslo Pix sin stab vil ha hovedansvar for gjennomføringen. Prosjektet skal gjennomføres i nær samarbeid med fagpersoner på sykehuset som kontinuerlig vil gi tilbakemeldinger slik at vi kan tilpasse konseptet og gjøre endringer underveis i prosessen.

Fremdriftsplan

Aug 2018: Oppstart Rikshospitalet. Samtaler med unge pasienter, aktivitetsleder og ansatte for kartlegging av behov, ønsker og fasiliteter. Utarbeide loggbok. Utforme program. Sept-juni: Koordinering og gjennomføring av arrangementer. Juni: Evaluere år 1. Aug 2019: Oppstartsmøter Ahus. Kartlegging av fasiliteter. Utforme program. Aug – juni: Visninger på Ahus, samtidig som tilbudet på Riksen opprettholdes. Juni 2020: Evaluere. Sluttrapport.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

For et ungt menneske kan livet på sykehus være en tøff påkjenning. Det er en tilværelse preget av behandling, bekymringer og vanskelige følelser. Spesielt for tenåringer kan det å være avsondret fra verden utenfor, miste daglig omgang med venner og gå glipp av sosiale aktiviteter som definerer selve ungdomstida, være en stor belastning. Mange kjenner på følelser av isolasjon og ensomhet, og strever med å finne meningsfulle aktiviteter å fylle hverdagene med. Pix på sykehus håper å kunne utgjøre en forskjell for denne pasientgruppa og gi dem et fritidstilbud tilpasset deres behov og ønsker.

Målsetting for prosjektet

Pix på sykehus skal: -gi ungdommene et godt aktivitetstilbud på deres egne premisser -få fokus bort fra sykdom og bidra til økt livskvalitet og mestring -være en sosial møteplass hvor pasienter kan omgås på tvers av diagnoser -skape positive minner fra oppholdet på sykehus

Målgruppe

Primærmålgruppen er unge pasienter i alderen 13-18 år ved barne- og ungdomsavdelingen på Rikshospitalet. I år 2 ønsker vi også å inkludere Ahus i prosjektet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Pix på sykehus skal være spesielt tilrettelagt for unge pasienter på deres egne premisser. Derfor vil vi i starten av prosjektet invitere til en fokusgruppe hvor ungdommene selv får si noe om ønsker og behov. Dette skal, i tillegg til innspill fra aktivitetsleder og personale på sykehuset, ligge til grunn for utforming av program og organisering Det vil i år 1 gjennomføres 1-2 visninger i måneden på Rikshospitalet. Det skal i hovedsak være av kinoaktuelle filmer. Vi vil invitere skuespillere, regissører og filmfagarbeidere til å komme å snakke om arbeidet bak, i tillegg til å arrangere praktiske workshops hvor de unge pasientene får utfolde seg kreativt. Vi vil i løpet av år 1 arrangere 8-10 visninger for vår primærmålgruppe, i tillegg et større julearrangement hvor yngre barn og øvrige pasienter også er invitert. Alle arrangementer skal være åpne for pårørende og venner. År 2 ønsker vi å etablere tilbudet på Ahus, samtidig som det opprettholdes på Rikshospitalet. Tre personer i Oslo Pix sin stab vil ha hovedansvar for gjennomføringen. Prosjektet skal gjennomføres i nær samarbeid med fagpersoner på sykehuset som kontinuerlig vil gi tilbakemeldinger slik at vi kan tilpasse konseptet og gjøre endringer underveis i prosessen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Aug 2018: Oppstart Rikshospitalet. Samtaler med unge pasienter, aktivitetsleder og ansatte for kartlegging av behov, ønsker og fasiliteter. Utarbeide loggbok. Utforme program. Sept-juni: Koordinering og gjennomføring av arrangementer. Juni: Evaluere år 1. Aug 2019: Oppstartsmøter Ahus. Kartlegging av fasiliteter. Utforme program. Aug – juni: Visninger på Ahus, samtidig som tilbudet på Riksen opprettholdes. Juni 2020: Evaluere. Sluttrapport.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektet Pix på sykehus er en del av filmfestivalen Oslo Pix’ satsning mot barn og unge, og har gått fra januar 2018 til januar 2021. Ønsket har vært å gi et tilbud til barn- og ungdom som er så syke at de i stor grad er isolert fra omverden gjennom innleggelse og blant annet ikke kan oppleve gleden av en mørk kinosal, knitring av godteripapir, lukten av popcorn og ikke minst en god kvalitetsfilm på lerretet foran dem. Pix på sykehus sitt overordnede mål har vært at unge som er innlagt på Rikshospitalet og Ahus får flere positive opplevelser i hverdagen som kan være med å styrke deres psykiske helse og opprettholde gode relasjoner med familie og venner. Å forebygge psykiske lidelser og utenforskap er et mål både for Oslo Pix og for vår søkerorganisasjon og samarbeidspartner, Rådet for psykisk helse. Pix på sykehus sin primærmålgruppe har vært barn og unge fra 10-18 år som er innlagt på sykehus. Sekundærmålgruppen er familie, søsken og venner av pasientene i primærmålgruppen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I søknaden ble antall personer i prosjektets målgruppe, satt til 400 personer. Etter to år med film på sykehusene, nådde vi til sammen 690 personer. Dette forteller oss at prosjektet har vært et populært tilbud for barn og ungdom innlagt på de to sykehusene, og deres pårørende. Det er vanskelig å måle effekten av et prosjekt, hvor mestring og gode minner med familie og venner ikke kan måles og dokumenteres i tall. Vi utviklet evalueringsskjemaer som et verktøy, for å måle resultatene og effekten. Gjennom disse har vi samlet inn tilbakemeldinger fra barn og unge, familie og venner som har mottatt tilbudet. I tillegg har vi hatt tett dialog med ansatte på Rikshospitalet og Ahus. Tilbakemeldingene forteller oss at prosjektet har lyktes godt med å senke terskelen for å invitere pårørende på besøk ved at det skjer noe på sykehuset, tilby positive kulturopplevelser som får tankene til pasientene bort fra sykdom og bidrar til økt mestring, samt skaper positive minner fra tiden på sykehuset.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

690

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet startet 01.08.2018 og skulle vært avsluttet i juni 2020. Sluttdatoen ble utsatt flere ganger på grunn av covid-19, og endte til slutt på 31.01.2021. I perioden ble det vist 13 kinoaktuelle filmer, og holdt 2 animasjonskurs, med til sammen 20 visninger på sykehusene Rikshospitalet og Ahus. Gjennomføringen av visningene: Oslo Pix har stilt med nødvendig utstyr på sykehusene, og rigget opp til filmkveld med kinoaktuell film som alle helst skal gi en følelse av å være på filmfestival. Oslo Pix har delt ut brus, popcorn og godteri til visningene, til stor jubel. Alle visninger med få unntak, har også hatt skuespiller/regissørbesøk slik at barna skulle få lære mer om filmfaget og få en spesiell opplevelse. Både kursene og filmvisningene har vært gjennomført med forståelse av at barna er svært syke. Vi har brukt mye tid på å optimalisere arbeidsformen og innholdet, både med tanke på samhandlingen med sykehusene, men også samarbeidet med distribusjonsselskapene som skulle gjøre filmtilbudet tilgjengelig for oss. Gjennom hele prosjektperioden har vi holdt oss til innholdet i søknaden, med små justeringer basert på tilbakemeldinger fra sykehusene, pasienter og pårørende.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektets resultat har i stor grad vært i samsvar med prosjektbeskrivelsen og de opprinnelige målene, men noen små justeringer og tilpasninger har blitt gjort underveis i prosessen. Det har vært utfordrende å tallfeste i hvilken grad prosjektet lykkes med å gi barna og ungdommene en bedre hverdag og om dette tilbudet påvirker deres liv i positiv retning. Vi har derfor prøvd å kartlegge effekten av dette prosjektet ut fra publikumstall og tilbakemeldinger fra evalueringsskjemaer etter hver visning, samt tilbakemeldinger vi har fått fra sykehusene og pårørende. Både besøkstallet og tilbakemeldingene forteller oss at prosjektet har vært svært viktig. Sykehusene har fått et sårt etterlengtet tilbud til en aldersgruppe som er vanskelig å tilrettelegge fritidstilbud for på sykehusene. Primærmålgruppa har fått noe å glede seg til og over, og noe dagsaktuelt å snakke med venner om. Sekundærmålgruppa har blitt invitert inn til et fellesskap i regi av filmkveldene/Oslo Pix.

Oppsummering og videre planer

Vi har ikke fått støtte av Stiftelsen Dam til mer Pix på sykehus. Vi kommer derfor til å jobbe for å tilknytte oss andre støttegivere ettersom vi vet hvor viktig og givende prosjektet er for sykehusene og målgruppa. Vi vil ta med oss tilbakemeldingene vi har fått via evalueringsskjemaene og direkte fra aktivitetsledere på sykehusene, når vi nå vil forsøke å finne nye støttegivere for å kunne fortsette prosjektet. Alle tilbakemeldingene er svært viktige for oss, for å kunne nå hele spekteret mellom 10-18 år på barne – og ungdomsavdelingene på begge sykehus.

Prosjektleder

Maren Jørgensen Dahll

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Pix på sykehus
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Stiftelsen Festivalkontoret
Beløp Bevilget
2018: kr 435 000, 2019: kr 455 000
Startdato
31.07.2018
Sluttdato
31.01.2021
Status
Under gjennomføring