Sigurd Mathias er storfornøyd med skøytetrening. Nå ønsker han seg flere treningskompiser. Foto: Trondheim Kortbaneklubb/Youtube

– Jaaaaaaaa, roper Sigurd Mathias i videoen som Trondheim Kortbaneklubb har laget om prosjektet «Skøyteløp for utviklingshemmede».

Han har akkurat krysset mållinja i en treningskonkurranse med sin egen trener, og er slett ikke i tvil om hvem som vant:

– Jeg vant, sier han.

Og Sigurd Mathias har blitt en kløpper på skøyter, enda det bare er femte gangen han er med på trening.

Artig

Prosjektet, som fikk midler fra ExtraStiftelsen i fjor, har som mål å etablere et fast treningstilbud for personer med utviklingshemming. Ideen fikk de fra Oppegård IL, som har et liknende tiltak.

Kortbaneklubben i Trondheim ble stiftet i 2010, og har på kort tid gjort suksess med skøyteskole for unger.

– Vi er en gjeng med gamle skøyteløpere, som startet skøyteskolen, og nå har vi over hundre unger med, forteller prosjektleder Frode Midjo.

I tillegg har de aktive juniorer og seniorer, men nå vil de utvide tilbudet til flere.

– Vi hadde besøk av Oppegård IL, og synes det var veldig artig det de har fått til. Så derfor tenkte vi at vi også kunne få til noe liknende, sier Midjo.

Se videoen med Sigurd Mathias her:

Video: Youtube/Trondheim Kortbaneklubb

Litt skummelt

Og som tenkt, så gjort. Klubben søkte om penger gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og fikk innvilget støtte for 2015. I høst var endelig Midjo klar til å ta i mot deltakere, og først ute var Sigurd Mathias.

Han har stortrivdes fra første stund, men nå ønsker både han og Midjo seg flere deltakere til prosjektet.

– Jeg synes det er kult, og tøft, og morsomt, forteller Sigurd Mathias i videoen.

Selv om han innrømmer at det kan være litt skummelt også, så inviterer han andre til å komme på en trening for å prøve seg fram, med følgende budskap:

– Jeg har lyst til at de også skal gjøre komme, sånn at de også synes det er artig, sier han.

Dersom du eller noen du kjenner kan ha interesse av å bli med på tilrettelagt skøytetrening i Trondheim, kan du kontakte Trondheim Kortbaneklubb ved Frode Midjo på epost frode@midjo.no.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Skøyteløp for utviklingshemmede
Prosjekttema
Tilrettelagt idrett – skøyteløp for utviklingshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Trondheim Kortbaneklubb
Prosjektleder/forsker

Frode Midjo

Fylke(r)
Sør-Trøndelag
Bevilget
2015: kr 230 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Trondheim kortbaneklubb (TKK) ble stiftet i Trondheim i 2010. TKK arrangerer flere årlige stevner, deriblant Trondheim Open som samler de beste løperne i Norge og hvor Special Olympics har deltatt med utøvere med utviklingshemming de siste to årene. Vår kontakt med Special Olympics har bidratt til klubbens ønske om å etablere et liknende tilbud i Trøndelag. Special Olympics Norge vil bidra med kunnskap og erfaring. Klubbens utfordring har vært å kunne sette av nok ressurser både økonomisk og menneskelig for å kunne dra i gang en satsing for utviklingshemmede

 • TKK skal etablere et fast treningstilbud og et trygt og stimulerende miljø for personer med utviklingshemming i Trondheimsområdet. Dette skal gjøres i samarbeid med Special Olympics Norge. Innen tre år skal miljøet være «selvdrevet» både økonomisk og i form av trenere/ledere.

 • Mennesker med utviklingshemming i alderen 12-35+

 • Prosjektet skal finansiere prosjektleder og aktivitetsleder i deltidsstilling. Prosjektet gjennomføres med kompetansestøtte/utveklsling med Special Olympics Norge og Oppegård IL.Tilbudet om tilrettelagt idrett vil bestå av minst en ukentlig trening. Treninger vil foregå på is i Leangen Ishall i perioden september- april og som andre aktiviteter i sommerhalvåret. Treningene vil gjennomføres med minst en kvalifisert instruktør og med assistenter tilpasset antall og nivå hos utøverne.
  Tilbudet vil ha en kapasitet på inntil 20 deltakere. Målgruppen er personer av begge kjønn i alderen ca 12-35 år. Alder er ikke absolutt, det viktigste er at deltakeren har utbytte av aktiviteten og fungerer sosialt i gruppen.
  Deltakere skal rekrutteres gjennom kontakt med kommunene (skoler og bofelleskap).
  Prosjektet skal finansiere initielt innkjøp av utstyr (skøyter og beskyttelsesutstyr).
  Prosjektet skal også sørge for utdanning av foreldre og andre som kan drive aktiviteten etter prosjektperioden.

 • Fase 1: Forberede - 2. halvår 2014
  Utforme tilbud, definere oppgaver.

  Fase 2: Rekruttere - jan-feb 2015
  Informasjon til brukere. Studietur

  Fase 3: Starte aktivitet - feb-mars 2015
  Anskaffe utstyr og starte aktiviteten

  Fase 4: Full sesong - sep 2015-aug 2016
  Istreninger fra september. Rekrutteringsarbeidet fortsetter

  Fase 5: Etablere selvgående miljø - sep 2016-aug 2017
  Utdanne trenere/ledere. Etablere styringsgruppe for aktiviteten

 • Mennesker med utviklingshemming har spesielle utfordringer i forhold til mat og fysisk aktivitet og sliter med overvektsproblemer, og tilleggsplager som overvekt medfører. Skøyter stimulerer store muskelgrupper og bedrer styrke, kondisjon, balanse og forebygger benskjørhet. Sosial kompetanse.

Sluttrapport

 • Målsettingen for prosjektet har vært å etablere et fast treningstilbud og et trygt og stimulerende miljø for personer med utviklingshemming i Trondheimsområdet. Innen tre år skal miljøet være «selvdrevet» både økonomisk og i form av trenere/ledere.
  Tilbudet om tilrettelagt idrett skulle bestå av minst en ukentlig trening.

 • 9
 • Prosjektet har vært gjennomført som en del av TKKs ordinære treningstilbud. På lik linje som vi har hatt treningsgrupper for rekrutter, junior, senior og veteraner har vi hatt en gruppe for tilrettelagt. Treningsgruppen har deltatt på stevner og sosiale arrangement sammen med resten av klubbens utøvere. Klubben har rekruttert en fast trener for gruppen og det er etablert en foreldrekontakt for å sikre brukermedvirkning. Opprinnelig målgruppe var personer med utviklingshemming i alderen 12 år +. Vi har også hatt deltakere med annet behov for tilrettelegging (synshemming) og deltakere under 12 år.
  Per desember 2016 har vi anskaffet det meste av det utstyret som har vært nødvendig. Vi har måttet anskaffe noe mer utstyr enn forutsatt.

 • Fra klubbens perspektiv har prosjektet vært svært vellykket. Vi har fått etablert en treningsgruppe som planlagt. Rekruttert utøvere og trenere, og skapt et godt miljø – både sosialt og treningsmessig. Gruppen bidrar også positivt til miljøet i klubben som helhet.
  Vi har hatt ukentlige treninger på is fra september til mars og barmarkstrening i marka i sommerhalvåret.
  Deltakerne har hatt en veldig god utvikling på skøyter – også i målbare tider for de som har deltatt på stevner. Oppmøtet har vært godt og vi får høre at deltakerne gleder seg til trening. En fast ukentlig aktivitet slik som vi har hatt antas å ha hatt en positiv og forebyggende effekt for deltakernes helse. Vi ligger noe bak opprinnelig fremdriftsplan. Målet var å ha 15 deltakere og vi har 9. Det har vært mer krevende enn forutsatt å rekruttere deltakere.

 • Tilbudet som ble opprettet gjennom prosjektet skal videreføres og styrkes etter utløpet av prosjektperioden. Klubben opprettholder målet om å oppnå en kapasitet på 20 deltakere.
  Tilbudet drives videre innenfor rammen av klubbens ordinære treningstilbud.
  Hovedfokus vil være på å fortsette rekruttering av deltakere, styrke og øke trenerressursene og sikre et langsiktig økonomisk fundament.
  Videreutvikling av tilbudet vil skje i samarbeid med klubbens styre og gruppens foreldrekontakt.