Gunn Helen Kristiansen (t.v.) og Bente Heinie Laukvika har vært med å prøve ut ReConnect og er storfornøyde. – Jeg hadde ikke vært i jobb nå hadde det ikke vært for ReConnect, sier Bente. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Jeg har hatt individuell plan tidligere, men ingen av disse har hatt noe mål om tilfriskning. På det individuelle plan har dette vært en fantastisk endring, og et verktøy som jeg har savnet, forteller Gunn Helen Kristiansen.

Hun er en av brukerne som har vært med å prøve ut ReConnect, som er et støtteverktøy for mennesker med psykiske utfordringer. Prosjektet har fått støtte fra ExtraStiftelsen i totalt tre år, gjennom to ulike prosjekter i regi av Rådet for psykisk helse. Forskningen i prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Tilgjengelig døgnet rundt

Enkelt fortalt handler det om at brukeren skal mestre sin egen helse bedre, på tross av pyskiske helseutfordringene man har. ReConnect er et nettbasert verktøy, der brukeren inviterer sine hjelpere både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det et eget forum, der brukeren kan snakke med andre i samme situasjon.

ReConnect er tilgjengelig døgnet rundt, noe som var avgjørende for Gunn.

– Ofte er det jo sånn at behovet er størst når kontorene er stengt. Jeg har mange ganger kjent på panikken fredag ettermiddag, når jeg vet at det ikke er mulig å få hjelp før mandag. Jeg har til og med tatt taxi rundt i Asker og endt opp utenfor Blakstad i ren desperasjon, selv om jeg vet at jeg ikke får hjelp der heller, forteller hun.

Men med ReConnect ble situasjonen raskt en annen.

– Da kunne jeg bare logge meg på, og fortelle at «akkurat nå føler jeg det sånn», sier hun.

Lavterskeltilbud

Dermed er terskelen langt lavere for å be om hjelp, og man kan beskrive situasjonen slik det føles akkurat når det er vondt og vanskelig, uten å måtte vente til hjelpen er tilgjengelig. For mange har situasjonen kanskje endret seg innen de møter sin behandler, og dermed får ikke behandleren innblikk i situasjonen til brukeren når krisen rammer.

Det gjør det langt vanskeligere å bistå med det faktiske problemet.

– Det er også en trygghet for meg å vite at behandleren min vet hvordan jeg har det, forteller Gunn.

ReConnect er et enkelt nettbasert verktøy, som skal bistå mennesker med psykiske utfordringer til å håndtere hverdagen. Erfaringene så langt for de som har tatt ReConnect i bruk synes å være svært gode.

Enkelt å bruke

Reconnect er et enkelt nettverktøy, som man ikke trenger tekniske forkunnskaper for å benytte seg av. I prosjektperioden har brukere fra Asker og Balsfjord kommuner blitt invitert til å prøve ut ReConnect.

Ved hjelpe av ulike funksjonaliteter på nettsiden kan man være i dialog med hjelpeapparatet, sette seg mål i hverdagen – både kortsiktige og langsiktige, lage oversikter over egen hverdag, som for eksempel en økonomisk plan, samt at man kan snakke med andre brukere i et eget forum.

Sistnevnte har blitt svært populært, og bare siden juni i fjor har det kommet over 900 innlegg fra brukerne. Dette handler om å bistå hverandre gjennom å dele av egne erfaringer og tanker.

Stor hjelp i andre brukere

For Bente Heinie Laukvika og Gunn Helen Kristiansen oppleves verktøyet som svært nyttig. Særlig forumet har vært nyttig, forteller Bente.

Erfaringskonsulent Lillian Sofie Eng er glad for at Gunn og Bente har hatt så stort utbytte av ReConnect. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Det gir en veldig fin trygghet i å vite at de som er på forumet er der av samme grunn som meg. Folk er veldig flinke til å dele erfaringer, og så er det sosialt. Jeg føler jo nesten at vi kjenner hverandre, selv om vi er anonyme på forumet, sier hun.

Bente mener også det er en fordel at alle de ulike verktøyene er samlet på ett nettsted.

– Det gir en veldig god flyt ved at det er andre funksjoner, som dagbok for eksempel, på nettsiden. Man har alle verktøyene på ett sted, sier hun.

Endelig tilbake i jobb

Bente har vært hjemmeværende syk i fem år. Men for kort tid siden startet hun i ny jobb, i en femti prosent stilling.

– Jeg kan si helt sikkert at jeg ikke hadde klart å komme ut i jobb, hadde det ikke vært for ReConnect – hele veien, sier hun, og forteller at hun ønsker å stå fram med sine erfaringer, i håp om at ReConnect kan bli en varig del av behandlingstilbudet for for personer med psykiske helseutfordringer.

For når prosjektperioden går ut i mai, er det foreløpig ingen plan for videre finansiering av tilbudet.

Det håper erfaringskonsulent og medforsker Lillian Sofie Eng ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus at det blir en løsning på.

Hun er imponert over fremgangen brukerne av ReConnect har vist.

– Nå som vi ser at dette oppleves som viktig, så ønsker vi jo å drive det videre. Men så langt er overgangen fra forskning til drift svært utfordrende, både i forhold til regelverket og foretningsmodellen, forteller hun.

Eng forteller at det jobbes med en løsning for å gjøre ReConnect til et varig tilbud.

– Det er ugreit om man skal ta fra folk noe som de opplever at fungerer, så senteret jobber hele tiden med å få til utprøving i større skala, sier hun.

Dette er ReConnect

  • ReConnect er et nettverktøy som skal hjelpe personer med psykiske helseutfordringer å håndtere hverdagen bedre.
  • Målet er tilfriskning i samarbeid med både kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • Så langt kan prosjektet vise til gode erfaringer, og nå er målet å finne permanent finansiering, for å fortsette bruken av verktøyet.
  • ReConnect utvikles av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, OUS Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.
  • Universitetssykehuset Nord-Norge er eier av forskningsprosjektet og CheckWare er driftspartner.
  • I tillegg til kommunene Asker og Balsfjord, deltar også Vestre Viken helseforetak og Universitetssykehuset Nord-Norge i utprøvingen av ReConnect.
  • Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse, Norges Forskningsråd og Vestre Viken HF.