Unge funksjonshemmede har lansert I brosjyren «Sex, tabuer og fordommer» med tips til hvordan din organisasjon kan jobbe med seksualitet. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Det finnes mange myter om funksjonshemmede og sex. For eksempel at personer med sterk funksjonshemming ikke tenker på sex og forelskelse, eller at alle funksjonshemmede er heterofile. Disse mytene vil Unge Funksjonshemmede ta knekken på med  brosjyren » Sex, tabuer og fordommer». Last ned brosjyren her

– Vi må snakke om ulike måter å uttrykke og leve ut sin seksualitet, og vi må utfordre myter og normer. Vi ønsker mer åpenhet både i vår egen organisasjon og ellers i samfunnet. Seksualitet er en sentral del av hvem vi er, hvordan vi føler oss og hvordan vi samhandler med andre sier generalsekretær Synne Lerhol.

Vil utfordre mediene

Å finne kjærligheten er et tema som går igjen i de fleste bøker og filmer og magasiner, men mange av medlemmene i Unge Funksjonshemmede kjenner seg ikke igjen i de kroppene som blir fremstilt.

– Det finnes et mangfold av måter å leve som seksuelle vesen. Vi mener mediene kan bli flinkere til å vise mangfoldet av kropper og funksjonsevne når de skriver om sex og samliv. Kjærlighetsfilmer er alt for ofte basert på funksjonsnormen, heteronormen og kjønnsnormen, sier prosjektleder for seksuell helse Anette Remme.

Unge Funksjonshemmede samarbeider med Skeiv Ungdom for å bryte utfordre normer knyttet til funksjonsevne og seksualitet. Her er generalsekretær Synne Lerhol sammen med prosjektleder Anette Remme i Unge Funksjonshemmede og Victoria Øverby Steinland. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Samarbeider med Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom har i flere år jobbet for utfordre normer knyttet til kjønn og seksualitet gjennom skolesatsingen Restart

Victoria Øverby Steinland er Skole- og antidiskrimineringsrådgiver i Skeiv Ungdom og strålende fornøyd med samarbeidet.

– Med denne brosjyren gir Unge funksjonshemmede organisasjoner verktøy og informasjon til å kunne ivareta seksuelle rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Vi i Skeiv Ungdom vil benytte oss av den samme kunnskapen til å jobbe med inkludering av skeive med funksjonshemming forteller hun.

– Organisasjoner som Skeiv Ungdom kan lære av oss om tilrettelegging for funksjonshemmede under arrangementer om seksualitet og kjønn. Og vi lærer mye av dem om å inkludere et mangfold av kjønn og seksualitet, sier Anette Remme.

– Seksualitet er en menneskerett

En person som har inspirert arbeidet til Unge Funksjonshemmede på seksualitet er Emilye Yates.

Hun er aktivist for funksjonshemmedes rettigheter og stipendiat ved University of York. Hun var en av foredragsholderne under Unge funksjonshemmedes kurs om seksualitet i oktober 2016:

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2016)
Prosjektnavn
Sex, samliv og funksjonshemming
Prosjekttema
Bryte ned tabuer om funksjonshemming og seksualitet, et tema vi mangler kunnskap om i Norge i dag.
Organisasjon
Unge Funksjonshemmede
Org.ledd
Sentralt
Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2016: kr 100 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Ungdomstiden kan for mange være en forvirrende tid, der en stiller spørsmål ved seg selv, ens egen kropp og seksualitet. Mange opplever stort kroppspress. Seksualitet er et viktig tema, der informasjon og kunnskap vil kunne bidra til å skape glede og trygghet rundt egen kropp og seksualitet senere i livet. I dag er det fremdeles tabuer rundt seksualitet og funksjonshemming. Funksjonshemmet ungdom har et like stort behov for å snakke om følelser og tanker rundt kropp og seksualitet som andre ungdommer, og få veiledning rundt dette temaet.

  • Fjerne tabuer og bidra til økt åpenhet og kunnskap om temaer knyttet til funksjonshemming og seksualitet i medlemsorganisasjonene og i samfunnet generelt.

  • Målgruppe for prosjektet er primært medlemmer i våre medlemsorganisasjoner og organisasjonene som sådanne. Resultatet skal også kunne brukes av samarbeidspartne

  • Prosjektets første fase vil brukes til å kartlegge feltet. Unge funksjonshemmede har allerede etablert kontakt med den danske søsterorganisasjonen vår Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH), og deres prosjekt, Ligelyst. Unge funksjonshemmede vil så invitere medlemsorganisasjoner og andre relevante aktører til workshop. I workshopen vil vi også inkludere aktører som Klara Klok, Juntafil og Ung.no. Å involvere disse aktørene sikrer oss en viktig bredde i tilnærmingen. Dette er miljøer som har lengere tids erfaring med ungdomsmedvirkning. Kunnskapen vi samler vil bli omarbeidet og samlet i et hefte. Resultatet vil også bli publisert i våre digitale kanaler, og vi vil holde en lansering i siste del av prosjektperioden. Heftet blir spredt til våre medlemsnettverk og samarbeidspartnere, slik at de kan bruke informasjonen.

  • I første fase vil prosjektleder sette seg inn i kunnskap som fins på feltet. Her vil det være relevant å se til våre søsterorganisasjoner i Danmark og i Sverige. I andre fase vil vi starte opp med innhenting av kunnskap fra relevante aktører her til lands. Etter at kunnskap er samlet, vil prosjektleder utarbeide heftet, før siste periode ender med lansering, distribusjon og prosjektevaluering.

  • Prosjektets resultat vil brukes for å øke bevisstheten og kunnskapen i medlemsorganisasjonene og blant den enkelte ungdom som har spørsmål om funksjonshemming og seksualitet. Vi ønsker å bygge ned fordommer og bidra til at funksjonshemmet ungdom kan få et godt forhold til egen kropp og seksualitet.