Kristine Lorentzen tok selv kontakt med Sanitetskvinnene for å bidra til prosjektet. Her sammen med AP-politiker Zaineb Al-Samarai. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Livet enda vanskeligere i etterkant av opphold på krisesenter                        

Grete Herlofson er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. 25.november 2014 deltok hun på en konferanse i anledning FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner.

– På denne konferansen sto en voldsutsatt kvinne frem og fortalte om hvor krevende overgangen fra krisesenter til å skulle greie seg selv var. Hun sa at livet alene etter krisesenteropphold fremsto mer krevende enn å leve med en voldsutøver, forteller hun.

Denne kvinnen ga da opphavet til prosjektet ”ressursvenner”.

– Mange føler seg veldig alene etter et opphold på krisesenter, og trenger hjelp i møte med nav, fastlege, barnevern og andre offentlig instanser. Her kommer våre frivillige inn, forteller hun.

Det er på overtid at politikerne viser handlekraft for å bekjempe vold mot kvinner, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Sanitetskvinnene. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Jeg har møtt et helt fantastisk menneske

Kristine Lorentzen er til daglig TV-produsent og ønsket å gi noe tilbake på fritiden sin, og tok derfor kontakt med sanitetskvinnene for å bidra frivillig. Hun har blitt kjent med en indisk kvinne som brøt med ektemannen som var blitt giftet bort til i India.

– Jeg har fått muligheten til å bli kjent med en sterk og flott kvinne som har vært gjennom mye. Gjennom henne har jeg blitt kjent med mishandlingens vesen, hvordan vold kan bryte mennesker ned, forteller hun.

– Vi fikser og ordner mye når vi er sammen, oversetter brev, ringer offentlige instanser. Nå har hun fått barnet sitt i en barnehage som er nærmere der hun bor, forteller hun.

AP-politiker: Dere gjør Norge varmere

Zaineb Al-Samarai står på 6.plass på Arbeiderpartiet sin liste til Stortingsvalget, og har tidligere jobbet i Blå Kors. Hun er svært imponert over arbeidet som Sanitetskvinnene gjør.

–  Dere når ut til grupper som det offentlige ikke når ut til. Dette er et svært viktig likestillingsprosjekt, forteller AP-kvinnen. Al-Samarai har selv opplevd at bekjente har mistet livet på grunn av partnervold. Hun mener at dette feltet har blitt neglisjert for lenge.

– Jeg vil kjempe for mer ressurser til både hjelpeapparatet og frivilligheten slik at kvinner kan leve trygge liv, avslutter hun.

Frvilligheten trengs i alle sektorer i samfunnet poengterer Zaineb Al-Samarai fra AP. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Ressursvenner - guider til ny giv

  • Treårig prosjekt i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Støttet med 2,4 millioner av ExtraStiftelsen
  • Gir mestring og støtte til voldsutsatte kvinner i etterkant av boopphold på krisesenter