Kristine Lorentzen tok selv kontakt med Sanitetskvinnene for å bidra til prosjektet. Her sammen med AP-politiker Zaineb Al-Samarai. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Grete Herlofson er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. 25. november 2014 deltok hun på en konferanse i anledning FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner.

– På denne konferansen sto en voldsutsatt kvinne frem og fortalte om hvor krevende overgangen fra krisesenter til å skulle greie seg selv var. Hun sa at livet alene etter krisesenteropphold fremsto mer krevende enn å leve med en voldsutøver, forteller hun.

– Føler seg alene

Denne kvinnen ga da opphavet til prosjektet «ressursvenner».

– Mange føler seg veldig alene etter et opphold på krisesenter, og trenger hjelp i møte med nav, fastlege, barnevern og andre offentlig instanser. Her kommer våre frivillige inn, forteller hun.

Det er på overtid at politikerne viser handlekraft for å bekjempe vold mot kvinner, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Sanitetskvinnene. Foto: Stian Amadeus Antonsen

– Jeg har fått muligheten til å bli kjent med en sterk og flott kvinne som har vært gjennom mye. Gjennom henne har jeg blitt kjent med mishandlingens vesen, hvordan vold kan bryte mennesker ned, forteller hun.

– Vi fikser og ordner mye når vi er sammen, oversetter brev, ringer offentlige instanser. Nå har hun fått barnet sitt i en barnehage som er nærmere der hun bor, forteller hun.

AP-politiker: – Dere gjør Norge varmere

Zaineb Al-Samarai står på 6.plass på Arbeiderpartiet sin liste til Stortingsvalget, og har tidligere jobbet i Blå Kors. Hun er svært imponert over arbeidet som Sanitetskvinnene gjør.

–  Dere når ut til grupper som det offentlige ikke når ut til. Dette er et svært viktig likestillingsprosjekt, forteller AP-kvinnen. Al-Samarai har selv opplevd at bekjente har mistet livet på grunn av partnervold. Hun mener at dette feltet har blitt neglisjert for lenge.

– Jeg vil kjempe for mer ressurser til både hjelpeapparatet og frivilligheten slik at kvinner kan leve trygge liv, avslutter hun.

Frvilligheten trengs i alle sektorer i samfunnet poengterer Zaineb Al-Samarai fra AP. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2016)
Prosjektnavn
Ressursvenner - guider til ny giv
Prosjekttema
Sanitetskvinnenes resursvenner - guider til ny giv for voldsutsatte som trenger støtte til å skape seg et nytt liv.
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Oslo Sanitetsforening
Prosjektleder/forsker

May Kristin Holen

Fylke(r)
Oslo
Bevilget
2016: kr 800 000, 2017: kr 800 000, 2018: kr 800 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
28.03.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • I 2015 ser Sanitetskvinnene at det mangler hjelpe- og støttetilbud til kvinner som har levd i nære relasjoner preget av vold etter at disse forlater strakstiltak på krisesentre. Mangel på støtte for mange kvinner betyr det at mange flytter tilbake til overgriper i mangel på venner og familie som kan støtte dem i en vanskelig situasjon.
  Sanitetskvinnene ønsker å starte et nytt prosjekt som skal hjelpe den voldsutsatte med praktisk hjelp og støtte, slik at vedkommende ikke flytter tilbake til overgriper, og slik at hun/han får utvidet sitt sosiale nettverk.

 • • Å bistå voldsutsatte kvinner i reetableringsfasen etter bo-opphold på krisesenter, være venn, støtte og bistå i kontakt i lokalmiljøet
  • Å gi frivillige sanitetskvinner mulighet for å kunne bidra med varme og omsorg for kvinner i en utsatt livssituasjon
  • Fremme nettverk,

 • Målgruppen er voldsutsatte kvinner (og menn) som skal reetablere livet etter bo-opphold eller bruk av dagsentertilbudet på et krisesent

 • Sanitetskvinnenes ressursvenner kobler voldsutsatte kvinner som har hatt bo-opphold eller benytter dagsenteret på krisesenter og en frivillig sanitetskvinne som kjenner lokalsamfunnet den voldsutsatte skal reetablere seg i. Slik får voldsutsatte kvinner en venn, veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. I møte med en ny hverdag, alene uten overgriperen og familie, har mange voldsutsatte kvinner behov for støtte og hjelp til å reetablere seg i samfunnet.
  Det vil ansattes en koordinator som har hovedansvar for at gjennomføringen av prosjektet gjøres i tråd med målsetningene beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Koordinatoren skal ha sosialfaglig bakgrunn, og erfaring innen lignende type arbeid.
  Møtet mellom den voldsutsatte og den frivillige sanitetskvinnen skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen. Sanitetskvinnene har som mål å koble frivillige sanitetskvinner og voldsutsatte kvinner som har noe felles, enten det gjelder alder, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd i møtet og kobling. Sanitetskvinnen og den voldsutsatte møtes et par timer pr. uke eller pr. måned i 9 - 12 måneder.

 • Søke om konsesjon om oppbevaring av sensitive opplysninger.
  Ansettelse av koordinator
  Rekruttering av frivillige starter
  Kurs for frivillige
  Kobling av frivillige og voldsutsatte
  Regelmessige møter i prosjektgruppa
  Møter i styringsgruppa
  Det gjøres en foreløpig evaluering av prosjektet
  Nytt kurs gjennomføres
  Voldsutsatte og frivillige blir koblet
  Tiltaket gjennomføres basert på erfaringene fra tidligere
  Evaluere videreføring etter prosjektperiod

 • Prosjektet vil kunne bidra til bedre helsen for voldsutsatte Det er viktig at voldsutsatte får muligheten til å starte på nytt, og skape trygge liv for seg selv og sine barn. Styrker vi voldsutsattes nettverk og tillit til egen kompetanse, vil kunne minske sjansen for at de havner tilbake hos sin overgriper.