Fra gata til idrett

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

I samarbeid med Norsk Folkehjelp Bergen søkte Way Forward om midler til å integrere barn i Bergen med flerkulturell bakgrunn inn i ulike fritidsaktiviteter som idrett, dans og musikk. Målgruppen til Way Forward er fra 6 til 19 år, men i dette prosjektet var fokuset på barn og unge med flerkulturell bakgrunn mellom 6 og 11 år, med et særlig fokus på jenter. Målsetting med dette prosjektet har vært å bedre samarbeid mellom ulike instanser og å etablere tiltak som fanger opp barn som ikke opplever å ta del i et fellesskap på fritiden. Enkelte bydeler i Bergen har nå en så sterk konsentrasjon av innvandrerbefolkning at det går på bekostning av kontakten med norske barn.

Oppsummering

Organisasjonen er blitt mer systematisk og effektivt i sitt arbeid med problemstillingen, samt at den greier å tilegne seg kunnskap om området på en helt annen måte. Etat for Boligforvaltning jobbet for å få dette prosjektet inn i kommunens nye satsingsområde for områdeløft. Vi fortsetter å samarbeide med Norsk Folkehjelp om leksehjelp. Videre fortsetter vi å jobbe mot kommuner, fylker, stat, og andre frivillige organisasjoner for å vise hvilket fantastisk verktøy idretten er for å integrere, inkludere og utnytte på de store ressursene som finnes i det flerkulturelle miljøet.

Prosjektgjennomføring

Way Forwards arbeidsmetode kaller vi for «ansikt til ansikt». Vi kartlegger barna gjennom observasjon, skoler, frivillige organisasjoner, gjennom miljøet eller ved henvendelse til organisasjonen. Vi følger så opp hver enkelt ved å undersøke hva vedkommende ønsker å drive med, og hva som hindrer han/hun i å drive med den aktiviteten. Noen ganger kan det være rent praktiske hindre som, transport, aktiviteten/idretten finnes ikke i nærområdet eller tilsvarende.

Resultater

Way Forward har i prosjektets 2 år rekruttert 109 barn med flerkulturell bakgrunn inn i eksisterende idrettslag, hvor de deltar regelmessig. 15 foreldre er blitt engasjert i barnas aktiviteter. For å få barna med i idrett må man gjerne møte opp på døren for å prate med foreldre, verger eller søsken. Det har hatt en effekt som gjør at ikke bare barna blir engasjerte, men også foreldrene og andre familiemedlemmer, enten som publikum, frivillige, trenere eller sjåfører.

Antall personer i målgruppen

109

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Fra gata til idrett 2015-2016 i samarbeid med Norsk Folkehjelp .pdf

Prosjektleder/forsker

Richard Kiwanuka

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Fra gata til idrett
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Way Forward
Beløp Bevilget
2015: kr 650 000, 2016: kr 650 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet