Takket være opplæring av frivillige kan Norsk Folkehjelp bidra til å redde liv, dersom det går skred. Foto: Norsk Folkehjelp

For mange betyr påsken fjell, snø og ski. Men med mildere vær, nedbør og tung snø, øker skredfaren i fjellet.

Troms er Norges mest skredutsatte fylke, og det har Norsk Folkehjelp tatt på alvor. Med 30.000 kroner gjennom ExtraExpress-ordningen, har de sørget for opplæring av en rekke nye frivillige i skredgruppen i Tromsø.

Gruppa dekker store deler av Nord-Norge, og med nytt utstyr og god trening, kan skredgruppa raskt rykke ut ved behov.

– Vi har rekruttert 20 personer, som nå er med i skredgruppa. Dette er personer med erfaring fra helsevesenet, fra ski- og fjellgrupper, Turistforeningen og liknende, forteller Linda Haaland i Norsk Folkehjelp Tromsø.

Norsk Folkehjelp i Troms rykker ut på rundt ti skredoppdrag hvert år. Med opplæring av enda flere frivillige, kan de rykke ut på enda flere. Foto: Norsk Folkehjelp

Hundre prosent frivillig

Haaland er selv med i skredgruppa, og forteller at mange er overrasket over at det er frivillige som gjennomfører søk og redning i fjellet.

– Ja, det er mange som er overrasket over at skredgruppa er hundre prosent frivillig, sier hun, og legger til:

– Men jeg må si at det kjennes veldig godt å kunne være med ut og bidra. Det er et veldig viktig arbeid, sier hun.

Skal kunne rykke ut raskt

Redningstjenesten er avhengig av dedikerte og dyktige frivillige når det går snøskred.

– Det som skjer er at man får en telefon med beskjed om et oppmøtested. Vi har beredskapsbiler her, men hensikten er også at folk skal ha utstyr hjemme, slik at de kan rykke ut raskt, forteller Haaland.

ExtraStiftelsen har blant annet støttet et prosjekt gjennom Norsk Folkehjelp, der digitalisering av søk og redning, bidrar til langt raskere responstid.

Generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen besøkte Linda Haaland og Norsk Folkehjelp Tromsø i mars. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Viktig kursing

Skredgruppa har jevnlige treninger, minimum én gang annenhver uke. Haaland understreker at det sosiale og faglige også er viktig når folk engasjerer seg.

– Vi får kurs med veldig høy kvalitet, i tillegg til at man jo knytter vennskap i gruppa, sier hun.

Kursingen innebærer blant annet søk, redning, førstehjelp og fjellferdigheter. Målet er å utdanne robuste mannskaper, som så får kurs i vinterferdsel og skredredning, skredfarevurdering og ferdsel i skredterreng.

Motiveres av de gode historiene

Haaland forteller at når alarmen går, og man vet at det kan stå om liv, så er det viktig å ha trent mye, slik at man holder fokuset på det man skal.

– Det er klart at det er mye adrenalin når det er alvor, men man blir jo også veldig fokusert, forteller hun, og legger til:

– Det er jo lett å tenke at det kan være noen man kjenner som ligger der, men det er viktig å fokusere på de gode historiene. Og så gir det jo motivasjon at man faktisk kan være med å hjelpe.

Skredgruppe

  • Opplæring av frivillige til skredgruppen til Norsk Folkehjelp i Troms.
  • Prosjektet har fått 30.000 kroner gjennom ExtraExpress-ordningen.
  • Troms er Norges mest skredutsatte fylke, og hvert år rykker skredgruppa ut på rundt ti ulike skredoppdrag.
  • Med opplæring av nye frivillige kan skredgruppa bidra til å hjelpe enda flere.