Fargerike terninger og baller er blant aktivitetene som skal øke den fysiske aktiviteten – og konsentrasjonen – til elevene i videregående skole i Hordaland. Målet er færre drop-outs. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

– Was heisst du?, sier lærer Sæbjørg Hageberg Kjeka, og kaster en ball til Amalie Rossland Christiansen.

Amalie svarer på perfekt tysk, og kaster ballen videre til medelev på Knarvik videregående skole utenfor Bergen, Ulrik Kierløf Haugland, med spørsmål om hvor han bor. Også på tysk.

– Kjempekjekt

Det ser ut som en gymtime, men er faktisk en ordinær tysktime på skolen, som har tatt i bruk prosjektet Kvikk! i regi av Bedriftsidretten i Hordaland, støttet med midler fra ExtraStiftelsen.

Kort fortalt er Kvikk! en ordning der videregående skoler i hele Hordaland kan lease et skap, som inneholder ti poser med ulike aktiviteter i, så kalte «kvikkiser».

Hver aktivitet tar mellom fem og 15 minutter, og skal kombinere fysisk aktivitet, aktiv deltakelse og fag – som for eksempel å kaste ball, mens man snakker tysk eller pugger amerikanske stater.

– Det er kjempekjekt! Vi får hatt det litt gøy i klassen, og ikke bare fag. Og så føler jeg meg mer våken etterpå, forteller Amalie Rossland Christiansen.

Elev Ulrik Kierløf Haugland (f.v.), Linda Olsen Løland fra Bedriftsidretten Hordaland, generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen og elev Amalie Rossland Christiansen demonstrerer «en kvikkis» på Knarvik videregående skole. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Vil ha mer lek på videregående

Christiansen har hatt Kvikk! i ulike fag i flere måneder allerede, og er kjempefornøyd med tiltaket.

– Vi har brukt det i tysk og sosiologi, og ofte er det vi som maser, og sier til lærerne «kan vi ikke ta en kvikkis, da», sier hun, og får støtte av medelev Ulrik Kierløf Haugland.

– Det er så lite lek på videregående, så det er veldig velkomment, sier han.

Knarvik videregående skole er den første skolen som har tatt i bruk Kvikk!, og prosjektleder i Bedriftsidretten Hordaland, Linda Olsen Løland er fornøyd med hvordan prosjektet har blitt tatt i mot på skolen.

– Jeg hadde kurs for lærerne i våres, og etter tre timer var de helt med, og ba meg om å bli lenger, smiler hun.

Kvikk!-skapet er plassert like ved lærernes arbeidsrom, slik at de enkelt kan ta med en «kvikkis» til timene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Alle kan være med

Løland var tilbake på Knarvik for første gang siden hun kurset lærerne, da ExtraStiftelsen var på besøk i september.

– Det er veldig kjekt å komme tilbake og se at elevene også synes det er så gøy, Jeg har hele tiden håpet at det skulle bli et positivt tiltak, så nå ble jeg kjempeglad. Dette gir motivasjon til å fortsette, smiler hun.

Både lærere og elever på Knarvik forteller at Kvikk! er mindre skummelt enn gym, fordi det er veldig lav terskel for å delta. «Alle» kan kaste en ball, eller trille en terning. De faglige spørsmålene er det lærerne selv som lager, og dette kan tilpasses de ulike nivåene på klassene.

– Alle er med, også de som ikke er så aktive til vanlig. Det å skulle snakke høyt i klassen kan være vanskelig for mange, men når man gjøre det til en lek, så ser vi at alle deltar, forteller lærer Sæbjørg Hageberg Kjeka.

Eksempel på oppgave. Lærerne kan også lage egne oppgaver. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Dansk idé

Kvikk! ble til etter en idé fra den Danske Firmaidrætten, som startet opp i 2012. Per i dag har to tredjedeler av alle yrkesskoler i Danmark dette konseptet, og tiltaket har som mål å øke konsentrasjonen til elevene, samt å hindre drop-outs.

I tillegg ønsker Bedriftsidretten å bidra til en mer aktiv hverdag for elevene, noe som igjen kan utjevne sosiale helseforskjeller, øke trivselen og gi mer energi.

Hordaland fylkeskommune har satt seg som mål at 80 prosent av elevene skal gjennomføre videregående på fem år. Per nå er frafallet større, særlig på yrkesfag.

– Kvikk! får alle elvene til å bli mer engasjerte, og kanskje særlig på yrkesfag, hvor mange ikke er så glad i fellesfag som norsk og engelsk. Mange elever som velger yrkesfag er flinkere på å prøve ut ting praktisk, og da fungerer dette veldig bra, sier Kjeka.

Hun forteller at en forsiktig skepsis i begynnelsen, fort ble snudd til morsom og aktiv undervisning.

– Jeg trodde kanskje at de skulle synes det var litt barnslig, men det viser seg jo at de synes det er kjempegøy. Det viser vel at man aldri er for gammel til å leke, smiler hun.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
KVIKK!
Prosjekttema
Konsept for økt fysisk aktivitet blant elever i videregående skole.
Organisasjon
Norges Bedriftsidrettsforbund
Org.ledd
Hordaland Bedriftsidrettskrets
Prosjektleder/forsker

Linda Løland

Fylke(r)
Hordaland
Bevilget
2015: kr 64 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Unge oppholder seg i dag lenger på skolen både i undervisningssammenheng og på fritiden. Skolen har derfor fått økt betydning for å fremme god helse gjennom økt fysisk aktivitet. Her treffer man alle unge, og man har mulighet til å fremme gode aktivitetsvaner uavhengig av sosioøkonomisk tilhørighet. Skolen kan derfor være en viktig arena for å redusere sosiale helseforskjeller. Vi ser også at mange unge faller ut av den videregående skolen, spesielt på yrkesfag. Hordaland Fylkeskommune har satt seg som mål at 80 % av elevene skal gjennomføre videregående
  på 5 år. Dette ønsker vi å bidra til.

 • Forbedre vaner og øke trivselen i hverdagen, mer aktivitet – både fysisk aktivitet og deltakelse i timene, og lavere frafall blant elevene .

 • Elever på videregående skoler i Hordaland, med hovedfokus på elever på yrkesfag hvor frafallet er størst.

 • Bedriftsidretten Hordaland (HBIK) kjøper inn og monterer 10 skap med 10 aktivitetsposer - "kvikkiser" - i hver. Disse leases ut på årsbasis til videregående skoler. Lærerne kurses i bruken av KVIKK! og skapet plasseres på en sentral plass på skolen hvor lærerne lett kan komme til det og ta med seg en "kvikkis" til undervisningen. Det er så lærerne som er ansvarlig for å ta i bruk KVIKK! i skolehverdagen. En gang i året kommer HBIK på besøk og utfører service på skap og "kvikkiser", samt bytter ut 5 "kvikkiser" med 5 nye. Skolene vil også få mulighet til å kjøpe ekstra "kvikkiser" dersom ønskelig. Leasingavtalen kan fornyes hvert år så lenge skolen ønsker det. Dersom avtalen sies opp tar HBIK tilbake skapet og "kvikkisen" slik at dette kan leases ut til en ny skole.

 • Oppstart høsten 2014: Er i kontakt med Hordaland Fylkeskommune for å finne testskoler. Har også mottatt kr. 60000 i tilskudd fra fylkeskommunen til oppstarten i 2014. Informasjon sendes ut til alle videregående skoler. Oppstart og kursing av skoler fortløpende. Jan - juni 2015 - Innsalg, oppstart og kursing av skoler. Mål: 10 skoler i løpet av skoleåret 2014/2015. Aug - des 2015 - Videreutvikling, servicebesøk, innsalg og oppstart på 5 nye skoler

 • Positive opplevelser knyttet til aktivitet, en mer aktiv hverdag blant målgruppen, økt trivsel, mer energi og på sikt lavere frafall blant elevene. Samfunnsmessig: Utjevning av sosiale helseforskjeller, flere gode leveår med god helse, mindre utgifter til behandling av sykdom og redusert inaktivitet.

Sluttrapport

 • KVIKK! er et konsept for økt fysisk aktivitet blant elever i videregående skoler. Fokus er å få frem smilet, få beveget seg, få elevene til å arbeide sammen og få energien tilbake - "Ta en kvikkis for å bli kvikk!".

  Våre mål er:
  - Forbedre vaner og øke trivselen i hverdagen
  - Mer aktivitet - både fysisk aktivitet og deltakelse i timene
  - Lavere frafall blant elevene

  Konseptet er utviklet for å bidra til å redusere den stadig økende inaktiviteten blant ungdom, bidra til å redusere sosial ulikhet i helse og for å få ungdom til å bli mer motivert til å fullføre videregående skole ved å øke trivselen. KVIKK! er utviklet på bakgrunn av "Aktiviteket" fra den Danske Firmaidrætten. Dette startet opp i 2012 og pr i dag har 2/3 av alle danske yrkesskoler tatt i bruk konseptet.

 • 1000
 • Alle videregående skoler i Hordaland fikk via e-poster i 2014 og 2015 tilbud om å starte opp med KVIKK!. Responsen lot vente på seg og etter telefonkontakt og demonstrasjon på skolen, startet vi i januar 2015 opp på Knarvik VGS. Konseptets utstyr ble installert på skolen og lærerne gjennomførte et 3 timers opplæringskurs. Gjennom første halvdel av 2015 ble utvalgte skoler i Hordaland forsøkt kontaktet gjentatte ganger, uten at det gav positive resultater.Høsten 2015 besøkte vi, sammen med Extrastiftelsen, Knarvik VGS for å høre hvordan konseptet var blitt mottatt og tatt i bruk. Tilbakemeldingene, både fra elever og lærer, var utelukkende positive og det ble i ettertid publisert to artikler om saken, samt en videoreportasje. Disse ble høsten 2015 benyttet i markedsføringen av konseptet, både direkte til andre videregående skoler og via nettside og Facebook. I mars 2016 leverte vi 5 nye kvikkiser til Knarvik VGS. Vi ble da tipset om et prosjektet "Helsefremmende skoler" som Fylkeskommunen har og tok kontakt med dem. Vi fikk da delta på et møte og presentere Kvikk for de helsefremmende skolene. I april 2016 demonstrerte vi Kvikk for Sandsli VGS og i august startet de med KVIKK.

 • Pr dags dato har to skole og ca. 1500 elever fått prøve KVIKK!. Dette er lavere enn vår opprinnelige målsetning som var 15 skoler og ca. 8750 elever. Årsakene til dette er at det har vært vanskeligere å få innpass hos skolene enn vi hadde forventet.

  Tilbakemeldingene fra de skolene som har benyttet konseptet har vært utelukkende positiv, og både elever og lærer beskriver skolehverdagen som mer aktiv, kjekkere og med mer energi til skolearbeid og læring.

 • Med bakgrunn i de tilbakemeldingene vi har fått fra skolen som benytter KVIKK! anser vi prosjektet som delvis vellykket og vi kommer i 2017 til å fortsette arbeidet med konseptet.