Det blir fort livlig på kjøkkenet når damene i Velkommen inn møtes. Her ser du (f.v.) Chaman, Nasim, Azra, Surraya, Tallat, Azra K, Taj, Nasem og Anwar. Helt bakerst sitter prosjektleder Elin og til høyre bak er frivillighetsbyård Rina Mariann Hansen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Forrige uke lærte vi om byråd og bystyre, forteller prosjektleder Elin Prestesæter på Engelsborg ressurssenter på Grünerløkka i Oslo.

Hun leder prosjektet Velkommen inn, i regi av Kirkens Bymisjon.

Prosjektet er like enkelt som det er genialt: Her møtes kvinner med innvandrerbakgrunn, som er litt opp i årene, for å lære seg bedre norsk, og for å ha det hyggelig sammen.

Lærer norsk

Da ExtraStiftelsen er på besøk har også frivillighetsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) tatt turen til Engelsborg for å lære mer om prosjektet.

– Så nå vet vi at du er én byråd, som sitter i et byråd, forteller Azra K., som er fast deltaker på tirsdager.

Antakeligvis mer enn hva den jevne osloborger vet, men det er altså slik kvinnene i Velkommen inn lærer norsk – først leser de om aktuelle temaer eller hendelser, og så diskuterer de dem når de møtes.

Den siste tiden har de blant annet lært mer om påske, om 1. mai og altså om forvaltningen i Oslo kommune.

– Mange av disse kvinnene forteller at de har begynt å glemme norsken sin etter at de ble pensjonister, forteller Prestesæter.

To ulike nivåer

Språktreningen er tilrettelagt på to ulike nivåer. Lesegruppen er for dem som leser norsk tekst på et par sider, med tilhørende spørsmål, og «kjøkkengruppen» for dem som ikke leser lange tekster, men som øver på norsk kombinert med å lage mat.

Matlagingen er da brukt som en kjent arena hvor praktiseringen av norsk flettes inn i aktiviteten.

– Damene velger selv hvilken gruppe de vil være med i, og læreviljen er stor, forteller Elin, og legger til:

– Bonus er at alle spiser sammen til slutt!

Matlaging er både sosialt og en arena for å øve seg på å snakke norsk. Her er kvinnene i full aktivitet – både med matlaging og norskopplæring. Foto: Kirkens Bymisjon

Har bodd mange år i Norge

De fleste kvinnene i prosjektet har bodd i Norge i mange år. De har både født og oppdratt barn her, og mange av dem har vært i jobb. Men etter at de ble pensjonister har mange mistet både nettverk og språkferdigheter.

– Selv om vi ønsker at terskelen skal være lav for å komme til oss, så opplever vi jo at den likevel er høy for mange i denne gruppen, forteller Prestesæter.

Hun er sosionom, og har i lang tid jobbet med blant annet oppsøkende arbeid blant hjemmeboende eldre. Det innebærer at sosionomene inviterer seg selv hjem til en uformell prat hos eldre i bydelen, for å kartlegge behov og invitere til alt fra fysisk aktivitet og helsehjelp, til sosialt samvær på ressurssenteret.

Flere aktiviteter

Da Velkommen inn ble startet i 2016 var det for å inkludere også innvandrerkvinner i tilbudet på senteret. Aller først ble det rekruttert en språklærer, før man inviterte kvinnene til senteret. Og det gikk ikke lang tid før det var livlig prat og mye matlaging på Engelsborg på tirsdag ettermiddag.

– Det var mannen min som fortalte meg om dette tilbudet, forteller Azra K.

Og tilbudet ga mersmak. Azra K. og flere av de andre kvinnene er nå i full vigør også på andre aktiviteter.

– Ja, nå trener jeg to ganger i uken her. Og så pleier jeg også å gå på eldresenteret på Bjerke, forteller hun, og legger til:

– Hva skal jeg ellers gjøre? Jeg vil jo ikke sitte hjemme og stirre i veggen, sier hun, og ler hjertelig.

Aktuelle hendelser og høytider blir også arena for sosialisering og språk. Her er det risengrynsgrøt før jul. Foto: Kirkens Bymisjon

Vil fortsette

På møtene foregår all kommunikasjon på norsk, og målet er også at kvinnene skal ta i bruk de andre aktivitetene på Engelsborg. Flere har begynt å trene, og kvinnene gjorde fikk god respons på matlagingen på et fellestreff for alle brukerne.

– Det var lang kø ved matboden da, ja, forteller Prestesæter.

Velkommen inn er et toårig prosjekt, men allerede nå er det altså en stor suksess. På Engelsborg har de allerede bestemt at prosjektet må bli et varig tilbud, og de håper også at de kan inspirere andre til å gjøre liknende aktiviteter.

– Per nå har vi jo egentlig ikke midler til det, men vi må bare fortsette, sier Prestesæter.

Velkommen inn

  • Et toårig prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon.
  • Har fått totalt 540.000 kroner i støtte fra ExtraStiftelsen.
  • Et gruppetilbud for kvinner (alder 55+) med minoritetsbakgrunn, bosatt i Bydel Grünerløkka i Oslo.
  • Kvinnene møtes hver tirsdag på Engelsborg ressurssenter.
  • Hensikten med prosjektet er både å få et sosialt nettverk, og å øve på norsk.
  • Målet er også at kvinnene også skal delta i andre aktiviteter på senteret.