Katherine er nå en av drivkreftene bak ungdomsprosjektet på Fontenehuset Oslo Øst, men veien dit har vært lang. Her med generalsektretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

– Jeg hatet å være her. I begynnelsen ville jeg ikke, jeg ville virkelig ikke, forteller Katherine (23).

Følte seg ønsket

For halvannet år siden var hun langt nede. Hun hadde sosial angst og hadde vært lagt inn på psykiatrisk sykehus. Der fortalte de henne om Fontenehuset. «Ikke noe for meg», tenkte Katherine, som så for seg et stort hus fullt av fremmede folk, som skulle presse henne inn i en jobb hun ikke ville ha.

Likevel gikk hun med på å ta en prat med Marlén, som jobber på Fontenehuset Oslo Øst på Tøyen.

– Jeg turte ikke å si nei da hun spurte om å få telefonnummeret mitt. Jeg angret på det etterpå, men i dag er jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Marlén sendte meg sms nesten hver dag, og spurte om jeg kom, forteller Katherine.

«Wakeup Call»-tjenesten til Fontenehuset minner medlemmene om at de er savnet og ønsket. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

I følge Katherine er denne ringetjenesten – eller i hennes tilfelle sms-tjenesten – en av de viktigste grunnene til at hun fortsatte å komme.

– Det fikk meg til å føle at det var noen som savnet meg og som ville at jeg skulle komme, forteller hun.

Over all forventning

I begynnelsen kom Katherine til Fontenehuset en gang eller to i måneden. Men stadig ble det oftere, hun fikk venner og stadig flere oppgaver på huset. Sakte, men sikkert begynte hun å føle seg tryggere.

– Jeg begynte å trives, sier hun, og smiler.

I fjor høst fikk Fontenehuset Oslo Øst innvilget støtte av ExtraStiftelsen til et treårig prosjekt kalt «Ung på huset». Bakgrunnen var et ønske om å få flere unge til å benytte seg av tilbudene på Fontenehuset. Prosjektleder Marlén mente Katherine burde involvere seg i prosjektet, og sånn ble det.

Fra januar i år har Katherine stått i bresjen for prosjektet, som nå teller 18 medlemmer – 13 flere enn det som var målet for det første året.

– Det er vi selvfølgelig veldig glad for, sier Marlén.

Se video fra da Spre Glede-turneen besøkte Ung på Fontenehuset:

Video: Fabelaktiv/NRK

 

Ungdomsprosjektet på Fontenehuset Oslo Øst jobber mye med husavisen og sosiale medier. Her er deler av mediegruppa foran redaksjons-hjørnet. I bakgrunnen Marlén, Sverre og Solveig, som jobber på Fontenehuset, og generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Utvikles av de unge

Målet med ungdomsprosjektet er å fange opp unge som har falt ut av jobb eller skole. Undersøkelser viser at en stor årsak til frafallet trolig skyldes psykiske problemer, ensomhet og manglende støtte fra voksenpersoner.

På Fontenehuset får de unge en fadder som holder jevnlig kontakt og sørger for at du blir en del av aktivitetene på huset. Med en blanding av sosiale aktiviteter og arbeidsoppgaver er målet at man skal bli tryggere på seg selv, og øke mestringsfølelsen. Samtidig kan man få hjelp og støtte til å komme tilbake til skole eller jobb.

Prosjektet skal utvikles av de unge selv, og styres litt av hvilke aktiviteter medlemmene selv ønsker å holde på med.

Husavisen er så langt den mest populære aktiviteten for ungdomsprosjektet. Her er de i gang med å lage layout. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

For Katherine har det vært avgjørende å bli fulgt opp jevnlig av en fadder. Det har gjort at hun har kommet til Fontenehuset, selv de dagene det føles ekstra tungt og hun helst vil bli hjemme.

Gjennom arbeidet med husavisen, der hun både skriver og redigerer sider, har mestringsfølelsen økt, og hun er nå evig takknemlig for at Marlén maste på henne.

– Nå er jeg veldig glad for det. Det har gjort at jeg er mye tryggere på meg selv, og at jeg har noe å bidra med. Det har tatt meg over ett år, der de i begynnelsen omtrent måtte slepe meg inn her, mens nå har jeg holdt foredrag om ungdomsprosjektet foran 15-20 personer, og er her hver dag mellom klokken 08 og 16, smiler Katherine fornøyd.

Fontenehuset Oslo Øst ligger på Tøyen torg. Lokalene huser blant annet kjøkken, studierom, medieavdeling og oppholdsrom. Planen er etterhvert at ungdomsprosjektet skal starte café i huset. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Ung på huset

  • Et toårig prosjekt på Fontenehuset Oslo Øst.
  • Målgruppen er unge i alderen 17-25 år som har falt ut av jobb eller skole.
  • Målet er at de unge gjennom deltakelse i Fontenehusets støttende arbeidsfellesskap skal oppleve tilknytning og fellesskap, vennskap og tro på egen mestring.
  • Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen med 1.590.000 kroner.
  • Dersom du tror dette prosjektet kan være noe for deg kan du ta kontakt med Fontenehuset Oslo Øst på post@fontenehuset-osloost.no eller telefon 22 08 33 90.