Varaordføreren sammen med en av prosjektdeltakerne i Alternative byrom. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Byutvikling kan kanskje høres tungt og vanskelig ut, og noe som arkitekter og byplanleggere driver med. Så hvordan kan ungdom egentlig bidra i dette arbeidet?

– Ungdom bruker byen mye, kanskje mer enn de fleste av oss. De går og sykler, og vet hvilke steder de trives med å være. Derfor har vi brukt alternative metoder, med penn og papir har ungdommene tenget og skrevet hvilke steder de har i hjertet. Disse svarene kan vi nå bruke til å analysere stedsutvikling på Tøyen, forteller prosjektleder Aina Landsverk Hagen.

– En del av prosjektet er også at ungdommene er medforskere. Vi har traska rundt på Tøyen torg og ungdommene har intervjuet folk om hvor de har det godt i nærområdet. Vi utforsker også hvordan nål og tråd kan gjøre ungdom med mange og komplekse tilhørigheter i stand til å uttrykke og formidle hvem de er, deres egen identitet, gjennom broderi og det vi kaller å «splotte», forteller en engasjert prosjektleder.

Ahmed Al-Rikabi (18 år) fra Hersleb videregående skole har fått opplæring i feltarbeidsmetode og intervjuer en besøkende på Tøyen torg. (Foto: Karoline Hjorth)

Varaordføreren: – Jeg føler meg hjemme

Både broderier som viser hva ungdommene har i hjertet og fotografier som viser hvor de føler seg hjemme ble vist fram på utstillingen på Hersleb VGS på Tøyen i Oslo. Varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam (AP) avdukket utstillingen ved å klippe den for anledningen rosa snoren. Varaordføreren åpnet også Lev Vel-konferansen 22.mars 2017.

– Det er dette ytringsfrihet handler om! Alle stemmer skal bli hørt, og disse bildene viser hvor engasjerte og kreative dere er, og at dere ønsker å gjøre en forskjell i byen vår. Det var akkurat det som gjorde at jeg også ble politisk engasjert, fortalte varaordførerne til stor applaus fra de fremmøtte.

Dette er første gang jeg klipper en rosa snor, forteller en lattermild varaordfører. Foto: Stian Amadeus Antonsen

– Musikk er livet

Ungdommene som har vært med å lage utstillingen går på Hersleb VGS og har dette som et alternativ til praksisutplassering. Hva har prosjektet betydd for dem?

– Det er kult å få vist frem hva som betyr noe for oss. Jeg elsker hip-hop-musikk, så det er det mitt bilde handler om. Musikk er livet, forteller Siidow Farhan Warsame.

– Jeg elsker sminke og skjønnhet, forteller Sahra Liban

– Jeg har blitt mer reflektert av å denne utstillingen, og sett hvor viktig det er å kunne være seg selv, forteller Almas Hefdellah, som også fikk æren av å intervju varaordføreren.

Se Nina Vestby fra Alternative byrom på ExtraStiftelsens frokostseminar:

Video: Millimedia AS

Engasjerte prosjektdeltakere fra Hersleb VGS. Fra Venstre: Almas Hefdellah, Sahra Liban og Siidow Farhan Warsame. Foto: Stian Amadeus Antonsen
Ungdommene på Hersleb VGS har tatt bilder av ting som de har i hjertet sitt. Her fra utstillingsåpningen 2.mars. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2016)
Prosjektnavn
Alternative byrom: Unges medvirkning
Prosjekttema
Utvikling av fysiske og sosiale arenaer med og for storbyungdom, som fremmer medvirkning, mestring og tilhørighet.
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Arbeidsforskningsinstituttet
Prosjektleder/forsker

Aina Hagen

Fylke(r)
Oslo
Bevilget
2016: kr 500 000, 2017: kr 500 000, 2018: kr 500 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Prosjektet tar utgangspunkt i Bydel Gamle Oslo, en bydel med store levekårsutfordringer, og har spesielt fokus på området som er tilknyttet det såkalte ”Tøyenløftet” (2012-2017). Området bærer preg av et svært polarisert utdannings- og inntektsmønster, stor barnefattigdom og lav sysselsetting, samt synlig rekruttering av unge gutter til narkotikasalg. Problemer med psykisk helse ser også ut til å øke blant lokal ungdom, framfor rene atferdsproblemer. 70 prosent av unge på Tøyen under 16 år har minoritetsbakgrunn og denne gruppen setter i liten grad premissene i lokale byutviklingsprosesser.

  • Prosjektet vil utvikle arenaer hvor ungdommer med størst behov for å påvirke nærmiljøet sitt kommer til orde, gjennom å utforske stedstilhørighet og medvirkning sammen med lokal ungdom i et storbymiljø. Unge vil slik bidra til konkrete løsninger på presserende og komplekse utfordringer i nabolaget.

  • Ungdommer i alderen 13-19 år, bosatt i Bydel Gamle Oslo, med spesiell vekt på Tøyen-området, i samarbeid med Jordal ungdomsskole.

  • Prosjektet skal utfordre tradisjonelle medvirknings- og byutviklingsprosesser i det urbane rom, samtidig som det ønsker å utforske mulighetene for å 1) påvirke politiske prosesser og næringsinteresser substansielt gjennom forsknings- og praktikerbasert kunnskapsutvikling der ungdom er medprodusenter, og 2) finne fram til nye, eksperimentelle metoder for reell medvirkning blant byens unge borgere. Forskergruppen på AFI er tverrfaglig sammensatt og samarbeider med Universitetet i Ås, Snøhetta, kunst- og lærermiljøer på HiOA og prosjektkontoret til Områdeløft Tøyen. Prosjektet vil a) gjennomføre minifeltarbeidskurs rettet mot ungdom, b) etablere arenaer for å koble lokal ungdom med landskapsarkitektstudenter, kunstnere, programmerere og forskere i byutviklingsprosjekter, c) jobbe praktisk og tverrfaglig med stedstilhørighet og medvirkning, d) planlegge og gjennomføre utstillinger i det offentlige rom sammen med lokal ungdom. Prosjektet har som overordnet mål å bidra til forebygging av levekårsutfordringer for ungdom i målgruppen, men vil også kunne virke rehabiliterende på unge som allerede opplever problemer med mobbing, rus, vold og kriminalitet gjennom styrking av nærmiljøtiltak som treffer utsatt ungdom.

  • 2016: Samarbeid med Jordal ungdomsskole i Bydel Gamle Oslo, ved å knytte prosjektet mot flere av valgfagene på 8., 9. og 10. trinn. Prosjektet vil resultere i en fysisk og digital utstilling rundt stedstilhørighet og medvirkning.
    2017: Prosjektet vil søke å samarbeide med siste trinn på barneskoler i bydelen, og utvides til å gjelde skoler i tre andre norske byer.
    2018: Prosjektets moduler vil testes ut på landsdekkende basis.

  • Ungdom i Bydel Gamle Oslo vil være med på å utvikle skole- og nærmiljøbaserte medvirkningsprosesser som kan evalueres og spres, med overføringsverdi til andre bydeler, byer og kommuner. Et delmål er å styrke kommunalt ansattes kompetanse i å fasilitere reelle medvirkningsprosesser for ungdom i en storby.