På bildet, fra venstre: Ellen Aure Skogedal, Kjell Jenssen, Ragnar Berg, Jan Torgersen, Margrethe Sellæg, Egalanathan Seevaratnam. Foto: LHL

Rehabiliteringen foregår ute i den bynære marka i Drammen- rett bak sykehuset. Deltakerne tilbys deltakelse to ganger i uken i tre måneder, og består av evidensbasert trening for hjertepasienter hvor kondisjon- og styrketrening er sentrale elementer.

Opplegget baserer seg på elementer i naturen, og det er lek- og lystbetont. De tre fagpersonene engasjert i prosjektet har alle lang og relevant erfaring fra fagfeltet. I tillegg har prosjektet men en brukerrepresentant fra LHL, Nina Tronerud, som deltar på treningene.

Fordelen med denne rehabiliteringen er at deltakerne kan bo hjemme- og også komme tilbake i jobb i løpet av rehabiliteringsperioden. Opplegget er gruppebasert, men med individuelle tilpasninger ut fra både forutsetninger og dagsform.

En gang i uken er det felles lunsj med undervisning, hvor temaer som kosthold, fysisk aktivitet, motivasjon, sykdomsmestring, friluftsliv etc blir belyst. Prosjektet har allerede gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og stadig flere får øynene opp for at tilbudet finnes.

Rehabiliteringen er foreløpig et prosjekt i regi av LHL Buskerud, støttet av Extrastiftelsen. Men det er allerede etablert et tett og godt samarbeid med blant annet Hjertemedisinsk avdeling på Sykehuset i Drammen, Turistforeningen i Drammen og Omegn og Frisklivssentralen i Drammen.

– Kommunene skal i årene framover ta over stadig mer av rehabiliteringen fra spesialisthelsetjenesten. I dette prosjektet tilfører vi spisskompetanse fra spesialisthelsetjenesten, og tilpasser det primærhelsetjenesten – der folk bor. I tillegg gjør vi det i den kanskje beste og mest helsebringende treningsarenaen som finnes: Naturen. Vi håper «Drammensmodellen» er kommet for å bli!, sier Margrethe Sellæg, fysioterapeut og prosjektleder.

Denne teksten er skrevet av LHL.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Hjertefrisk i friluft
Prosjektet i kortform

LHL Buskerud ønsker å gjennomføre et prosjekt hvor målet er å etablere og prøve ut et dagrehabiliteringstilbud som foregår ute for hjertepasienter i Drammen og omegn. Formålet med prosjektet er å etablere et faglig godt forankret rehabiliteringstilbud tilpasset primærhelsetjenesten, og gjennom det kunne tilby hjerterehabilitering til langt flere pasienter sammenlignet med i dag. Rehabiliteringen skal foregå i Drammen, og mesteparten av opplegget vil foregå ute i de bynære skogsområdene. Et delmål i prosjektet er å etablere gode overganger fra rehabiliteringen til aktiviteter i frivilligheten

Organisasjon
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Org.ledd
LHL Buskerud
Prosjektleder/forsker

Margrethe Sellæg

Andre fylker for prosjektet
Buskerud
Konkret sted/adresse
Hamborgstrømskogen 1
Konkret sted/postnr
3021
Bevilget
2018: kr 650 000, 2019: kr 620 000
Startdato
15.01.2018
Sluttdato
30.06.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Hjerte- og karsykdommer er en hyppig dødsårsak. Prognosene i dag er bedre enn tidligere, men belastningen på helsevesenet er likevel store. Treningsbasert hjerterehabilitering er klassifisert på evidensnivå 1A i internasjonale retningslinjer, men per i dag er det kun 30 % av alle hjertepasienter som benytter seg av/får tilbud om hjerterehabilitering. Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering har som mål at mer av rehabiliteringen skal foregå i kommunene. LHL Buskerud ønsker i dette prosjektet å prøve ut en modell for hjerterehabilitering tilpasset primærhelsetjenesten.

  • Mål: etablere et dagrehabiliteringstilbud for hjertepasienter i Drammen og omkringliggende kommuner. Trening og aktivitet/undervisning skal i hovedsak foregå ute i bynære markaområder. Delmål:deltakerne skal få tilbud om å fortsette aktivitet og trening i regi av frivillige lag og foreninger.

  • Hjertepasienter med behov for rehabilitering fra Drammen og omegn

  • 100
  • Prosjektet "Hjertefrisk i friluft" skal være et dagrehabiliteringstilbud for hjertepasienter i Drammen og omegn. Pasienten blir henvist fra Drammen sykehus, spesialister og fastleger. Tilbudet strekker seg over 12 uker, 2 dager i uken. Alle pasientene blir testet fysisk og svarer på spørsmål som omhandler helserelatert livskvalitet både ved oppstart og ved avslutning av rehabiliteringen. Rehabiliteringen består både av fysisk trening (kondisjon, styrke, koordinasjon, balanse og avspenning) og temabasert undervisning relatert til levevaner og mestring. En sentral del i opplegget vil være erfaringsutveksling mellom deltakerne, hvor de kan lære av hverandre. Rehabiliteringen vil ha DNTs anlegg i Hamborgstrømskogen (bak Drammen sykehus) som base, og det meste av treningen vil foregå ute. Opplegget blir driftet av to fysioterapeuter/fagpersoner med spesialkompetanse innen hjerte/lunge, og guidelines for hjerterehabilitering i Norge vil bli fulgt. Et delmål i prosjektet er å finne gode rutiner for overgangen rehabilitering til videre aktivitet i regi av frivilligheten. Prosjektet har inngått avtale om samarbeid med DNT Drammen og Omegn, IF Sturla og egne lokallag i LHL for å finne gode løsninger.

  • Oppstart for etablering av uterehabilitering er jan. 2018. I juni 2018 er målet å ha fulle grupper. Vi gjennomfører evaluering hvert halvår. Som et delmål i prosjektet ønsker vi å etablere gode rutiner for overgangen rehabilitering til frivillighet. Jan.2019: Samarbeidet formaliseres i et dialogmøte. Vår 2019: Utarb. rutiner/avtaler. Des.2019: Sluttevaluering,rapportering. Målet er at prosjektet videreføres som et tilbud i primærhelsetjenesten.