Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Hjerneødem ved plutselig død hos barn
Prosjekttema
Hjerneødem ved plutselig død. Morfologiske, immunologiske og genetiske studier av krybbedød, dødfødsler og voldelig død.
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Ekstern instans
UiO, Det medisinske fak.
Prosjektleder/forsker

Anne Lindboe

Hovedveileder

Torleiv Ole Rognum

Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 0, 2012: kr 625 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
30.06.2012
Status
Avsluttet

Sluttrapport

  • Lindboe A, Vege Å, and Rognum T.O: An objective post mortem estimation of brain edema. Scandinavian journal of Forensic Science. 2012 No.1 Page 99-100.

  • Bakgrunn: Flere studier viser økt hjernevekt og hjerneødem hos krybbedødsofre. Man vet imidlertid lite om hvilke årsaker som ligger til grunn for utviklingen av hjerneødem. De tradisjonelle metodene for å påvise hjerneødem hos barn er dessuten usikre, noe som gjør det viktig å utarbeide gode objektive mål for ødem. Det er vist at in utero eksponering for nikotin førere til hjerneødem hos rottefostre, noe som er viktig i denne sammenhengen siden maternell røyking er en velkjent risikofaktor for krybbedød. Dessuten er utvikling av hjerneødem også en viktig del av skadebildet ved hodeskader hos barn. Det kan antas at variasjon i gener som koder for vannkanaler i hjernen (AQP4) har betydning for hvor raskt og i hvilken grad barn utvikler hjerneødem. Ett av prosjektets målsettinger har derfor vært å finne en god metode for vurdering av graden av hjerneødem hos dødfødte, krybbedøde og barn utsatt for voldelig død.

    Metoder: Til nå er det samlet hjernevev for bestemmelse av våtvekt/tørrvekt ratio fra omtrent 100 kasus. Dette er voksne der hjernen er undersøkt av nevropatolog, og graden av ødem er bestemt utfra tradisjonelle metoder. Det er hos disse tatt prøve fra flere steder i hjernen, for å kunne se om graden av ødem varierer mellom forskjellige hjerneregioner. I tillegg er det også samlet prøver fra krybbedøde og barn som har dødd i ulykker/drap.

    Resultater: Det er sammenlignet våtvekt/tørrvekt ratio for prøver fra forskjellige deler av hjernen mellom kasus som døde i ulykker uten utvikling av ødem, og kasus som døde på sykehus og der hjerneødem var verifisert før døden. Det ble funnet at hjernene med ødem tenderte til å være tyngre enn hjernene uten ødem, og at vanninnholdet, gitt som våtvekt/tørrvekt ratio, var høyere i hjernene med ødem, sammenlignet med dem uten. Det var dessuten en god korrelasjon mellom den vurderingen som ble gjort av grad av ødem ved obduksjonen og den vurderingen nevropatologen gjorde, og også mellom graden av ødem og våtvekt/tørrvekt ratio. Når det gjelder variasjon i våtvekt/tørrvekt ratio mellom forskjellige deler av hjernen lå denne innenfor +/- 1%, både i hjerner med og uten ødem.

    Videre arbeid: Prosjektet ble innvilget som et doktorgradsprosjekt, men kandidaten sluttet grunnet ny stilling som barneombud. Resultatene så langt vil inngå i et annet prosjekt og også danne grunnlag for en ny stipendiat.