Generalsekretær Hans Christian Lillehagen blir intervjuet av Nrk på prosjektbesøk hos Norsk Folkehjelps feriehjem på Nesodden. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

– Det er mange innvandrerkvinner, som har mange barn, og som ikke har mulighet til å reise bort, forteller daglig leder i Norsk Folkehjelps OASEN, Erlinda Munoz til Nrk.

Det var tirsdag 11. august at ExtraStiftelsens generalsekretær, Hans Christian Lillehagen, besøkte prosjektet, som i til sammen seks uker i sommer har arrangert sommerferie for innvandrerkvinner og barna deres.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen med 400.000 kroner, og Lillehagen synes det var stas å se hva pengene går til.

– Dette har ikke vært et veldig dyrt prosjekt, men det ser ut til at de har fått veldig mye ut av pengene, sier han.

Fotball var en populær aktivitet blant de yngste ferierende på Furukollen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Også NRK Østlandssendingen ble med på besøket, og du kan se reportasjen de laget her (trykk på Gratis sommerferie under tv-ruten).

Totalt har rundt 130 personer deltatt på sommerferie-turene, i tillegg til en rekke frivillige fra Norsk Folkehjelp. Furukollen ligger flott til, like ved sjøen, og bading har vært blant favorittaktivitetene til de yngste ferierende – på tross av en litt kjølig sommer.

Erlinda Munoz forteller at hun håper de kan gjenta prosjektet med gratis ferieturer, kanskje allerede i høstferien i år. Slikt gjør generalsekretær Hans Christian Lillehagen fornøyd.

– Det er veldig gledelig å høre at de har planer om å fortsette med liknende turer. Noe av det vi håper på når vi gir støtte, er at organisasjonene skal klare å fortsette prosjektene videre på egen hånd, sier han.

Daglig leder i Norsk Folkehjelps Oasen, Erlinda Munoz og generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Ferie for bedret helse hos utsatte fam.
Prosjekttema
Ferieturer for bedret psykisk og fysisk helse hos utsatte innvandrerfamilier
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Org.ledd
Norsk Folkehjelp Oslo - OASEN, Kvinner Krysser Grenser
Prosjektleder/forsker

Erlinda Munoz

Fylke(r)
Oslo
Bevilget
2015: kr 400 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Per 1. januar 2014 bodde det over 135 000 personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land i Oslo. Disse personer vet vi at de ofte har lavere utdanningsnivå, lavere inntekt og dårligere helse enn gjennomsnittet. Innvandrere er overrepresentert når det gjelder en lang rekke livsstilssykdommer og psykiske plager. Særlig markante er forskjellene mellom førstegenerasjonen og den etnisk norske befolkningen.
  Det er også vanligere for ikke-vestlige familier å være mange i samme husstand. Trangboddhet er et problem. Dessuten er mange enslige forsørgere.

 • Den overordnete målsetningen til prosjektet er å organisere ferieturer til Norsk Folkehjelps Oslos villa på Nesodden, Furukollen, for til sammen 175 personer (foreldre og barn), enslig forsorgere. Ferieturene skal gå over fem dager i sommerferien. Organisere og gjennomføre aktiviteter i de fem dager

 • Målgruppen er innvandrerfamilier, enslige forsorgere med mange barn og generelt få ressurser, økonomisk og psykososialt.

 • Vi skal gjennomføre sju ferie turer i løpet av sommeren, hver tur på fem dager. Vi rekrutterer grupper på 4-8 familier per tur, avhengig av antallet barn. Det er plass til 25 deltakere og fire ansvarlige (tre frivillige og én turleder / koordinator).
  Det skal delta total 175 personer, 25 deltakere i sju ferie turer. De sju turene arrangeres i tidsrommet 29. juni til og med 14. august. Hver tur starter mandag og avsluttes fredag. Aktivitetene er den viktigste delen av prosjektet og vil i stor grad avgjøre hvor vellykket prosjektet blir. Det er flere hensyn å ta når vi velger ut, setter sammen og gjennomfører aktivitetene. Det mest sentrale er at aktivitetene skal ha en klar innretning for bedret psykisk helse og mestring i hverdagen. Aktivitetene skal samtidig ikke være for kompliserte å gjennomføre. De skal være tilpasset målgruppen, ha en åpen, dialogisk form (ikke belærende) og være mulige å gjennomføre innen de gitte tidsrammer.

  Begynner mandag og avsluttes fredag. Slik får de frivillige og turlederne anledning til å hente seg inn i løpet av helgen i påvente av en ny gruppe. Det vil også bli noe rotering blant prosjektmedarbeiderne, slik at ikke alle turledere eller frivillige arbeider kontinuerlig i sju uker.

 • Januar-mai
  - Ta kontakt med sosialtjenester i Oslo bydeler om rekruttering av familier som kunne delta.
  - Rekruttering kursledere og frivillige - Rekruttering av deltakere
  - Opplæring av kursledere
  - Opplæring av frivillige
  Juni-august.
  Juni - august
  - Gjennomføring av turene
  August-desember
  Gjennomføring av tre samlinger for frivillige, foreldre og barn (nettverksbygging). Ett møte annenhver måned (august, oktober og desember).

 • Målgruppen som lider av manglende integreringen i storsamfunnet fører til lav arbeidsdeltakelse og lite nettverk, noe som på sikt fører til både psykiske og fysiske helseproblemer. Prosjekt vil kunne bryte denne onde sirkelen å gi et pust rom til utsatte familie. Forandringer vil også komme til barna til gode

Sluttrapport

 • Per 1. januar 2014 bodde det over 135 000 personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land i Oslo. Disse personer vet vi at de ofte har lavere utdanningsnivå, lavere inntekt og dårligere helse enn gjennomsnittet, er overrepresentert når det gjelder en lang rekke livsstilssykdommer og psykiske plager. Særlig markante er forskjellene mellom førstegenerasjonen og den etnisk norske befolkningen. Det er også vanligere for ikke-vestlige familier å være mange i samme husstand. Trangboddhet er et problem. Dessuten er mange enslige forsørgere.
  Målsetting
  Den overordnete målsetningen var å organisere syv ferieturer, til Norsk Folkehjelps Oslos villa på Nesodden, Furukollen, for til sammen 175 personer (foreldre og barn). På turer skal organiseres aktiviteter til barna og voksne.

 • 161
 • Det ble organisert seks ferieturer i sommer. Det deltok totalt 161 personer.Turene begynte mandag og avsluttet fredag, ble gjennomførte på Oslofjorden, Norsk Folkehjelps Oslos villa på Nesodden, Furukollen.
  Hver tur hadde en varighet på fem dager. Vi rekrutterte grupper på 5-7 familier per tur, avhengig av antallet barn som skulle delta. Det var til sammen plass til 23 deltakere (mellom mor og barn) og fire ansvarlige (tre frivillige og én turleder). Turene ble arrangert i tidsrommet 20. juni til og med 21. august.
  Metode
  Aktivitetene var den viktigste delen av prosjektet. Det var flere hensyn å ta når vi velger ut, setter sammen og gjennomfører aktivitetene. Det mest sentrale var at aktivitetene skulle ha en klar innretning for bedret psykisk helse og mestring i hverdagen.
  Hver dag organiserte de frivillige medarbeiderne enkle aktiviteter for barn og voksne. Her var det fokus på å kombinere lek og moro med mer pedagogisk innrettede aktiviteter. Aktivitetene var rettet til barna og til voksne, noen var felles som gåturer, bading, samlinger for å synge.

 • Flere av barna fortalte at det var første gang de hadde badet i sjøen. De gjorde seg nye erfaringer om hvordan de kan benytte turen, fortalte at leken på turene var mindre konfliktfylt enn det de er vant til fra nabolaget hjemmefra.
  På samlingene der kvinnene diskuterte sine problemer, fikk de utløp for sorg og frustrasjoner, men det viktigste var at de fikk konkrete råd og satt igjen med en følelse av håp og løsninger.
  Deltakere fikk positive erfaringer og annerledes sosial samvær, økte energien og selvtillit.

 • OASENs sommerturer har vist seg å være et tiltak der aktivitetene har hatt en klar innretning for bedret psykisk helse og mestring i hverdagen til deltakere. Tiltaket har også vært viktig for å styrke innvandrerkvinner, barn og unges levekår og muligheter i Norge særlig med tanke der feriene tidene er en utfordring
  Mor og barn har fått mer kjennskap om naturen i Norge, utført aktiviteter ut i naturen og det har økt integrering for denne gruppe.