God forskning på barnas premisser

Ved hjelp av både foreldre og behandlere skal det utvikles gode metoder for evaluering og videreutvikling av barneorientert familieutvikling på Sørlandet sykehus.

I samarbeid med

– Det er jo sånn med psykisk helse at det er de menneskelige ressursene som er viktig. Barneorientert familieterapi (BOF) er veldig personlig, der det ikke nødvendigvis er sånn at man følger en manual der man skal gjennom seks enheter, men det er likevel en tydelig struktur, sier prosjektleder og sosiolog Kari Vik.

Hun viser frem behandlingsrommet for BOF sammen med medforsker Indra Simhan. Et rom som ikke umiddelbart bringer tankene til verken terapi eller psykiatri.

Behandling gjennom lek

Midt i rommet står en stor sandkasse, og langs veggene står fargeglade stoler og kasser med leker og fargestifter. Hensikten er at man i rommet skal kommunisere på de aller yngste barnas premisser, nemlig gjennom tegning og lek.

De fleste som har forsøkt å få et barn til å fortelle en historie vet at det ofte går veldig mye lettere hvis barnet kan bruke lek til å kommunisere. Sånn er det også når barn har behov for psykisk helsehjelp. Gjennom BOF er det utviklet en metode for å la barnet uttrykke seg på sine egne premisser.

BOF er allerede implementert i sped- og småbarnsteamene ved Abup Sørlandet sykehus og flere andre sykehus i Norge. Men for å sørge for at metoden optimaliseres og eventuelt kan videreutvikles ønsker Kari Vik og Indra Simhan nå å finne gode forskningsmetoder som er kvalitetssikret av fagfolk og foreldre.

Ekspertpanel

I prosjektet God forskning på barnas premisser gjennomfører de derfor både Barneorientert familieterapi og bruk av spørreskjemaer som skal oppleves meningsfulle av foreldrene.

Gjennom prosjektet rekrutterer de et ekspertpanel, som skal gjenspeile ulike erfaringer med BOF. Panelet skal bestå av fire mødre og/eller fedre som allerede har fått BOF-behandling sammen med sine små barn, samt to forskere og to klinikere fra Abup.

Panelet skal deretter møtes jevnlig for å vurdere styrker og svakheter ved de ulike kliniske måleinstrumentene som brukes i dag, samt måle- og kartleggingsverktøy som kan tenkes å brukes i et fremtidig forskningsprosjekt. Målet er å sette sammen et batteri av måle- og kartleggingsinstrumenter, som grunnlag for videre forskning.

– Vi har allerede hatt et møte med ekspertpanelet, og det var veldig positivt, sier Kari Vik.

Metodeutvikling for å bedre barns rettigheter

– De har jo andre erfaringer enn det vi har tenkt på. Det blir jo en slags bieffekt av prosjektet, der vi får nyttig tilleggsinformasjon, sier Indra Simhan, og legger til:

– Et konkret innspill vi allerede har fått er muligheten for at noen av skjemaene fylles ut mens en fagperson er i rommet. Det kan bidra til at skjemaene ikke føles så overveldende, fordi man kan få svar på det man er usikker på med en gang, sier hun.

Prosjektet er ettårig, og planen er at resultatene skal fungere som et forprosjekt for et fremtidig forskningsprosjekt på BOF.

– Med mer erfaring og kartlegging, så håper vi jo at vi kan bidra til metodeutvikling, for eksempel ved at vi med mer erfaring og evaluering kan forstå mer om hvordan de minste barna uttrykker seg. Til syvende og sist handler jo dette om barns rettigheter, sier Indra Simhan.

INNVILGET STØTTE640.000 kr
PROSJEKTLENGDE1 år
ANTALL I MÅLGRUPPEN50

Sammendrag

Bakgrunn

Barneorientert familieterapi (BOF) fyller et lenge etterspurt behov i klinisk arbeid innenfor barns psykiske helse. Sped- og småbarnsteamene ved Abup Sørlandet Sykehus, implementerte BOF i 2016/17. Med ca 180 årlige henvisninger til sped- og småbarnsteamene, hvorav ca 30% får BOF behandling, og med 12 BOF-terapeuter, har vi et bra utgangspunkt for klinisk forskning. Sammen med foreldre som har fått BOF sammen med sine barn og BOF-terapeuter vil vi danne et ekspertpanel for å sette sammen et batteri av måle- og kartleggingsinstrumenter, som grunnlag for videre forskning

Målsetting

Finne gode forskningsmetoder som er kvalitetssikret av fagfolk og foreldre, ved å gjennomføre Barneorientert familieterapi og bruke spørreskjemaer som oppleves meningsfulle av foreldre.

Målgruppe

Kort sikt: Forskere som kan bruke resultatet, måle- og kartleggingsverktøy, fra prosjektet. Lang sikt: Foreldre m barn som gjennomgår BOF, og terapeutene deres.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil sette sammen et ekspertpanel som skal gjenspeile ulike erfaringer med BOF. Panelet skal vurdere styrker og svakheter ved de ulike kliniske måleinstrumentene vi bruker pr i dag, samt måle- og kartleggingsverktøy vi kan tenke oss å bruke i et framtidig forskningsprosjekt. Panelet skal bestå av fire mødre og/eller fedre som allerede har fått BOF-behandling sammen med sine små barn, samt to forskere og to klinikere fra Abup. Etter et oppstartseminar vil vi treffes ukentlig for å jobbe med de ulike måle- og kartleggingsverktøyene. 10 familier skal rekrutteres til å prøve disse instrumentene. I aktiv terapifase vil møtehyppigheten i ekspertpanelet være noe lavere. Etter at terapiperioden er over vil vi møtes oftere igjen, for å oppsummere, konkludere, rapportere og formidle resultater. I løpet av året vil vi også arrangere to veiledningsdager for BOF-terapeutene for å sikre kvaliteten av deres arbeid, som blir ekstra krevende i denne perioden.

Fremdriftsplan

2019: Startseminar for ekspertpanelet: januar Oppstartsmøte for BOF-terapeuter: januar Arbeide i ekspertpanelet: hele året Rekruttere familier til BOF: vinter og vår Gjennomføre BOF-terapi: vår og sommer Nettverksarbeid: hele året Veiledning av BOF-terapeuter: vår og høst

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barneorientert familieterapi (BOF) fyller et lenge etterspurt behov i klinisk arbeid innenfor barns psykiske helse. Sped- og småbarnsteamene ved Abup Sørlandet Sykehus, implementerte BOF i 2016/17. Med ca 180 årlige henvisninger til sped- og småbarnsteamene, hvorav ca 30% får BOF behandling, og med 12 BOF-terapeuter, har vi et bra utgangspunkt for klinisk forskning. Sammen med foreldre som har fått BOF sammen med sine barn og BOF-terapeuter vil vi danne et ekspertpanel for å sette sammen et batteri av måle- og kartleggingsinstrumenter, som grunnlag for videre forskning

Målsetting

Finne gode forskningsmetoder som er kvalitetssikret av fagfolk og foreldre, ved å gjennomføre Barneorientert familieterapi og bruke spørreskjemaer som oppleves meningsfulle av foreldre.

Målgruppe

Kort sikt: Forskere som kan bruke resultatet, måle- og kartleggingsverktøy, fra prosjektet. Lang sikt: Foreldre m barn som gjennomgår BOF, og terapeutene deres.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil sette sammen et ekspertpanel som skal gjenspeile ulike erfaringer med BOF. Panelet skal vurdere styrker og svakheter ved de ulike kliniske måleinstrumentene vi bruker pr i dag, samt måle- og kartleggingsverktøy vi kan tenke oss å bruke i et framtidig forskningsprosjekt. Panelet skal bestå av fire mødre og/eller fedre som allerede har fått BOF-behandling sammen med sine små barn, samt to forskere og to klinikere fra Abup. Etter et oppstartseminar vil vi treffes ukentlig for å jobbe med de ulike måle- og kartleggingsverktøyene. 10 familier skal rekrutteres til å prøve disse instrumentene. I aktiv terapifase vil møtehyppigheten i ekspertpanelet være noe lavere. Etter at terapiperioden er over vil vi møtes oftere igjen, for å oppsummere, konkludere, rapportere og formidle resultater. I løpet av året vil vi også arrangere to veiledningsdager for BOF-terapeutene for å sikre kvaliteten av deres arbeid, som blir ekstra krevende i denne perioden.

Fremdriftsplan

2019: Startseminar for ekspertpanelet: januar Oppstartsmøte for BOF-terapeuter: januar Arbeide i ekspertpanelet: hele året Rekruttere familier til BOF: vinter og vår Gjennomføre BOF-terapi: vår og sommer Nettverksarbeid: hele året Veiledning av BOF-terapeuter: vår og høst

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2019He1-256289.God forskning på barnas premisser.Rapport m vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Kari Vik

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
God forskning på barnas premisser
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sørlandet sykehus HF
Beløp Bevilget
2019: kr 640 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet