Små barn er også på nett, og nå har Redd Barna sørget for å lage en veiledning for foreldre, for å sikre godt nettvett for de minste. Foto: Lisbeth Michelsen/Redd Barna

Mandag 14. desember lanserer nemlig Redd Barna og åtte andre organisasjoner veiledningsheftet Småbarn og skjermbruk – en god start.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen, gjennom ExtraExpress, og tar sikte på å gi informasjon og tips til foresatte for de aller yngste barna – de mellom null og seks år.

– Vi har jobbet for å sette søkelyset på ting som er lurt å tenke på når det gjelder tekniske innstillinger, og rammer for bruken i familien. Foreldre bør se på sin egen nettbruk, om det går utover kontakten med barna at foreldrene stadig sitter bak en skjerm, sier rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna.

Stadig flere småbarn tar i bruk nettbrett til spill, lek og utforsking, og heftet Småbarn og skjermbruk – en god start gir tips og sjekklister for foreldre som vil gi de minste barna en trygg og positiv begynnelse på sitt digitale liv.

Blant de viktigste rådene er disse:

  • Vær sammen med barnet om medieopplevelsene.
  • Tenk gjennom hvilke rammer for medie- og teknologibruk dere vil ha hjemme.
  • Sett deg inn i tjenester, innhold, teknologi og aldersgrenser.
  • Lær barna gode nettvaner tidlig – du er den viktigste rollemodellen!

Det er frivillige hos Redd Barna som har vært pådrivere for prosjektet. Den danske søsterorganisasjonen har allerede utviklet et kompetansehefte, og dermed var veien med ett litt kortere. Nå er denne oversatt til norsk og tilpasset norske forhold, og arbeidet forankres nå hos Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt.

Småbarn og skjermbruk – en god start

  • Et prosjekt i regi av Redd Barna.
  • Samarbeider med åtte andre organisasjoner.
  • Har fått støtte av ExtraStiftelsen via ExtraExpress.
  • Heftet finner du her!

Prosjektinformasjon