Hva synes du om å være med på denne treningen, spurte fotografen, og fikk dette til svar. Her med personlig trener ved 360-grader treningssenter på Gjøvik. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Hvis du skal skrive om dette, så må du skryte masse av prosjektlederne. Dette er så bra!

– Ja, det er kjempegøy og skriv at vi ler mye sammen også – det er ikke bare trening!

Pårørendes behov

Uoppfordret kommer kommentarene fra deltakerne i prosjektet «Fleksibel avlastning og aktivitet» i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen på Gjørvik. Prosjektet er bredt sammensatt av Gjøvik demensforening, Gjøvik kommune, Gjøvik Frivilligsentral, Senter for omsorgsforskning og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland.

Hensikten er å bidra til avlastning for pårørende til personer med demens, samtidig som både den med demens og pårørende kommer seg ut i aktivitet – sammen med frivillige.

– Prosjektet er i hovedsak styrt av de pårørendes behov, forteller prosjektleder Anne Marit Åslund.

Avgjørende med app

Deltakerne i prosjektet er hjemmeboende med demens, sammen med sine pårørende. Gjennom en app, kalt FRIDA (Frivilligsentralenes Data Adminstrasjonsverktøy), holder prosjektlederne, de frivillige og deltakerne kontakt. De pårørende kan for eksempel melde inn at de har behov for avlastning, og deretter går det en tekstmelding til alle frivillige, som så kan melde seg til tjeneste.

– App-en har vært avgjørende for at vi skal få dette til, for det gjør koordineringsarbeidet veldig mye lettere, sier Åslund.

Å gå med strikk rundt bena styrker lårmusklene, som igjen kan virke fallforebyggende. Men for noen kan det friste og heller ta en liten svingom. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Fellestrening

I tillegg til den fleksible løsningen, har det vært et ønske fra de pårørende om å ha en felles aktivitet. Resultatet har blitt at deltakerne møtes på 360-grader treningssenter på Gjøvika hver onsdag for én times felles trening. Med seg har de fått personlig trener Heidi Harriet, som loser dem trygt gjennom en time med blant annet ergometersykkel, tredemølle og styrketrening.

– Det er frivillige med på disse timene også, det gjør det tryggere for både personen med demens og for de pårørende, for da får de hjelp og avlastning underveis. Det gjør at de pårørende også kan få seg en treningstime, forklarer Åslund.

Sirkeltreningen er enkel og lagt opp slik at alle kan klare den. Det blir tyngre jo raskere man gjør øvelsen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Økt livsglede

I tillegg til at deltakerne både blir sterkere og i bedre form, så har det sosiale vært en uvurderlige effekt for deltakerne.

– Vi ser at det sosiale har vært veldig viktig. Mange har fått en helt annen livsglede, og for de pårørende så er det veldig fint å møte andre i samme situasjon, sier Åslund.

Vil inspirere andre

I løpet av prosjektperioden gjennomføres det fortløpende evaluering, blant annet gjennom dybdeintervjuer med deltakerne. Hensikten er å utvikle en modell, som andre også kan benytte seg av.

– Flere har fortalt at de ønsker å fortsette treningen, og målet vårt er jo at dette skal bli et varig tiltak, sier Åslund.

Både de frivillige og de pårørende bidrar med en støttende hånd for dem som har behov for det. Det gjør treningen trygg for alle. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
Godt humør og sosialt samvær er vel så viktig som fysisk aktivitet for den treningsglade gruppa på Gjøvik. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Fleksibel avlastning og aktivitet
Prosjektet i kortform

Prosjektet vil gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen v/ Gjøvik demensforening, Gjøvik kommune, Gjøvik Frivilligsentral, Senter for omsorgsforskning og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland. Gjennom bruk av en digital løsning vil vi koble pårørende til personer med demens sammen med frivillige, slik at pårørende får avlastning og personer med demens får gjøre meningsfulle aktiviteter. Gjøvik demensforening er med i prosjekt- og styringsgruppe og vil delta i kurs, opplæring og workshops med pårørende og frivillige.

Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Gjøvik demensforening
Ekstern instans
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, Gjøvik kommune
Prosjektleder/forsker

Anne Marit Åslund

Fylke(r)
Oppland
Kommune(r)
Gjøvik
Konkret sted/adresse
Haugtun omsorgssenter Storgt. 33, + Treningssenter 360grader, Jernbanesvingen 6,
Konkret sted/postnr
2821
Bevilget
2018: kr 861 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
01.01.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • I demensplan 2020 heter det at en av de største utfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning, er at tallet på personer med demens sannsynligvis vil fordobles de nærmeste 30-40 årene.
  Gjøvik demensforening deltar i et pågående prosjekt som utvikler en modell for avlastning i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland. Arbeidet i dette prosjektet avdekket manglende tilbud om aktivitet og for lite avlastning og støtte til pårørende.
  Vi vil utnytte det potensiale som ligger i å inkludere frivillig innsats i demensomsorgen.

 • Effektmål:
  Personer med demens får systematisk og tilrettelagt trening
  Pårørende opplever støtte, involvering og avlastning i rollen som omsorgsgiver
  Frivillige er involvert i demensomsorgen
  Resultatmål: Videreutvikle en modell for fleksibel avlastning som inkluderer fysisk og sosial aktivitet.

 • Personer med demens og deres pårørende er primærmålgruppe
  Tiltakene vil også rette seg mot frivillige

 • 20
 • 100000
 • Planlegging og kartleggingsfase:
  Kartlegging av pårørendes behov for involvering, støtte og avlastning
  Helhetlig kartlegging av funksjonsnivået til personer med demens.
  Rekruttering av frivillige og arrangere kurs og opplæring blir en del av planleggingsfasen.

  Tiltak:
  Utvikle en ny modell for fleksibel avlastning og aktivitet i samarbeid med personer med demens og deres pårørende.
  - systematisk og tilrettelagt trening for personer med demens og deres pårørende på treningssenter og turgåing utendørs
  - tilrettelagt sosial aktivitet for personer med demens, pårørende og frivillige
  - avlastning for pårørende gitt av frivillige
  - prøve ut en teknologisk løsning som samhandlingsverktøy
  - arrangere felles erfaringssamlinger, dialogmøter/workshops.

  Metode:
  Prosjektet har en kvalitativ tilnærming for å frembringe dybde- og detaljforståelse av behov og muligheter i målgruppene.
  - kvalitative dybdeintervjuer med pårørende
  - standardiserte verktøy for å kartlegge belastning hos pårørede
  - standardiserte verktøy for å kartlegge funksjonnivå hos personer med demens
  - dokumentundersøkelse

 • 2018
  Planlegging og kartleggingsfase - jan, feb
  Kurs og opplæring frivillige - mars
  Workshop/
  dialogmøter - april
  Utprøving av tiltak - april, mai, juni, august, sept, oktober
  Evaluering av tiltak - oktober, november
  Sluttrapport og spredning- desember

  Prosjektgruppemøter 1 gang pr mnd, Styringsgruppemøter 1 gang pr kvartal