Generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen, sammen med Hilde Haualand, 1. amanuensis HIOA.

Det er 50-årsjubileum for Døves kulturdager i Norge. I år er arrangementet utvidet til å omfatte deltakere fra mer enn 20 land.

– Tegnspråkfestivalen er en blanding av fag, kultur og sosiale treff for norske og for besøkende fra andre land. I alt er flere hundre døve i Bergen for å ta del i et spekket program forteller prosjektleder Rune Anda i Bergen døvesenter.

Bygger bro

Torsdag 24. august 2017 var det fagdag og ExtraStiftelsen var invitert til å holde et innlegg. Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er imponert over all den frivillighet og faglighet som er samlet i Bergen disse dagene.

– I søknaden la vi merke til hovedmålsettingene om at en festival som dette er en brobygger mellom hørende og døve, mellom døve i flere land. Det er nesten poetisk sier Lillehagen.

Kulturdagene går fra torsdag 24. august til søndag 28. august, med flere titalls arrangementer fra inn- og utland.

Generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans Christian Lillehagen sammen med prosjektleder Rune Anda i Bergen døvesenter.

Mulig takket være støtte fra ExtraStiftelsen

Fagdagen under festivalen hadde spesielt fokus på døves mentale helse og forskere legger fram resultater og problemstilling de ser fra sin forskning. Cathy Chovaz fra Canada, som er psykolog og professor fortalte om sterke pasienthistorier som like gjerne kunne vært fra Norge.

– Vi har fått et sterkt faglig program i tillegg til flotte kulturopplevelser, og ikke minst betydningen av å treffe
hverandre i et stort tegnspråkfellesskap. Dette hadde ikke vært mulig å få til uten støtte fra ExtraStiftelsen forteller prosjektleder Rune Anda i Bergen døvesenter.

Bergen døvesenter ble overrasket i 2015 med midler til døvefestivalen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2016)
Prosjektnavn
Bergen Internasjonale Tegnspråkfestival
Prosjekttema
Bergen Internasjonale Tegnspråkfestival 2017
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Rune Anda

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2016: kr 650 000
Startdato
01.08.2016
Sluttdato
30.09.2017
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Det er festivaler innenfor alle mulige sjangere og innenfor mange forskjellige språkgrupper i Norge. Nå er tiden inne for at også tegnspråklige kan få oppleve en stor internasjonal kulturfestival. Kultur som er sprunget ut av hvert lands nasjonale tegnspråk bygger i sterkere grad på det visuelle, derfor snakker vi om en egen døvekultur.

  • En feiring av et språk og en kultur som i alt for mange år har vært undertrykket av myndighetene i alle land. En festival som vil gi økt selvtillit og tro på egne muligheter blant døve selv, og som vil gi storsamfunnet en aha-opplevelse over hvor «normale» døve egentlig er.

  • I Norge bor det 5.000 døve. Mange, også fra verden, kommer til festivalen. Det blir noe som ExtraStiftelsen vil bli stolt av å være sponsor av.

  • Fram til nå har alt arbeid med festivalen skjedd på dugnads-basis. Bergen Døvesenter nyter godt av mange dyktige frivillige som stiller opp og gjør en fremragende jobb. Vi har søkt Stat, fylke og kommune om tilskudd til festivalen, men de svarer alle at de tidligst kan blir aktuelt å gi støtte i 2017. Vi ser at allerede nå er det behov for en sekretær som samler trådene og dette behovet vil bare bli forsterket jo nærmere festivalen vi kommer. Vi søker derfor ExtraStiftelsen om midler til å engasjere en sekretær i 40 % stilling i hele 2016 og i 100% stilling fra 1. januar til 30. september 2017. Det vil gi oss en trygghet i forberedelsene og en kvalitetssikring av det arbeidet som fortsatt skal gjøres at de mange frivillige i Bergen Døvesenter.

  • Arrangementskomiteen bestående av K. Våge, T. Ringsø, T. Fiksen og R. Anda har allerede arbeidet med festivalen i ett år, med å booke lokaler og opprette kontakt med internasjonale teatergrupper og kunstnere. I 2016 opprettes en rekke underutvalg av frivillige som skal jobbe med hver sine områder knyttet til festivalen. I 2016 starter også arbeidet med å markedsføre festivalen og inngå avtaler med de som skal opptre osv. fram mot 25 august 2017.

  • Vi bygger bro mellom døve i Norge og døve i utlandet. Vi bygger bro mellom døve og hørende. Det blir en festival som forteller at «døve har et godt liv». Og profilerer Norge internasjonalt på en positiv måte. Næringslivet i Bergen tjener på festivalen. Men vi skaper en møteplass som sprer glede og fellesskap.