Over 120 ungdommer er med på scenen i denne forrykende og tankevekkende musikalen. Foto: Vegard Breie

Selvmord tar flere liv blant unge i Norden enn både trafikkulykker, overdoser og kreft. På tross av at dette er selvmord et tema som er lite belyst i offentligheten. Høydan Kulturproduksjoner, i samarbeid med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, har derfor jobbet frem musikalen Exit som hadde premiere i Operaen i Oslo 6. april 2018.

– Vi tror at det blir lettere for lærere og elever å ta opp tematikken når det kan relateres til noe man har sett på en scene. Derfor har vi også utarbeidet et pedagogisk opplegg som lærere kan bruke i tilknytning til forestillingen, forteller kunstnerisk leder Elin Høyholm fra Høydan Kulturproduksjoner.

ExtraStiftelsen møtte noen av de involverte i produksjonen noen timer før premieren. Fra venstre: Benjamin Hiley, Danny Soares, Elin Høyholm, Espen Sæbøe Karlsøen, Sofie Almåsvold og Monica Smith. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Forrykende show

Exit er en fengende forestilling med driv og rytme. Handlingen er sentrert rundt karakteren Even (Benjamin Hiley) som opplever ensomhet og mobbing. Han blir kjent med Kazim (Danny Soares), en populær gutt som har flyktet fra Eritrea.

– Denne forestillingen har fått enda større betydning for meg etter at jeg takket ja. Jeg har dessverre opplevd flere i nær krets som har gått bort, og det gjør denne forestillingen ekstra viktig for meg, forteller Benjamin.

– Rollefiguren min Kazim har gått gjennom mye på fluktreisen til Norge, mistet begge foreldrene sine og skadet den ene foten. På tross av dette lever han et aktivt liv, og inkluderer Even i vennegjengen, forteller Danny.

Permanent løsning på et midlertidig problem

Over 120 ungdommer deltok i musikalen, og flere av dem har egne erfaringer med mobbing selvmord. Prosjektet er utviklet sammen med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).

– Det betyr mye at et så tabubelagt tema blir formidlet fra en så viktig scene som denne, forteller Espen Sæbøe Karlsøen fra Unge LEVE.

– Det viktigste vi vil formidle med denne forestillingen er at selvmord ikke er et alternativ. Som det blir sagt fra scenen: «selvmord er en permanent løsning på et midlertidig problem». Det blir bedre etter hvert, avslutter forteller kunstnerisk leder Elin Høyholm.

Her kan du se en liten smakebit av forestillingen

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Exit
Prosjektet i kortform

Høydan Kulturproduksjoner skal, i samarbeid med LEVE, sette opp musikalen EXIT på Den Norske Opera&Ballett, april 2018. Tema er mobbing og selvmord. Aktørene er bl.a. frivillige barn og unge som spiller ut egne erfaringer om mobbing og selvmordstanker på scenen, i et forebyggende perspektiv. Formidling av temaer som mobbing og selvmord krever meget gode forberedelser, derav prosjektet Exit-Prep: et pedagogisk og forebyggende forberedelsesarbeid for de unge aktørene, med gruppesamtaler om psykisk helse/mobbing/selvmordstanker og arbeid med å omforme vonde erfaringer til kunstneriske uttrykk.

Organisasjon
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Exitmusicals, Høyden
Prosjektleder/forsker

Oddrun Bøhlerengen

Andre fylker for prosjektet
Akershus, Oslo
Konkret sted/adresse
Kirsten Flagstads Plass 1
Konkret sted/postnr
0150
Bevilget
2017: kr 285 000
Startdato
15.07.2017
Sluttdato
31.05.2018
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Siden 2011 har Høydan Kulturproduksjoner arbeidet med forebyggende musikaloppsetninger om, med og for barn og unge, i nært samarbeid med frivillige brukerorganisasjoner. Målet er å bruke kunst og kultur for å forebygge vonde hverdagstemaer (ensomhet, diskriminering, utenforskap). «Dropout» (frafall i skolen) og «Spring Up» (diskriminering) ble vist på den Norske Opera & Ballett i Oslo hhv. i 2013 og 2015, med totalt 20 000 besøkende. I april 2018 skal musikaloppsetningen EXIT fremføres på Operaen: EXIT. EXIT har mobbing og selvmordsforebygging i sentrum, med LEVE som samarbeidspartner.

 • Mental forberedelse av barn og unge i EXIT til a) å formidle mobbing- og selvmordtematikk gjennom kulturelle og kunstneriske utrykk, og til b) å transformere erfaringer fra eget liv til et universelt forebyggingsbudskap på scenen. Mange av disse har selv blitt mobbet/har hatt selvmordstanker.

 • De 80 aktører som skal opptre på scenen, med spesielt fokus på aldersgruppen 10 – 20 år.
  Overordnet målgruppe for musikalen er barn og unge i alder 7 – 25 år.

 • 50000
 • 25000
 • Gjennomføring: reaksjoner, følelser og tanker oppstår ofte underveis i innstuderingsperioden, hvor pedagogiske grep og ivaretakelse gjøres ‘der og da’. I Exit-Prep vil det i tillegg settes av månedlige gruppesamtaler med spesialpedagog fra Høydan og erfaringskonsulenter/fagpersoner fra LEVE. Målet er å øke de unges kunnskapsgrunnlag om psykisk helse, å forbedre de unges evne til gjenkjennelse og å senke terskelen for å søke hjelp. Det legges også til rette for individuell oppfølging, der LEVE også vil være en del av samtaletilbudet.
  Metode: For at forestillingen skal få en forebyggende virkning, må vi finne rett kombinasjon av kunstneriske uttrykk, pedagogiske grep og mental forberedelse som gjør at forestillingen oppleves nært, ekte og gjenkjennbart. Dette er kjernen i Exit-Prep, basert på tre sammenhengende grep: 1) sceniske virkemidler som dans, akrobatikk, scenografi, musikk og tekster. 2) lydbilde og musikalske virkemidler. 3) barna og ungdommene vil pedagogisk ledes gjennom teori (hva skjer i deg når du blir mobbet/holdt utenfor) og handling (hvordan kan det som skjer i deg formidles gjennom kunstneriske uttrykk). Jevnlige gruppesamtaler i samarbeid med LEVE vil legge grunnlag for/justere denne tilnærmingen under arbeidet.

 • Juni: oppstart Exit-Prep, prøvestart. Workshop Barnekunstmuseet. Aug-sept: musikalske prøver. Smakebiter ved Verdensdagen (LEVE). Okt-nov: musikkvideo/kortfilmer ferdigstilles. Des 2017 – mars 2018: prøver intensiveres. April: prøveperiode i uke 12 og 13. Forestilling i uke 14, 15 og 16. Exit-Prep starter og avslutter med gruppesamtale. Månedlige gruppesamtaler underveis, samt individuelle samtaler og evt. justeringer av tilnærming til innhold.