Erna Solberg var rørt etter møtet med Go Campus-elevene. Elevene på sin side takket statsministeren for oppmerksomheten ved å gi henne et blått glasshjerte. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

– Jeg ble frarådet å studere av lærere og rådgivere, fordi de sa at jeg med stor sannsynlighet ville føle meg utilstrekkelig, og at jeg ville gå på et nytt nederlag, fortalte Lina, da Rådet for psykisk helse arrangerte Go Campus-konferansen i Bergen onsdag.

Hun var én av ti tidligere Go Campus-elever som deltok på konferansen, og hennes erfaring gikk som en rød tråd gjennom historiene til deltakerne. Beskjeden de har fått er at de mest sannsynlig aldri vil klare å studere, og at de helst bør la være, for å unngå nye nederlag.

– Takk for en morgen med rørende og vonde historier, men likevel med mye håp, skrev statsminister Erna Solberg på Twitter, etter at hun gjestet konferansen.

Se Rådet for psykisk helses video om Go Campus her:

Video: Youtube/Rådet for psykisk helse

Misbruk og overgrep

Lina har, som de andre deltakerne i Go Campus, en fortid preget av angst, depresjoner og vonde opplevelser. Flere av deltakerne har opplevd misbruk og overgrep, rusavhengighet og en vond oppvekst. Mens deltakerne fortalte, satt en svært rørt statsminister på sidelinjen og lyttet, og stilte spørsmål.

I sum gjør deltakernes sterke historier til at skole og studier i perioder har føltes som et uoverkommerlig hinder. Ikke på grunn av manglende vilje, men fordi den nødvendige tilretteleggingen for dem som sliter, ikke alltid har vært til stede.

Helt til Go Campus ble startet som et prøveprosjekt ved Kyrre skole i Bergen i 2008. Go Campus handler kort fortalt om å være en brobygger for elever med psykiske helseutfordringer, som har en ambisjon om å gjennomføre en høyere utdanning. ExtraStiftelsen har støttet prosjektet i totalt tre år, og var onsdag tilstede på konferansen om prosjektet.

Linas erfaring med lærere og rådgivere som nærmest tar sorgene på forskudd på vegne av eleven, gikk som en rød tråd gjennom de ti Go Campus-elevenes svært personlige og sterke historier onsdag.

Ti tidligere Go Campus-deltakere fortalte sine svært personlige og sterke historier under konferansen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Oppfordring til statsministeren: – Tør å se oss

– Jeg hører flere unge si at veiledere og rådgivere sier at de skal ta ned forventningene. Hva tenker dere om det?, spurte statsminister Erna Solberg deltakerne.

– Jeg synes det er helt forferdelig, kommenterte Mai, som selv går tredje år på vernepleien, takket være Go Campus.

– Men hva burde gjøres annerledes?, ville statsministeren vite.

– Samarbeid og god kommunikasjon. Tør å se oss og ikke snu dere vekk, sa Sara, som også har studert vernepleie med hjelp av Go Campus.

Generalsektretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, statsminiser Erna Solberg, generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen og prosjektleder for Go Campus, Benedicte Blytt var alle svært imponerte over de tidligere Go Campus-deltakerne. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

Enkle grep – store resultater

Statsminister Erna Solberg understreket selv at den største årsaken til at folk blir uføre er det som defineres som «lett psykisk sykdom». Disse overgangene, mellom videregående skole og studier, eller mellom utdanning og arbeidsliv, er ofte årsaken til at mange faller utenfor. Overgangene preges av usikkerhet og frykt, og gjør at mange vegrer seg.

«En sentral del av opplegget er å sørge for at elevene blir kjent med universitets- og høyskolesystemet gjennom siste år på videregående. Gjennom systematisk øving og godt planlagte turer, erobrer elevene gradvis Campus – denne byen i byen der studenter lever størstedelen av sin hverdag», skriver psykiskhelse.no om prosjektet.

– Disse overgangene skal det gjøres noe med, og jeg synes Go Campus er utrolig bra, kommenterte Solberg i innlegget hun holdt på scenen.

For selv om Go Campus foreløpig ikke er «gjennomanalysert», som prosjektleder Benedicte Blytt sa fra scenen, er det liten tvil om at suksessraten er høy.

– Go Campus fungerer. Det er alle vi som sitter her vitner på, sa tidligere deltaker – og ferdig utdannet vernepleier, Sara.

Dette er Go Campus:

  • Et rådgivningsprogram i regi av Rådet for psykisk helse, der elever med ulike psykiske helseplager får hjelp til å takle overgangen til høyere utdanning.
  • Ble startet av Benedicte Blytt på Kyrre skole i Bergen i 2008.
  • Støttet av ExtraStiftelsen i perioden 2012-2015.
  • Totalt har 249 elever deltatt (og deltar) i prosjektet.
  • Har blitt gjennomført ved skoler i 11 fylker.
  • 155 elever har per i dag fullført videregående.
  • Åtte av ti er i gang med høyere utdanning.