Illustrasjon: Simon Brun

I begynnelsen av 2019 lanserer Afasiforbundet en ny informasjonsfilm om afasi.

Denne saken er skrevet av Afasiposten.

Som del av denne informasjonsfilmen er det laget en kort animasjonsfilm. Animasjonen er en selvstendig liten film som forklarer afasi kort og på en enkel måte.

Målet er informasjonsspredning og hvem har vel ikke tre minutter å sette av til å lære litt om afasi?

Animasjonsfilmen kan du se her:

Og her kan du se hele informasjonsfilmen:

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
En afasifilm - Når språket går i stykker
Prosjektet i kortform

Afasiforbundet ønsker å lage en informasjonsfilm om afasi som skal bidra til økt bevissthet om afasi, nyttige råd og tips i afasihverdagen og strategier til bruk i kommunikasjon med afasirammede. Filmen skal rettes mot afasirammede, pårørende, helsepersonell og folk flest. Det er generelt sett for liten bevissthet om afasi og rammede og pårørende melder om for lite informasjon i etterkant av skaden.

Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Annika Nadira de Leon

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2017: kr 389 500
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Afasiforbundet jobber for at afasirammede og pårørende skal få en bedre hverdag og vi jobber for å spre bevissthet om afasi. Forskning viser at det generelt sett er for dårlig kunnskap om afasi i befolkningen. Rammede og pårørende oppgir mangel på informasjon i etterkant av skaden og helsepersonell trenger kunnskap om afasi og strategier for kommunikasjon. Det er behov for en informasjonsfilm som gir økt innsikt i hva afasi er, tips til å mestre hverdagen og kommunikasjonsstrategier.

 • Målet er å lage en film som informerer om afasi, som gir nyttige råd og tips til afasihverdagen samt konkrete strategier for kommunikasjon med afasirammede. Det er viktig at filmen gir informasjon som målgruppen har behov for og som kan bidra til hverdagsmestring.

 • Målgruppen er afasirammede, pårørende, helsepersonell og folk flest.

 • 80000
 • 80000
 • Afasiforbundet vil ha en kvalitativ tilnærming til både kartlegging og intervjuer. Planen er å benytte en semi-strukturert datainnhentingsmetode via telefonsamtaler og møter. Det er viktig å understreke at det er administrasjonen i Afasiforbundet som vil lede dette prosjektet.

 • Juli – oktober (Planleggingsfase)
  Kartlegging, drøfting, pilotprosjekt, kontakt med produksjonsselskap

  November – mars (produksjonsfase)
  Bearbeiding etter pilotprosjekt, innspill faglig utvalg, innspilling/opptak, redigering

  April – juni (distribusjonsfase)
  - Markedsføring og distribuering

  Se vedlagt prosjektbeskrivelse for utdypende informasjon.