Emanuel Fabios Bakk (28) kom til Norge for 6 måneder siden. Takket være Caritas infosenter snakker han nå norsk og er i jobb. Foto: Amanda Schei

– Flere av arbeidsinnvandrerne havner til slutt sovende under en bro. Det er et behov for denne organisasjonen og våre tjenester, sier han.

Får arbeidsinnvandrere i jobb

Caritas infosenter i Bergen, et tilbud gjennom den katolske hjelpeorganisasjonene Caritas Norge, hjelper arbeidsinnvandrere å lære seg norsk og komme seg i arbeid. Det siste året har de også hjulpet flyktninger. Caritas mener at arbeid og språk er de to viktigste faktorene som trengs for å få til en vellykket integrering.

Solheimsnes forteller at den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas er den eneste frivillige organisasjonen i Norge som hjelper arbeidsinnvandrere på denne måten. Infosenteret har fått til sammen 900 000 kroner fra ExtraStiftelsen. Midlene er avgjørende for at senteret skal kunne eksistere.

– Når vi møter folk her er det veldig ofte fattige mennesker som i fortvilelse har måttet forlate sitt hjemland fordi de har mistet jobben og trenger en ny start. Det er ikke så enkelt som de tror når de forlater land i Sør- eller Øst-Europa. Mange tror for eksempel at hvis de kan noen ord på engelsk så går det greit. Problemet er at de strever med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Solheimsnes.

– De har gjerne flotte CV-er, men de snakker ikke norsk og har dårlig engelsk. De kommer heller ikke inn på boligmarkedet. Enten fordi de ikke har råd til det eller fordi de har et fremmedartet navn som gjør at de dessverre ikke blir tatt i betraktning. Etter en stund er pengene brukt opp. Da begynner de også å slite med det helsemessige. De får det vanskelig psykisk, de har ikke råd til å kjøpe nok mat eller rett mat. Det ene problemet avler det andre, sier Solheimsnes.

F.v: Gunnar Solheimsnes, Emanuel Fabios Bakk, Alexander Golding. Foto: Amanda Schei

Vil bli i Bergen

Caritas infosenter i Bergen tilbyr gratis norskkurs på flere nivåer og hjelper innvandrerne med å komme i arbeid. De driver også veiledning og rådgivning om arbeidsrettigheter. Målet var å få 1900 enkeltbesøkende i løpet av et år. Det har ikke vært noe problem å finne folk å hjelpe – 2200 enkeltbesøkende har vært innom på et år. Caritas har lignende infosentre i Oslo, Trondheim og Stavanger.

Emanuel Fabios Bakk (28) er en av dem som har fått hjelp gjennom Caritas infosenter. Han emigrerte fra Romania til Spania for 14 år siden.

I fjor høst flyttet han til Norge for å finne lykken, på grunn av arbeidsledigheten i Spania. Da han kom kunne han ikke et ord norsk. Nå, et halvt år senere snakker han språket såpass godt at jeg kan intervjue han på norsk.
Emanuel forteller at han trodde det skulle være lettere å komme til Norge enn det hadde vært å komme til Spania.

– Folk hadde fortalt meg at det var nok å kunne engelsk for å bo i Norge, men det stemmer jo ikke. Man er nødt til å lære seg norsk for å få jobb her. Vi må fortelle folk at om de vil bli en del av det norske samfunnet må de lære seg norsk, sier han.

På sin andre dag i Bergen oppsøkte han Caritas.

– De har hjulpet meg siden, sier han.

– De har lært meg norsk og skaffet meg jobb. Jeg jobbet først på Ricks (en pub i Bergen. Red. anm.) hvor jeg fikk flere og flere vakter. Jeg har også fått taxi-sertifikat og nå har jeg fått en prosjektstilling her i Caritas!

– Han har virkelig gjort en lynkarriere, sier Solheimsnes.

– Han startet på null. Nå jobber han her hos oss. Han har vært gjennom løypen selv og vet hvor skoen trykker.
Emanuel kan fem språk. Nå vil han opp på et enda høyere nivå i norsk og planlegger å ta Bergenstesten i desember. For i Bergen vil han bli boende. Her trives han på tross av litt dårligere vær enn han er vant til.

Når jeg spør han hva han ville gjort om Caritas infosenter ikke eksisterte bare ler han og rister på hodet.
– Det er tøft å forestille seg. Jeg vet ikke! De hjalp meg så mye med alt, sier han.

Skulle greie seg selv

I Caritas er det 2 faste ansatte og 2 prosjektansatte. I tillegg har de mange frivillige.

– Frivilligheten er en nøkkel. Dette ville ikke vært mulig uten den frivillige innsatsen, sier Solheimsnes.

Siden arbeidsinnvandrere ikke har noen rettigheter eller plikter knyttet til sin innvandring faller de mellom to stoler. Alexander Golding, som er leder for innenlandsavdelingen i Caritas Norge mener en FAFO-rapport fra 2013 beskriver situasjonen godt i sin undertittel: «innvandrerne som skulle greie seg selv». De kan ikke få hjelp av NAV og de har ikke rett på legehjelp før de har jobbet i minst 6 måneder. Men å få jobb når man ikke kjenner språket eller kulturen er lettere sagt enn gjort.

– Vi holder altså på med direkte fattigomsbekjempelse. For at mennesker skal lykkes trenger de en forankring. Uten språket er man stort sett «lost».

Infosenteret har holdt på i 2 og et halvt år. Når arbeidsinnvandrerne kom fra sør- og øst-europa, kom de og banket på døren til kirken og lurte på hvor de kunne få hjelp. Vi skjønte at vi måtte få til et opplegg for å møte behovet. Derfor opprettet vi infosenteret.

– Vi tar selvfølgelig imot alle her. Katolikker eller ikke, sier Solheimsnes.

Dårlig helsetilbud

– Helseproblematikken til vår målgruppe er mye verre enn vi trodde da vi gikk inn i dette, sier Solheimsnes.

– Arbeidsinnvandrere får for eksempel ikke tilgang til en fastlege før de har vært i arbeid i 6 måneder. Før de 6 månedene kan det ha gått 6 måneder hvor de har måttet lære seg norsk. Det kan gå over et år uten at de har tilgang på skikkelige helsetjenester. Det eneste vi kan si til de hvis de blir syke er at de må gå til legevakten, hvor det er lange køer og helst akutte ting som blir behandlet.

Solheimsnes forteller at de bruker en del tid på å prøve å overtale de det rett og slett ikke er noe håp for om å vende hjem igjen. Dessverre er det mange som sier «vi har ikke noe sted å vende tilbake til. Vi har ikke noe hjem. Det er en grunn til at vi kom hit».

Integrering er en toveisprosess

Alexander Golding mener integrering er en toveisprosess. – De som kommer til Norge må tilpasse seg vår kultur, men det norske samfunnet må også tilpasse seg til et mer flerkulturelt samfunn, sier han.

– Det er mange grunner til at arbeid er så viktig. Det handler om å føle tilhørighet, om å føle seg en del av noe og om å være med i et fellesskap. Når man har språket blir man også i mye større grad en likeperson.

– Vi må heller ikke glemme at Norge trenger arbeidskraften disse menneskene bidrar med, sier Solheimsnes. – Det er ofte snakk om jobber nordmenn selv ikke vil ha, men landet ville ikke gått rundt hvis ingen tok dem. Én ting vi ikke vil er at de drar, med den kompetansen de har opparbeidet seg. Til nå har vi vært heldige i Norge. Vi har klart å være attraktive nok for arbeidsinnvandrerne, sier Solheimsnes.

Caritas Infosenter Bergen

  • Prosjektet Caritas infosenter i Bergen har fått 900 000 kroner av ExtraStiftelsen over to år.
  • Caritas er en av verdens største humanitære hjelpeorganisasjoner.
  • Caritas infosenter i Bergen hjelper arbeidsinnvandrere med å lære seg norsk, komme seg i arbeid og med informasjon om arbeidstakerrettigheter.