De innsatte på avdeling G på Ila tilbringer 23 timer i døgnet på cella. Foto: Lars Erlend Tubaas Øymo / Speranza film

– Selv hvor sterk du er i huet så mister du deg selv. Det skaper mye sinne, alvorlig hat, hat du aldri før har kjent på, mot systemet, mot samfunnet. Å få tak i sinnet sitt er en måte å overleve på. Det er energi og kraft i sinne. Jeg brukte det for å ikke bli ødelagt.

Det sa «Kim» da produsent Margreth Olin møtte han på cella første gang i 2006. Møtet ble starten på et vennskap, og på dokumentarfilmen Fengslet og forlatt, som handler om de innsatte på Avdeling G på Ila Fengsel og Forvaringsanstalt. Fangene som er så psykisk syke og farlige at de blir holdt isolert fra de andre fangene.

Her kan du se hele dokumentarfilmen Fengslet og forlatt, som ble sendt på NRK Brennpunkt 18. april 2018.

I dokumentarfilmen møter vi både fengselsansatte og en av Norges fremste rettspsykiatere, Randi Rosenqvist, som jobber med de aller sykeste og farligste innsatte i landet. Hun har gjort det til en hjertesak å endre soningsforholdene for de innsatte på Avdeling G.

 

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Dokumentarfilmen "FENGSLET OG FORLATT"
Prosjektet i kortform

Dette er en film om Norges fremste rettspsykiater Randi Rosenqvist og hennes hjertesak på tampen av en bemerkelsesverdig karriere: Hun vil endre de uverdige soningsforholdene for de psykisk syke og farligste innsatte. I kjelleren på Ila fengsel sitter glemte fanger, mennesker med store soningsskader få bryr seg om. Kriminalomsorgen har de siste tiår hatt ansvaret for sterkt psykisk syke mennesker, og på grunn av manglende ressurser og uegnete forhold holdes disse isolert i årevis. Det store dilemmaet er; hvordan måler man samfunnssikkerhet opp mot de innsattes menneskeverd?

Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Speranza Film AS
Prosjektleder/forsker

Margreth Olin

Andre fylker for prosjektet
Akershus
Bevilget
2017: kr 400 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • I kjelleren på Ila fengsel sitter de glemte fangene. Ødelagte liv få bryr seg om. Mennesker som er farlige og som har begått grufulle handlinger. Kriminalomsorgen har de siste tiår hatt ansvaret for sterkt psykisk syke mennesker, og på grunn av manglende ressurser og uegnete forhold holdes disse isolert i årevis. Oppbevaringen av de sykeste fangene bryter med EMK, (Art 3. Forbud mot tortur: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»), retten til psykiatrisk hjelp og retten til et verdig liv.

 • Målet er å sette fengselspsykiatrien på dagsorden. Å skape oppmerksomhet og debatt rundt soningsforhold med bruk av isolasjon og tvang overfor psykisk syke kriminelle. Vi ønsker å utfordre folks holdninger til psykisk syke som begår kriminalitet - samfunnets reaksjon og ansvar.

 • Voksne. Politikere. Jurister. Psykologer/psykiatere. Samfunnsforskere. Medisinere. Studenter. Alle innenfor feltet psykisk helse.

 • 400000
 • 4100000
 • Filmen vil veksle mellom å følge Randis kamp på utsiden, og stillstanden, tomheten, mørket og avmakten de isolerte fangenes hverdag er preget av på innsiden. Vi følger henne når hun reiser rundt, holder foredrag, deltar i debatter, skriver kronikker, møter fagfolk og politikere. De innsatte hun kjemper for er personer som daglig tilsøler celleveggene med blod og avføring, som ikke kan omgås andre, som betjenter må møte med verneutstyr, innsatte med lav IQ, psykisk utviklingshemmede, voksne menn med katastrofe-hemmeligheter i sin bagasje, overgrep og ødelagt barndom. Så langt det lar seg gjøre, innenfor etiske rammer, vil vi skildre hvem de psykisk syke innsatte er og hvordan soningsforholdene påvirker dem.

  Gjennom filmen vil vi vise hvordan det som kalles ressursteamet på Ila jobber med å aktivere de mest isolerte fangene. Vi vil vise hvilke utfordringer de møter i denne jobben og hva de kan oppnå med utvikling av de innsatte.

  Ved bruk av arkivmateriale og en vitenskapshistoriker fortelles historien om Reitgjerdet som var et asyl for særlige vanskelige og farlige sinnssyke. Vi gir et innblikk i hvordan psykisk syke har blitt straffet/ikke straffet og hvilke institusjoner som har tatt vare på dem opp igjennom tidene.

 • Vår-Høst 2016: prod.planlegging/finansiering. September 2016: start av opptak for midler som er tildelt til utvikling av prosjektet. Vår 2017: opptak. Høst 2017: klipp/etterarbeid. Høst-vinter 2017: premiere