Tumble in the Jungle

Fart, humør og mange opplevelser venter den som blir med på Tumble in the Jungle, en forestilling tilpasset hørselshemmede og døve barn.

I samarbeid med

Tumble in the jungle er en visuell og sanselig forestilling for barn. Foto: Tale Hendnes

Alle barn har rett til å oppleve kunst, men men det finnes svært få tilbud av scenekunst for hørselshemmede barn. Det ville koreograf Inger Cecilie Bertrán de Lis gjøre noe med.

Inger Cecilie Bertrand. Foto: Kamran Dolati

– Jeg hadde en sterk opplevelse for noen år siden. Da hadde jeg en forestilling hvor det var en hørselshemmet gutt som var så begeistret for forestillingen at han ikke ville gå. I følge moren hadde denne gutten aldri var så engasjert før, forteller hun.

Åpner barnas øyne

– Dans er et universelt uttrykk som rører alle mennesker. Jeg vil med denne forestillingen åpne opp øynene til alle barn for dansens muligheter, sier hun.

Prosjektet har hatt et tett samarbeid med Voldsløkka og Årvoll barnehage underveis i produksjonsfasen for å få mer kunnskap om målgruppen og hørselshemmede.

– Barna satt helt stille gjennom hele forestillingen da vi hadde prøveforestilling med dem. Selv de barna som vanligvis var urolig satt helt stille og fulgte med, forteller Bertran de Lis.

– Vi involverer også barna inn i scenerommet etter forestillingen slik at de kan få oppleve de forskjellige taktile rekvisitter, og hilse på utøverne avslutter Bertrán de Lis.

Jobber med hørselsresten

Rita Lindanger. Foto: Tale Hendnes

En av de som er med på scenen er musiker Rita Lindanger. Hun mistet hørselen da hun var fem år, men har gjennom hele oppveksten spilt piano.

– Det er for lite musikktilbud til hørselshemmede barn, det er kun fokus på det visuelle. Det er viktig å jobbe med hørselsresten, forklarer Lindanger.

– I denne forestillingen jobber danserne og jeg som musiker tett sammen. Danserne uttrykker musikkens poesi, det er et samspill, forteller hun.

Danseforestillingen «Tumble in the jungle» ble vist på Dansens hus oktober 2018.

Nysgjerrig? Her får du en liten smakebit:

Rapport

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var å skape en danseforestilling av høy kvalitet tilpasset hørselshemmede barn satt inn i en visuell og taktil ramme med fokus på fellesskap, anerkjennelse og humor – en forestilling som små barn kunne gjenkjenne seg i, og gi dem glede i øyeblikket.Hørselshemmede barn vil være som andre barn og prosjektleder ønsket ikke at hørselshemmede barn skulle bli en stigmatisert gruppe, men at de kunne få være med som publikum på lik linje med andre barn som ikke har denne funksjonshemningen.En målsetting var å skape en sanselig og taktil danseforestilling med visuelle tablåer som kunne være viktig og opplevelsesrikt for hørselshemmede og døve barn, og inspirere barn med nedsatt hørsel til å oppdage dansekunst og bli nysgjerrige på dans. Det skulle forskes på og utvikle datastyrte rekvisitter som kunne gi taktile opplevelser til barn.En annen målsetting var også å forske i hvordan det auditive kunne kommunisere med hørselshemmede barn.

Oppsummering

Tumble in the Jungle er valgt ut til å turnére som «Tilrettelagt program» for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skoleåret 2019-2020 og for turne med Dansenett Norge i 2020. Vi har blitt invitert av Festivalen «El mes de petit de tots» i Barcelona, hvor de ønsker en tre ukers turné med Tumble in the Jungle i Catalonia, Spania, i november 2019. Forestillingen skal også vises på Sandnes Kulturhus/RAS. Vi er i dialog med andre arrangører for fremtidige visninger av forestillingen, som bl.a. konserthuset i Stavanger, Hennie Onstad kunstsenter, Inderøy dansefestival, og New York og Washington

Prosjektgjennomføring

Forestillingen ble bygget over temaene fellesskap humor og anerkjennelse som barn kunne kjenne seg igjen i, hvor publikum ble invitert i å sitte inni en jungel på tre sider av scenerommet og tett innpå utøverne, slik at det ble en nærhet mellom utøvere og publikum. For at publikum skulle få en nær og god opplevelse var det satt et maks publikum på 80 publikummere. Vi har forsket på og utviklet noen data styrte rekvisitter som kunne gi taktile opplevelser til barn. Samarbeidet med Norsk senter for utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk (NOTAM) har vært svært nyttig, og selve utprøvingen av de taktile rekvisittene i Voldsløkka barnehage fungerte veldig bra, og skapte interesse. At vi til sist kun brukte en slik rekvisitt var en naturlig konsekvens av behovet for driftssikkerhet under forestillingen. Samarbeidet med NOTAM viste at her er det et potensial for videre teknologiutvikling med sikte på bruk i fremtidige produksjoner.

Antall personer i målgruppen

2116

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dansekunst for hørselshemmede barn (1).pdf

Sammendrag

Bakgrunn

1.Det finnes nesten ikke tilbud av scenekunst for hørselshemmede barn i målgruppen 1-4 år. 2.En sanselig og taktil danseforestilling med visuelle tablåer kan være svært viktig og opplevelsesrikt for hørselshemmede barn. 3 Alle barn har rett til å oppleve scenekunst uavhengig alder og funksjonhemming. 4. Jeg vil forske i hvordan jeg kan skape en forestilling som kommuniserer godt med hørselshemmede barn. 5. Forske i hvordan det auditive kan kommunisere med hørselshemmede barn, ved bruk av spesielle lyder og frekvenser. 6. Forske i temaet barns humor . 7. Forske i taktile rekvisitter

Målsetting

Målet er er å kunne gi hørselhemmede barn et tilbud om en danseforestilling av høy kvalitet og å gi dem glede og berikelse i øyeblikket.

Målgruppe

Barn fra 1 – 4 år. Alle har rett til å oppleve kunst og kultur for opplevelsens egen skyld uavhengig alder eller funksjonshemming.

Antall personer i målgruppen

1200

Beskrivelse av gjennomføring

Forestillingen spilles på Dansens Hus og Bærum Kulturhus, og Asker Kulturhus hvor barna vil bli invitert til interaksjon underveis med taktile rekvisitter. Forestillingen bygges opp ved bruk av koreografi, regi, musikk, objekter, scenografi og kostymer og lyssetting i en sidestilt dramaturgi. Det vil ikke være en lineær historie som fortelles, men tablåer over situasjoner og hendelser som glir over i hverandre. Scenerommet er i et jungel landskap hvor publikum sitter på tre sider av scenerommet. På scenen ser vi to vesener som kan minne om to apekatter i deres fysiske uttrykk. De er lekne og umiddelbare i sitt samspill med hverandre, og svært nysgjerrige over hva de kan gjøre med sitt fysiske språk, men også med deres omgivelser. Med bevegelser og dans skaper de underfundige og humoristiske situasjoner i en magisk jungel hvor de prøver å utfordre og imitere hverandre med å overaske å overgå hverandre med humoristiske ideer og påfunn. På den ene kortsiden av scenen sitter en musiker og spiller piano/ keyboard. Tematikken humor,fellesskap og anerkjennelse vil danne en rød tråd igjennom forestillingen og skal være tilpasset hørselshemmede barn. ( Se vedlagt prosjektbeskrivelse)

Fremdriftsplan

Vår 2018: Forprosjektering: 2 uker. Produksjonsfase 7,5 uke : Utvikling og utforskning av koreografi/regi og ideer for forestillingen. Skape koreografi materiale. Komponering av musikk scenografi,kostymer, og lysdesign. Døvebarnehagen inviteres under arbeidsprosessen, for å undersøke hva som kommuniserer av bevegelser, og visuelle tablåer. Forske og utvikle det auditive lydbildet for hørselshemmede barn.

Prosjektleder/forsker

Inger -Cecilie Bertran de Lis

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Dansekunst for hørselshemmede barn
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Dansens Hus
Beløp Bevilget
2018: kr 400 000
Startdato
04.04.2018
Sluttdato
02.02.2019
Status
Avsluttet