Joakim Løberg, Stine Dybvig og Snorre Spilling Øvereng er programledere i C-podden, som er en podcast av og for unge med CP. Illustrasjon: CP-foreningen

Hva må unge med Cerebral Parese tenke på når de skal flytte for seg selv? Er det annerledes enn for andre unge? Og hvilke utfordringer kan man møte i for eksempel kjærlighetslivet, i vennskapsforhold eller hva med den psykiske helsen?

Veldig mange utfordringer ungdom møter på er felles for mange, men for unge med CP kan en del utfordringer være så store at de bidrar til utenforskap.

I C-Podden tar programlederne Joakim Løberg, Snorre Øvereng og Sofie Jansen for seg ulike situasjoner de selv har møtt på, og med seg i studio har de også en rekke gjester som bidrar til å belyse disse. Målet er at podcast-serien skal bidra til å skape forståelse og å inkludere flere.

Lytt til alle episodene under, eller leser mer på CP-foreningens nettsider!

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
C-Podden ( lyden av CP)
Prosjektet i kortform

Vi skal lage podcast med- og for unge med CP: C-Podden.C-Podden, som lages av unge selv,skal gi andre unge med CP mulighet til å høre unge med CP diskutere og drøfte relevante spørsmål som angår dem selv direkte.Unge med CP skal gjennom C-Podden få nyttige tips og råd som kan gjøre hverdagen enklere. C-Podden vil bidra til at flere kan oppleve å tilhøre/være del av et større fellesskap. Det gjelder både de som bidrar direkte og de som lytter til C-Podden.C-Podden vil være tilgjengelig når som helst og hvor som helst - en ny kanal for unge med CP på deres egne premisser.

Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Margaretha Nicolaysen

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2017: kr 180 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
31.07.2018
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Mange unge med CP opplever utenforskap – de er den eneste på skolen, i familien og den eneste blant jevnaldrende som har CP. De er den ene som alltid skiller seg ut.Et liv med CP er et liv med utfordringer. Vi vil gi unge med CP litt «ekstrahjelp»-i form av jevnlige bekreftelser på tilhørighet og egenverd. Unge med CP trenger noen å identifisere seg med, noen forbilder, noen de kan lytte til og spørre til råds.Vi vil inkludere flere unge med CP i ungdomsfellesskapet gjennom å utvikle en egen podcast som målrettes til unge med CP, med et innhold bestemt av og formulert av de unge selv.

 • Målet med C-Podden er å gi unge med CP en mulighet til å høre andre unge med CP diskutere og snakke om problemstillinger som er relevante for dem og deres liv.Håpet er at de gjennom å lytte til C-Podden får nyttige tips og råd som kan gjøre hverdagen lettere og gi god opplevelse av fellesskap

 • Unge med CP ( cerebral parese) i alderen 15-35 år

 • 1000
 • 3000
 • Vi skal lage 4 stykk podcaster i løpet av prosjektperioden. podcasten: C-Podden er foreslått av unge med CP selv og skal være en podcast målrettet mot unge med CP, med et innhold som er bestemt- og formulert av de unge selv. Redaksjonsgruppen vil trolig være unge fra ulike deler av landet. Vi planlegger derfor samlinger i helger - 4 stk. for å kunne gjøre jobben. Redaksjonsgruppen vil bruke nettet i forhold til arbeid mellom samlingen. Selve opptakene av podcastene vil vi forsøke å få gjort også i helger, mnes tekniker kan gjøre etterarbeid på vanlig ukedager. De unge med CP i redaksjongruppen vil selv lede programmene i tillegg til at de har ansvar for innhenting av innspill og motivere andre unge på nettet til å komme med forslag til temaer, gjester etc. til C-Podden. Arbeidet i prosjektet vl være en prosess gjennom hele perioden.
  Evalering vil ikke bare skje på slutten av perioden, men vil være en fast post underveis i prosjektperioden

 • Etter etablering av redaksjonsgruppe på 3-4 unge med CP i tillegg til prosjektleder i januar, vil arbeidet med ulike tema, ansvar- og rollefordeling, innhenting av innspill fra andre unge med CP starte. Arbeidet med C-Podden vil være en prosess gjennom hele prosjektperioden. Prosjektleder, med lang radiokompetanse og redaktør for Cp-foerningen vil jobbe tett med redaksjonsgruppen i hele perioden. Studioansvarlig vil også være en viktig medspiller

Sluttrapport

 • Vi hadde gode forutsetninger for å lykkes. Vi hadde vilje, lyst og menneskelige ressurser. Vi hadde saker og både lyd – og radiokompetanse i tillegg til erfaring fra prosjektledelse. Og ikke minst: de som lagde C-podden var selv unge med CP som brukte egen erfaring i all sin tilnærming. Vi lagde fire C-podder med ulike hovedtemaer. Disse ble plukket ut etter innspill og vurderinger og har truffet målgruppa veldig bra. C-podden har per i dag 2400 avspillinger totalt noe vi synes er kjempebra. Vi har hatt god trafikk på nettsiden i periodene etter hver podkast har blitt publisert. Innleggene hvor poden nevnes i sosiale medier er mye likt, delt og kommentert og viser et tydelig engasjement fra lytterne. Innleggene på Facebook om poden har samlet over 400 likes. Vi valgte tre programledere sammen i hver sending og vi lyktes! Vi jobbet mye med hver enkelts rolle parallelt med dem som team – noe som fungerte flott. For programlederne, har dette vært en skikkelig opptur å få være med på!

 • Mange unge med CP opplever utenforskap. De er den ene som alltid skiller seg ut. Et liv med CP er et liv med utfordringer. Vi ville derfor lage «C-podden». Med den vil vi gi unge med CP litt «ekstrahjelp» - i form av jevnlige bekreftelser på tilhørighet og egenverd, noen å identifisere seg med, noen forbilder og noen de kan lytte til og spørre til råds. Målet var å lage fire ulike podkaster med forskjellige hovedtemaer i hver sending, C-podden skal gi unge med CP en mulighet til å høre andre unge med CP diskutere problemstillinger som er relevante for dem og deres liv. Gjennom å lytte til CP-podden skal de få nyttige tips og råd som kan gjøre hverdagen lettere og gi god opplevelse av fellesskap. Samtlige programledere og tekniker er alle unge voksne med CP. C-podden er tilgjengelig når som helst og hvor som helst - en ny kanal for unge med CP på deres egne premisser. Hovedmålgruppa er unge med CP i alderen 15-35 år, men vi ønsker selvsagt langt flere C-poddlyttere.

 • 2400
 • Initiativet til egen podkast for unge med CP kom fra unge som selv har CP. De ville - og var aktivt med både i utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektet. Alle programledere, reportere, innspillere og intervjuobjekter gjorde dette på frivillig basis. Drifterne av prosjektet var godt forankret i foreningens ulike aktiviteter og nettverk. De var altså allerede noe kjent for målgruppen og brukte egne erfaringer i dette nybrottsarbeidet. Prosjektet genererte mye frivillig aktivitet ved at flere i målgruppen bidro med forslag til temaer, spørsmål, kommentarer og produksjon av ulike innslag. Hovedtema for- og formen på sendingene, ansvars- og rolleavklaringer ble bestemt tidlig i perioden. Dette gjorde at vi underveis også kunne tillate oss å improvisere og endre underveis i prosessen. En fast struktur på sendingene, mye jobbing på nett og telefon mellom de fysiske møtene og en fremdriftsplan å forholde oss til, var gode verktøy. Vi brukte sluttår, da ulike behov for tilrettelegging måtte løses underveis. C-podden er virkelig en podkast for, med og av unge med CP.

 • For å kunne være tro mot målet om at dette skulle være podkaster som bare ikke skulle lages for – og med unge med CP, men også av unge med CP, trengte vi mer tid. Tilrettelegging i form av studio, assistanse og overnatting, samt nødvendigheten av helgejobbing som passet for mange, krevde langtidsplanlegging. Dette gikk ved bruk av sluttår. CP-foreningen planlegger flere podkaster - to i løpet av denne høsten med programledere fra C-podden- denne gang rettet mot voksne med CP. Også eksterne har etterspurt bidrag fra programlederne i C-Podden på egne arrangement - vi tror på flere forespørsler