Bydelsmødre for mestring og livskvalitet

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bydel Alna var i 2016 på utkikk etter nye, gode modeller for å nå fram til bydelens hjemmeværende kvinner. Bydelsmødre er viktige støttespillere for det offentlige da de har et lokalt nettverk og lettere kan identifisere og nå fram til disse marginaliserte og ofte isolerte kvinnene. Bydelsmødrene er oftest kvinner med minoritetsbakgrunn som kjenner utfordringene. De bidrar til å støtte andre kvinner på områder som foreldreskap, samfunnskunnskap, helse og arbeid. Gjennom et skreddersydd opplæringsprogram settes Bydelsmødrene i stand til å bidra til økt livskvalitet, helse og mestring.

Målsetting

Gjennom et skreddersydd opplæringsprogram settes Bydelsmødrene i stand til å bidra til økt livskvalitet, helse og mestring for en utsatt gruppe kvinner og deres familier. Kunnskap om metoder samt innsikt i bydelenes er sentralt . Det legges til rette for å bygge nettverksbygging.

Målgruppe

Innvandrerkvinner i bydelen Stovner, Grorud og Alna, deres familier og lokalmiljø.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

Bydelsmødrenes grunnutdanning har to hovedformål; gi kunnskap om Bydelsmødrenes egne metoder og deres ulike roller. Det andre er å gi innsikt i bydelenes arbeid innen familie, helse og samfunn. Det legges til rette for å bygge nettverk mellom Bydelsmødrene og bydelene. Opplæringen gir bydelsmødrenes kunnskap slik at de kan bidra til bedre psykisk og fysisk helse, mestring og livskvalitet for en utsatt gruppe kvinner og deres familier. Opplæringsprogrammet tar opp temaer som barns utvikling og oppdragelse, kvinners helse, psykisk helse, ungdom og helse, samarbeid med skole og barnehage, aktivitet og ernæring, frivillighet, kommunens og NAVs oppgaver. I 2016 mottok vi midler fra ExtraStiftelsen til en pilot i Bydel Alna. Prosjektet har utviklet seg raskere enn forventet – 18 mødre er nå i gang med en grunnutdannelse på 16 moduler. Utdannelsen utvikles løpende, ulike enheter i bydel Alna, Ressurssenter for migrasjonshelse og redd Barna inviteres inn i utviklingen av de enkelte modulene. Det er interesse blant kvinner som ønsker å bli Bydelsmødre i flere andre bydeler. Vi har startet nettverksbygging og søkt Frivillighetsmidler fra Oslo kommune til å starte opp i bydelene Grorud og Stovner.

Fremdriftsplan

Våren 2017 • Evaluere grunnutdanningen i Alna • Tilrettelegge for videreutdannelser • Løpende informasjonsaktivitet • Rekruttere Bydelsmødre i bydelene Stovner og Grorud • Etablere samarbeid med kommunale enheter i bydelene • Starte grunnutdanningen for 15-20 Bydelsmødre Grorud Høst 2017 • Starte grunnutdanningen for 15-20 Bydelsmødre Stovner • Evaluere grunnutdanningen Grorud • Etablere møtepunkter for Bydelsmødre grupper i ulike bydeler

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport extraweb.pdf

Prosjektleder/forsker

Nasreen Begum

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Bydelsmødre for mestring og livskvalitet
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2017: kr 450 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet