Det er ikke alltid lett for de minste å håndtere skumle tanker og vanskelige følelser. Appen Glade Maur skal bidra til å sette ord på disse tankene.

«Kjære Solfrid, tusen takk for et svært nyttig og nødvendig spill. Det berører akkurat hva våre syriske barn, som lever i krig trenger. Ved å bruke dette spillet er vi sikker på at barna vil utvikle bedre forståelse for sine følelse, og at de vil enklere klare å håndtere sine negative tanker».

Slik lyder én av tilbakemeldingene psykolog og prosjektleder, Solfrid Raknes har fått på appen Glade Maur, fra en bruker i Syria.

For selv om appen i utgangspunktet var ment for barn i Norge, kjenner teknologien som kjent ingen landegrenser, og kort tid etter lansering er den altså også tatt i bruk i det krigsherjede landet.

– I tillegg til at vi jobber for å spre den i Norge, ser vi at den blir brukt i Syria og noen andre flyktningeleire der de snakker arabisk. Det føles meningsfullt, sier Raknes, og legger til:

– Spesielt er jeg stolt av at vi har laget et produkt som kan nå ut bredt – fordi det er gratis, fungerer på alle plattformer og dermed på tvers av de største digitale skillene, og på fem språk.

Fordi appen også er utviklet på arabisk kan barn i andre land også ta den i bruk. Her fra Syria. Personene på bildet har godkjent at dette publiseres, men ønsker ikke å ha navnene sine på nett.

Tar tak i frykt og utrygghet

Glade Maur er en samtale-app, som kan lastes ned til alle smarttelefoner. Appen skal hjelpe barn til å utvikle språk, mestringsstrategier og forståelse for følelser og tanker. I appen kan barn leke seg til økt mot og lengre tålmodighet, og øve på å tenke grønne tanker når noe er ufarlig, men skummelt.

Målgruppen er barn i alderen 4 til 7 år, sammen med voksen som kjenner barnet. Appen er utviklet på norsk, samisk, arabisk, spansk og engelsk.

I tillegg til å utvikle språk for følelser og tanker, er hensikten å hjelpe barnet til å forstå betydningen av støtte og trøst, samt å hjelpe barnet til å oppdage at overdreven redsel reduseres når man er modig og nærmer seg det man er redd for.

Allerede kort tid etter lansering, har tilbakemeldingene strømmet på fra barn som har prøvd den:

«– Kul app! Kan jeg prøve en gang til?»

«– Gøy å oppdage de skumle tingene!»

«– Aååå! Han må tenke mer grønne tanker!»

Dette er tilbakemeldinger Solfrid Raknes har mottatt den siste tiden.

– Vi har fått vanvittig fine tilbakemeldinger nå i starten, det er lovende, forteller en svært fornøyd prosjektleder.

Slik fungerer app-en

Hva kan vi gjøre? Trykk på hvert av barna for å høre mer! Trykk deretter på barnet som viser følelsen som beskrives.

Hensikt: Lære ord for følelser og følelsesuttrykk. Stimulere interesse for og bevissthet om følelser. 

(Hentet fra http://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/glade-maur/)

Mange runder med prøving og feiling

Appen er laget med bakgrunn i den kognitive modellen, en psykologisk metodikk som har vist seg effektiv for forebygging av psykiske vansker.

– I utviklingen av Glade Maur har vi samarbeidet tett. GoonTech og Björn Sörensen med tekninsk kompetanse, Hussam Ahmad med solid IT-kompetanse, erfaring som tospråklig og innvandrer til Norge fra Syria, jeg med psykologfaglig kompetanse og rettighetene til å bruke det vi tidligere har laget, forklarer Raknes.

Prosjektet bygger på tiltakene «Grønne tanker – glade barn» og «Sint og glad i barnehagen», samt selvhjelpsmateriellet «Psykologisk førstehjelp». Prosjektet har mottatt totalt 500.000 kroner av ExtraStiftelsen over to år.

– Vi har hatt flere runder med utprøving. Noe av det vi prøvde først måtte vi legge helt bort, det fungerte ikke slik vi hadde håpet, forteller Raknes, og legger til:

– Det har vært mange arbeidstimer, mye teknisk plunder og mange runder slik det typisk er i slike prosesser. Dermed ekstra gøy å kunne dele dette nå – innenfor prosjektets tidsramme.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Glade barn-app
Prosjekttema
Grønne tanker - Glade barn skal stimulere- barns språk for tanker og følelser og evne til selvregulering
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Samarb.: Voksne for barn, Solfrid Raknes og Salaby, Gyldendal Undervisnig
Ekstern instans
Solfrid Raknes og Salaby, Gyldendal Undervisning
Prosjektleder/forsker

Solfrid Raknes

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2015: kr 300 000, 2016: kr 200 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
01.11.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Digitale læringsressurser muliggjør bred spredning raskt på en måte barna gjerne tar i bruk. Gjennom å tilby materiellet på nettbrett - inkludert ipad som er det mest brukte nettbrettet i norske barnehager og hybridtelefoner, kan de fleste barn få glede av læringsressursen og bruke den i barnehagen, i kontakt med helsepersonell og hjemme. Tilgang på ulike plattformer er sosialt utjevnende og tar hensyn til de eksisterende digitale skiller.

 • Glade barn-app skal fungerer på smarttelefoner og nettbrett og stimulere til økt følelse- og tankebevissthet og bedre kommunikasjon rundt følelsesmessig vanskelige tema

 • Målgruppen er barn mellom 2 og 7 år med foresatte, voksne i barnehagene, skolene og hjelpetjenestene

 • Grønne tanker -glade barn på app skal utvikles fra et design- og forsknings perspektiv gjennom en bruker-sentrert design metode 2011). BSD understreker viktigheten av å analysere brukernes behov, sammenheng mellom faktisk og potensiell bruk, og aktiv involvering av brukere gjennom hele designprosessen. En BSD-prosess innebærer 1) å ta utgangspunkt i brukere og de aktivitetene en ønsker å engasjere brukerne i, 2) konseptutvikling med fageksperter og design-eksperter, 3) “low fidelity prototyping”, 4) testing med brukere, 5) ”high fidelity prototyping”. En førsteversjon av nettstedet Grønne tanker - glade barn i Salaby ble utviklet i Flash våren 2014, og en videreutvikling av ressursen for bruk på nettbrett og smarttelefoner vil gjøres i HTML5. Design-idéer fra spill, og interaksjonsdesign skal inspirere design av materiellet. Det første året vil en åpen, alternerende gruppe på seks barn og deres familier, samt 2 barnehager, familiekontor og helsestasjoner prøve materiellet for å gi tilbakemeldinger på produktutviklingen. Brukerinvolveringen sikrer at sluttproduktet tilpasses brukergruppens preferanser og behov.

 • Vår 2015: Forprosjekt
  Høst 2015: Utvikling av produktet for alle plattformer
  Vår 2016: Utprøving og ferdigstilling

 • Psykiske helseplager er av vår tids største utfordringer. Å stimulere barn i barnehagealder til å utvikle et godt språk for følelser og tanker, og stimulere til og forståelse og ferdigheter for hvordan støtte og trøste seg selv og andre, er en god langtidsinvestering i psykisk helse og samfunnsøkonomi!

Sluttrapport

 • Glade Maur er en app som kan hjelpe barn (4 – 7 år) til å utvikle forståelse og ferdigheter i hvordan trøste, støtte og oppmuntre seg selv og andre når følelsene blir sterke. Glade Maur har faglig bakgrunn i kognitiv atferdstilnærming, som har vist seg effektiv for å forebygge et bredt spekter av psykiske helsevansker.
  Målgruppe:
  • Barn i alderen 4 – 7 år
  • Foreldre, barnehagepersonell og hjelpere i helse- og støttetjenester som møter barn og snakker med dem om følelser og tanker
  • Barn som har norsk, samisk, arabisk, spansk eller engelsk som morsmål
  Målsetning
  • Gi barn en gøyal mestringserfaring
  • Bedre barnets språk for følelser og tanker
  • Bidra til barnets forståelse for betydningen av støtte og trøst for trivsel og helse
  • Redusere engstelse

 • 9000
 • Sommer 2015 - februar 2016: konseptutforming for appen Glade Maur.
  Pilotering tydeliggjorde at spillet burde bli morsommere for å "fange" barna, og vi så behov for bedre teknisk fungering og optimalisering av brukergrensesnitt. "Skoleaktige" oppgaver gjorde at småbarna lett gav opp og mistet interessen.
  Vi valgte derfor utviklingssamarbeid med Good Teck, et Bergensfirma som gav det beste tilbudet på den appen vi ønsket å utvikle og som hadde erfaring med ”catchy” spillutvikling.
  Februar – mars 2016: Samarbeid rundt videreutvikling av skissert konsept Glade Maur.
  April 2016 - juni 2016: Bruker-utprøving av første versjon av Glade Maur. Målsetning: tilbakemeldinger for finpuss. Piloterings-barn/barnehager/familier rekruttert gjennom Voksne for Barns nettverk.
  Ny endringsrunde.
  Endelig produkt ble søkt og godtatt utgitt for fri nedlasting som app på Google Play, App Store og Microsoft august 2016

 • Appen Glade Maur kan hjelpe barn til å leke seg tryggere.
  Den er fritt nedlastbar på alle plattformer og fungerer på norsk, samisk, arabisk, engelsk og spansk.
  Antall nedlastinger av appen per 5. okt 2016 er 2930 stk.
  Appen er hovedsaklig nedlastet fra Norge (96%), men i tillegg lastet ned i Syria, Spania, Danmark, Sverige, USA, Brasil, Tsjekkia, Finland, Storbrittania, Israel, Italia og Kina.
  Tilbakemeldingene er jevnt over svært positive både fra barn foreldre og profesjonelle hjelpere.

 • Vi er svært fornøyd med tilbakemeldinger og utbredelsen av Glade Maur etter lanseringsarbeidet!
  Vi fortsetter nå arbeidet med å gjøre appen kjent gjennom strategisk, langsiktig arbeid. Opplæring i bruk av Glade Maur for barnehagepersonell, lærere og hjelpere i helse- og omsorgstjenestene tilbys gjennom VfB i samarbeid med Raknes. Forhåpentlig får vi også midler til å gå videre med utvikling av appen til andre problemområder og språk.