Det er ikke alltid lett for de minste å håndtere skumle tanker og vanskelige følelser. Appen Glade Maur skal bidra til å sette ord på disse tankene.

«Kjære Solfrid, tusen takk for et svært nyttig og nødvendig spill. Det berører akkurat hva våre syriske barn, som lever i krig trenger. Ved å bruke dette spillet er vi sikker på at barna vil utvikle bedre forståelse for sine følelse, og at de vil enklere klare å håndtere sine negative tanker».

Slik lyder én av tilbakemeldingene psykolog og prosjektleder, Solfrid Raknes har fått på appen Glade Maur, fra en bruker i Syria.

For selv om appen i utgangspunktet var ment for barn i Norge, kjenner teknologien som kjent ingen landegrenser, og kort tid etter lansering er den altså også tatt i bruk i det krigsherjede landet.

– I tillegg til at vi jobber for å spre den i Norge, ser vi at den blir brukt i Syria og noen andre flyktningeleire der de snakker arabisk. Det føles meningsfullt, sier Raknes, og legger til:

– Spesielt er jeg stolt av at vi har laget et produkt som kan nå ut bredt – fordi det er gratis, fungerer på alle plattformer og dermed på tvers av de største digitale skillene, og på fem språk.

Fordi appen også er utviklet på arabisk kan barn i andre land også ta den i bruk. Her fra Syria. Personene på bildet har godkjent at dette publiseres, men ønsker ikke å ha navnene sine på nett.

Tar tak i frykt og utrygghet

Glade Maur er en samtale-app, som kan lastes ned til alle smarttelefoner. Appen skal hjelpe barn til å utvikle språk, mestringsstrategier og forståelse for følelser og tanker. I appen kan barn leke seg til økt mot og lengre tålmodighet, og øve på å tenke grønne tanker når noe er ufarlig, men skummelt.

Målgruppen er barn i alderen 4 til 7 år, sammen med voksen som kjenner barnet. Appen er utviklet på norsk, samisk, arabisk, spansk og engelsk.

I tillegg til å utvikle språk for følelser og tanker, er hensikten å hjelpe barnet til å forstå betydningen av støtte og trøst, samt å hjelpe barnet til å oppdage at overdreven redsel reduseres når man er modig og nærmer seg det man er redd for.

Allerede kort tid etter lansering, har tilbakemeldingene strømmet på fra barn som har prøvd den:

«– Kul app! Kan jeg prøve en gang til?»

«– Gøy å oppdage de skumle tingene!»

«– Aååå! Han må tenke mer grønne tanker!»

Dette er tilbakemeldinger Solfrid Raknes har mottatt den siste tiden.

– Vi har fått vanvittig fine tilbakemeldinger nå i starten, det er lovende, forteller en svært fornøyd prosjektleder.

Slik fungerer app-en

Hva kan vi gjøre? Trykk på hvert av barna for å høre mer! Trykk deretter på barnet som viser følelsen som beskrives.

Hensikt: Lære ord for følelser og følelsesuttrykk. Stimulere interesse for og bevissthet om følelser. 

(Hentet fra http://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/glade-maur/)

Mange runder med prøving og feiling

Appen er laget med bakgrunn i den kognitive modellen, en psykologisk metodikk som har vist seg effektiv for forebygging av psykiske vansker.

– I utviklingen av Glade Maur har vi samarbeidet tett. GoonTech og Björn Sörensen med tekninsk kompetanse, Hussam Ahmad med solid IT-kompetanse, erfaring som tospråklig og innvandrer til Norge fra Syria, jeg med psykologfaglig kompetanse og rettighetene til å bruke det vi tidligere har laget, forklarer Raknes.

Prosjektet bygger på tiltakene «Grønne tanker – glade barn» og «Sint og glad i barnehagen», samt selvhjelpsmateriellet «Psykologisk førstehjelp». Prosjektet har mottatt totalt 500.000 kroner av ExtraStiftelsen over to år.

– Vi har hatt flere runder med utprøving. Noe av det vi prøvde først måtte vi legge helt bort, det fungerte ikke slik vi hadde håpet, forteller Raknes, og legger til:

– Det har vært mange arbeidstimer, mye teknisk plunder og mange runder slik det typisk er i slike prosesser. Dermed ekstra gøy å kunne dele dette nå – innenfor prosjektets tidsramme.

Glade Maur

  • En samtale-app, som skal hjelpe barn til å utvikle språk, mestringsstrategier og forståelse for følelser og tanker.
  • I appen kan barn leke seg til økt mot og lengre tålmodighet, og øve på å tenke «grønne tanker» når noe er ufarlig, men skummelt.
  • Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen med 500.000 kroner over to år, i samarbeidet med organisasjonen Voksne for barn.
  • Psykologspesialist Solfrid Raknes er prosjektleder.