Eldre har god nytte av styrketrening. Foto: Bergen SK

Målet med dette prosjektet er å tilby eldre på sykehjem styrketrening og fysisk aktivtet.

Lørdag 6. januar 2018 var leder i Bergen SK, Tor Engevik, og norgesrekordholder i styrkeløft, Unni Olsen (72 år) på Olympiatoppen sportshotell for å motta støtte til prosjektet «Aktive eldre – en levende alderdom med styrketrening og fysisk aktivitet».

Unni har beinskjørhet, men har nå fått påviselig sterkere beinstruktur etter at hun begynte med styrketrening som 62 åring. Turen er nå kommet for å bedre helsen og livsgleden til de som bor på sykehjem som er prisgitt pleiere for å komme i bedre fysisk form.

Tor og Unni reiser derfor rundt til sykehjem landet rundt og deler ut gratis treningskasser og holder foredrag om de positive effektene av musikk, trening og reminisens. Treningsopplegget er enkelt og kassene inneholder treningsprogram og strikk til dagsentre og sykehjem.

Les mer om prosjektet i bladet Geriatrisk Sykepleie

Prosjektleder Tor Engevik, og norgesrekordholder i styrkeløft, Unni Olsen. Foto: Bergen SK

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Aktive eldre-en levende alderdom
Prosjektet i kortform

"Aktive eldre - en levende alderdom med styrketrening og fysisk aktivitet. Sårbare eldre på sykehjem kan ikke selv velge å gå på treningssenter eller idrettshaller, men er prisgitt pårørende, pleiere og frivillige for å få nødvendig aktivitet. Prosjektet er også utprøvd med suksess på dagsentre, "demenskafe" og på dagsenter for psykisk utviklingshemmede.

Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Bergen Styrkeløftklubb
Prosjektleder/forsker

Tor Engevik

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2018: kr 110 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
01.01.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Eldre på sykehjem, mennesker med demensdiagnose og utviklingshemmede har minst like stor helsefordel av styrketrening som normalbefolkningen, men trener for lite. Prosjekt "aktive eldre" vil bedre helsen for denne gruppen. For unge er det viktig å trene. For eldre er det livsviktig å trene.

  • Målet er å gi en sårbar gruppe som har liten mulighet til å trene på egenhånd muligheten til helsefremmende styrketrening til musikk og i fellesskap med andre.

  • Eldre på sykehjem og som går på dagsenter. Mennesker med demens som går på "demenskafe" og dagsenter. Psykisk utviklingshemmede som går på dagsenter.

  • 1000
  • 250000
  • Bergen Styrkeløftklubb ønsker ved hjelp at variert styrketrening å bedre helsen til en stor gruppe sårbare eldre utviklingshemmede som ellers ikke får trent. Ved hjelp av musikk, sang, reminisens og sosialt samvær lager vi gode treningsstunder.

  • Vi har siste året besøkt ca 86 sykehjem og dagsentre samt holdt foredrag på ca 20 konferanser, fagsamlinger, eldreråd og sykehjem i hele Norge. Målet er å besøke 50-100 sykehjemsavdelinger og dagsentre i samt holde 6-10 foredrag på konferanser, eldreråd og fagdager i 2018.