Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Aktiv 60
Prosjekttema
Fysisk aktivitetstilbud til eldre ensomme og inaktive mennesker over 60.
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Stavanger lokallag
Ekstern instans
Skipper Worse AS
Prosjektleder/forsker

Libeth von Erpecom Vikse

Fylke(r)
Rogaland
Bevilget
2008: kr 600 000, 2009: kr 600 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet

Sluttrapport

 • [Klikk her og skriv inn sammendraget]

  Aktiv 60 er et folkehelseprosjekt for de over 60 år bosatt i Stavanger. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Helse og Rehabilitering og kommunen. Et beløp på kr. 1.200.000.- fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering i to år og årlige driftsmidler fra Stavanger kommune på kr. 600.000.-.

   

  Målgruppen for prosjektet er mennesker over 60 år. Mål for prosjektet er å tilrettelegge for fysisk aktivitet slik at flest mulig eldre kan høste mest mulig helsegevinster. Prosjektet blir administrert av Skipper Worse AS. I de to første driftsårene var det ansatt en prosjektleder i 100%  stilling, nå er stillingen redusert med 30% og prosjektet har gått over til permanent drift finansiert av Stavanger kommune. Prosjektet hadde i utgangspunktet en varighet på to år og ble startet i januar 2008. 60+ Stavanger (som det blir kalt i kommuen) har i dag godt over 900 registrerte besøk hver uke. De økonomiske midlene prosjektet mottok fra Helse og Rehabilitering var avgjørende for prosjektets oppstart og de første driftsår.

   

  60+ fungerer som et treningssenter og tilbyr 50 gruppetreningstimer ukentlig. Vi har instruktører på alle timene og innholdet på treningen varierer. Alt i fra yoga, pilates, balansetrening, styrketrening og gladtrim. 60+ tilbyr organisert trening til alle over 60 år i kommunen og har tre faktorer som skiller oss ut og gjør Aktiv 60 til den suksess det har blitt:

  ·        All trening er tilrettelagt for aldersgruppen over 60 år og ledes av dyktige instruktører.

  ·        Treningstilbudet har sosiale rammer og knyttes opp mot eldresenterdriften for øvrig.

  ·        Tilbudet er gratis.

   

  60+ har en enkel struktur med prosjektleder øverst og instruktørene under. Instruktørene deles i to: frivillige og profesjonelle.  Det å alltid ha en instruktør tilstede under treningen er viktig for kvaliteten på tilbudet. Deltakerne hadde ikke vært fysisk aktive i den grad hvis ikke tilbudet eksisterte.  De ville ikke oppsøkt et treningssenter. Skipper Worse AS har blitt en hovedleverandør av organisert fysisk aktivitet for eldre i Stavanger. Det er god samfunnsøkonomi å forebygge.