Personvern

Her får du oversikt over hvordan ExtraStiftelsen samler inn og bruker personopplysninger.

ExtraStiftelsen tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. På denne siden finner du informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har.

Behandlingsansvarlig instans for alle personopplysninger er ExtraStiftelsen Helse- og Rehabilitering, Akersgata 28, 0158 Oslo. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

ExtraStiftelsens personvernerklæringer

Her får du oversikt over ExtraStiftelsens personvernerklæringer, det vil si i hvilke systemer stiftelsen samler inn og håndterer personopplysninger, hva de brukes til og hvordan de håndteres og lagres.

Søknadshåndtering: Personvernerklæring for ExtraWeb – ExtraStiftelsens søknadssystem og personvernerklæring for FluidReview (Kavlifondets søknadssystem for forskningssøknader)

Analyser, statistikk og forskning: Personvernerklæring for SurveyMonkey

Nettsider: Personvernerklæring for ExtraStiftelsens nettsider

Nyhetsbrev: Personvernerklæring for MailChimp og personvernerklæring for MailMojo

Arrangementer/invitasjoner/spørreundersøkelser: Personvernerklæring for Netigate og personvernerklæring for Deltager.no

Styrearbeid: Personvernerklæring for AdminControl

ExtraStiftelsen har også egen konto på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og Youtube, og benytter Sprout til å analysere trafikken og engasjementet i disse kanalene (Facebook, Instagram og Twitter). Statistikken som analyseres på Sprout er anonymisert, og brukes kun av stiftelsens ansatte og styre til å spore og forbedre våre publiseringer i disse kanalene, for å sikre at vårt budskap når ut til våre følgere.

Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter, og disse kan du benytte deg av ved å kontakte ExtraStiftelsen. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon: Ytterligere informasjon om hvordan ExtraStiftelsen behandler opplysninger om deg.

Innsyn: Kopi av opplysninger ExtraStiftelsen har om deg.

Korrigering: Rette og supplere opplysninger ExtraStiftelsen har om deg.

Sletting: Be om sletting av opplysninger som ExtraStiftelsen ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning: Be om at ExtraStiftelsen begrenser bruken av dine opplysninger.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov (for eksempel Regnskapsloven). ExtraStiftelsen vil besvare din henvendelse så snart som mulig.

Hvis du mener at ExtraStiftelsen behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringene

ExtraStiftelsen vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av ExtraStiftelsens personvernerklæringer på nettsiden.