ExtraStiftelsens ordninger

ExtraStiftelsen har fire ulike ordninger; Forskning, Helse, ExtraExpress og Utvikling.

Les mer om de ulike ordningene her:

Forskning

Helse

ExtraExpress

Utvikling

 

Søke midler? Se denne informasjonsvideoen: