Opplæring

ExtraStiftelsen gir opplæring til prosjektkoordinatorer og saksbehandlere i godkjente søkerorganisasjoner.

Foto: colourbox.com

Opplæring i ExtraStiftelsen

Prosjektkoordinatormøter
To ganger i året arrangerer vi møte for prosjektkoordinatorer i medlemsorganisasjonene.

Møtene skal sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom ExtraStiftelsen og medlemsorganisasjonene.

Tema for disse møtene vil variere litt for hver gang, basert på ny utvikling, innspill og forslag.

Telefonstøtte
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på. Faglige spørsmål rettes best til fagsjef innen det aktuelle området.