Medlems-
organisasjoner

ExtraStiftelsen består i dag av 38 medlemsorganisasjoner.