LEV VEL 2019: Folkehelse

Lev Vel er ExtraStiftelsens årlige fagkonferanse. Temaet i 2019 er folkehelse.

I 2019 vil Lev Vel-konferansen deles opp i flere mindre konferanser flere steder i landet. Illustrasjon: Hege Bjørnsdatter Braaten

Lev Vel er ExtraStiftelsens årlige fagkonferanse for organisasjonene. Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet. Konferansen har blitt arrangert som en heldagskonferanse de siste fem årene.

Men i 2019 vil Lev Vel se litt annerledes ut. For med mål om å nå ut til enda flere, tar ExtraStiftelsen nå konferansen ut til totalt fem byer rundt om i landet. I hver av byene vil det bli arrangert et totimers seminar med ulike undertemaer til hovedfokuset, som er folkehelse.

Allerede i november 2018 «tjuvstarter» stiftelsen Lev Vel 2019 med et arrangement i Bodø. Her ser du oversikt over alle arrangementene:

  • Bodø: 21. november 2018
  • Ålesund: 17. januar 2019
  • Kristiansand: 6. februar 2019
  • Hamar: 6. mars 2019
  • Oslo: 20. mars 2019

Under kan du følge med på nyheter om de ulike seminarene, der vi legger ut link til Facebook-arrangement, påmelding og informasjon om innledere, program og praktisk informasjon, etter hvert som det er klart.

Alle arrangementene er gratis og åpne for alle, men av hensyn til plass og matbestilling vil det være påmelding til arrangementene. Se informasjon om påmelding for hvert enkelt arrangement under.


Informasjon om seminarene:

Tid: 21. november klokken 17-19
Sted: Radisson Blu Hotel Bodø
Tema: Psykisk helse
Se Facebook-arrangementet her
Påmelding: Her kan du melde deg på LEV VEL Bodø (gratis)

Program:

Ida Maria Pinnerød (Ap)
Ida Maria Pinnerød er ordfører i Bodø, og hun holder en hilsningstale i starten av seminaret.

Une Cecilie Oksvold
Une skal dele sin personlige historie om å leve med angst, og om å bruke naturen som hjelpemiddel for å komme seg ut av angsten. Une var også gjest i første episode av Noia 2 – et prosjekt som er støttet av ExtraStiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse. Hør episoden her.

Nina Skille, Folkehelsealliansen Nordland
Folkehelsealliansen Nordland er et forum for regionale aktører som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse i Nordland. Nordland er det første fylket i landet der så mange aktører har samlet seg til et forpliktende helsefremmende og forebyggende arbeid. Hovedmålet til alliansen er flere leveår med god helse for Nordlands befolkning,redusere helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen, og bygge opp og utvikle Folkehelsealliansen Nordland til en hovedaktør og premissleverandør for folkehelsearbeidet i fylket.

Kim Lindstrøm, Omsorg Røde Kors Nordland
Kim skal fortelle om prosjektet Aktivitetshus i sentrum, som er et tilbud til personer i Fauske kommune som trenger arbeidstrening og en arena for å bygge sosial kapital. Aktivitetshuset har vært planlagt lenge, og i juni i år kunne ExtraStiftelsen overraske prosjektleder Jan Nilsen  med midler til prosjektet. 22. november – dagen etter seminaret – åpner endelig huset, og Kim skal fortelle om reisen dit, og hva de tror kan komme ut av prosjektet.

Anne Steigen og Trine Sørensen, Fotenehuset i Tromsø
Anne og Trine har jobbet sammen om prosjektet med det nydelige navnet Arena for vennskap, ved Fontenehuset i Tromsø. Prosjektet er også støttet av ExtraStiftelsen, og er et resultat av et initiativ fra medlemmene på huset. Gjennom ulike aktiviteter har nemlig Fontenehuset klart å skape både nye vennskap og deltakelse gjennom både fysisk aktivitet og sosiale arrangementer. For hva snakker man om med nye mennesker når man hverken jobber, studerer, eller har vært på kino på et år? Det å kunne oppleve kultur, natur og matopplevelser sammen gjør at en blir kjent med hverandre på en annen måte enn i det daglige arbeidet, og at en har opplevelser å dele med familie og annet nettverk.

Marianne Wedset
Marianne jobber på dagsenteret Møteplassen i Vestvågøy kommune. Hun skal fortelle om prosjektet Utvidet aktivitet, som er et samarbeid mellom dagsenteret og Mental Helse Vestvågøy. Dette er et tilbud til personer som bruker – eller kan tenkes å bruke – dagsentertilbudet. Målet er å gi deltakerne økt mestringsfølelse gjennom aktiviteter som alle kan delta på, enten det er dyrking av blomster og grønnsaker, datakurs, kakebaking eller sylting.

Hans Christian Lillehagen, ExtraStiftelsen
Hans Christian er generalsekretær i ExtraStiftelsen, som i 2018 fordeler over 300 millioner kroner til rundt tusen helse- og forskningsprosjekter rundt om i Norge. På seminaret forteller han om stiftelsens ordninger, og hvordan man kan søke midler til sitt prosjekt.


 

Tid: 17. januar 2019 klokken 16-18
Sted: Fellesverket Dragen (Røde Kors)
Tema: Folkehelse for alle – tilrettelegging for funksjonshemmede og kronikere
Facebook-arrangement:
Påmelding:

Program:

Kommer


 

Tid: 6. februar 2019 klokken 16-18
Sted: Bymisjonskafeen i Kristiansand
Tema: Folkehelse i hverdagen
Facebook-arrangement:
Påmelding:

Program:

Kommer


 

Tid: 6. mars 2019 klokken 16-18
Sted: Fylkestingssalen i fylkeshuset på Hamar
Tema: Spilleavhengighet som folkehelseproblem
Facebook-arrangement:
Påmelding:

Program:

Kommer


 

Tid: 20. mars 2019 09-11.30
Sted: Marmorsalen, Sentralen i Oslo
Tema: Ny folkehelsemelding – dette gjør frivilligheten
Facebook-arrangement:
Påmelding:

Program:

Kommer